HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Expressionismen
 

Expressionismen är en uttrycksfull konstinriktning där känslotemperaturen och intensiteten är högre. Formen syftar till förenkling och stilisering, oväsentligheter ska uteslutas. Försöker förmedla en stämning och en känsla samt att uttrycka något från det inre, dvs. subjektivism. Enligt Pär Lagerqvist är det människan och inte individen som är viktigast. Symbolismen är indirekt och förmedlar ingenting direkt. Symbolismen har därför en tendens till svårmod medan expressionismen har en tendens till ångest och högtryck vilket passar bra ihop med politik. Expressionismen var före världskriget mycket nitzscheanskt påverkad, destruktiv och krigsbejakande.

Med världskriget blev det vanligare med solidariskt medkännande. Den antog sedan ideella och utopiska dimensioner och syftade till att förändra människan för att åstadkomma en bättre värld. Förutsättningarna måste förbättras.

Lagerqvist förkastar naturalismen som han kallar Ibsen-sjukan samt symbolismen. Hans drama Himlens hemlighet är avskalad och direkt och framhäver ångesten och grubblet över livets mening. Stämningen är uppgiven och alienerad. En ung man söker livets mening och tror sig kunna finna den i kärleken till en flicka. Men det han finner är bara meningslöshet och utanförskap. Han utesluts från de övriga aktörerna som vänder honom ryggen. Pär Lagerqvist var själv en odogmatisk sökare.

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|