HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Bertil Fiskesjö – Konstitutionsutskottets granskning av regeringen
 

Bertil Fiskesjö går främst in på konstitutionsutskottets funktion i vårt statsskick. KU ska bereda grundlagsfrågor och på riksdagens uppdrag granska regeringens handhavanden. Den härstammar från 1809-års regeringsform då makten delades mellan kungen och ståndsriksdagen. 1866 infördes tvåkammarsystemet som avskaffades inför 1974 års regeringsform. Det första valet som hölls till enkammarriksdagen var 1973 som gått till historien som jämviktsriksdagen då de borgerliga partierna fick lika mycket mandat som de socialistiska partierna. 1976 blev det första valet med den nya regeringsformen. Detta faktum påverkade den borgerliga regeringens förutsättningar att regera landet.

Bertil Fiskesjö ger ett byråkratiskt och stelbent intryck angående svenskt statsskick och kritiken mot konstitutionsutskottet som är ett politiskt utskott och inte ett juridiskt sådant. Bättre vore om Sverige införde en författningsdomstol som hade mandat att förhindra lagförslag som stred mot grundlagen. Den skulle givetvis inte vara politiskt sammansatt.

Maktskifte! – Regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|