HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Carl Bildt – Det långsamma uppvaknandet – om skiftet i den ekonomiska politiken
 

Carl Bildt ger i sitt bidrag en bild av hur det borgerliga alternativet successivt formerades och hur de borgerliga regeringsåren blev utgångspunkten för en vändning inom den ekonomiska politiken. Han betonar även de borgerliga regeringarnas frigörande roll i samhällsdebatten.

Bildt tar upp överbryggningspolitiken som påbörjades under jämviktsriksdagen 1973-1976 som gick ut på att Sverige skulle satsa offensivt för att bättre än andra undvika oljekrisernas följder. Denna filosofi gjorde att mittenpartierna kunde göra upp med Socialdemokraterna om ett utgiftskalas som blev väldigt kostsam, mycket på grund av kronans bindning till den tyska marken. Inför valet 1976 tävlade Socialdemokraterna och mittenpartierna om äran för den ”lyckade” ekonomiska politiken. Gösta Bohman var den enda partiledare som lyfte ett varnande finger.

Underskotten i statsbudgeten och handelsutbytet ökade under 1970-talet. Redan 1974 hade riksbanken givit industrin tillåtelse att låna upp pengar utomlands och 1975 hade riksbanken själv börjat agera som internationell låntagare. 1977 ansågs det rimligt att även staten lånade upp utomlands för att få en bättre ränta. Löneökningarna var hela 40 % under åren 1975 och 1976. Skattesystemet förhindrade tillväxten och nyföretagandet. Att något måste göras stod klart. Särskilt med tanke på att cirka 80 % av den totala produktionsökningen hade tagits i anspråk av den offentliga sektorn. Det dukade bordet var en ekonomisk katastrof.

Carl Bildt beskriver sedan vägen till ”Ny start för Sverige” som uppstod via det arbete som ”Marknadsekonomiskt Alternativ för Sverige” genomfört. I "Marknadsekonomiskt Alternativ för Sverige" arbetade representanter för de tre borgerliga partierna fram en rapport som stakade ut den nya vägen.

Maktskifte! – Regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|