HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Björn Molin – Att regera i koalition
 

Björn Mollin utgår från William Rikers koalitionsteori ”Minsta vinnande koalition”. En slutsats är att det för en koalition är bättre att ha 51 % än 75 % eftersom koalitionen blir svårare att hålla ihop ju större den är. Regeringsbildningen 1976 betraktades som ganska självklar. Men 1979 fick det borgerliga blocket en rösts övervikt och med tanke på föregående koalitionsregeringens resultat var inte en borgerlig regering en självklarhet. Med tanke på den folkpartistiska minoritetsregeringen 1978-1979 fick passivt stöd från Socialdemokraterna var det enligt vissa rimligt att överväga en blocköverskridande koalitionsregering. Såväl Moderaterna som Centerpartiet tog tidigt avstånd från det alternativet och därmed ställdes Folkpartiet inför ett val. Antingen en borgerlig trepartiregering eller en tvåpartikoalition med Socialdemokraterna. En stor majoritet inom Folkpartiet avvisade den senare lösningen vilket gjorde att bollen återigen hamnade hos Fälldin.

För att få koalitionen att fungera infördes ett samordningskansli för att förankra regeringens beslut hos de tre partierna.

Detta bidrag från folkpartisten Molin är att bilden av borgerlighetens regeringsperiod är felaktig. Visst fanns det vissa motsättningar och problem men de var inte så allvarliga såsom den allmänna historiebeskrivningen påstår. De borgerliga regeringsåren fungerade dock som en utnötningsprocess med bud och motbud, ultimatum och uppskov. Beslutsgången var något långsammare och många blev frustrerade.

Molins ansats visar tydligt misstagen från de borgerliga regeringarna där man inte såg så mycket till helheten utan ville hela tiden maximera sitt eget partis inflytande. Detta fungerar givetvis inte i längden. Vill man regera längre än några få år måste man ge och ta och kan inte ägna sig åt intrigspel såsom att spela ut Moderaterna i skatteuppgörelsen eller att spela ut Centerpartiet i kärnkraftsuppgörelsen.

Maktskifte! – Regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|