HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Franskklassicismen
 

Franskklassicismen bygger på språkrensning vilket innebär att diktarens viktigaste uppgift är att finna de exakta orden och inte de finaste orden. Förnuftet skulle vara den dominerande kraften i litteraturen och inte viljan att överraska. Förnuftet finns i naturen och naturen bör vara det främsta studieobjektet. För Boileau var naturen inte den fenomenvärld som uppfattades av våra fem sinnen utan något absolut och en allmängiltig princip. Den som tecknar ett landskap ska inte fånga det flyktiga utan den eviga idé som ligger bakom allt. Människor ska inte beskrivas som olika mänskliga original utan författaren ska beskriva det allmänt mänskliga eller beskriva människor som bärare av olika laster och dygder.

Boileau betonade de tre enheterna; rummet, tiden och handlingen och var mer sträng än Aristoteles som bara talat om handlingens enhet. Ett drama ska bygga på sannolikhet vilket betyder att ett drama som äger rum på olika ställen under en lång tid på en scen på bara några timmar är orimligt.

Ett exempel är Jean Racines drama ”Fedra” som bygger på en kvinna som är trött på sin notoriskt otrogna man Theseus och som redan inför giftermålet var förälskad i Theseus son Hippolytos. Språkrensningen känns närvarande på så sätt att dramat är lätt att läsa men är ändå djup. Några onödigt fina ord finns inte. Själva dramat bygger på idén om kärlek och hur den kan yttra sig. Theseus representerar lasten otrohet, hat och hämndbegär medan Fedra representerar den undertryckta kärleken och hysterin. Hippolytos står i sin tur för moral, omtänksamhet, mod, stolthet och uppoffring.

Att naturen är en allmängiltig princip märks på så sätt att Fedra inte bara kände sig psykiskt sjuk utan var även fysiskt sjuk. Rummet var enhetligt på så sätt att platsen för dramat inte var alltför omfattande. Tiden däremot känns något längre än några timmar. Om tiden är enhetlig är dock inte handlingen det eftersom det händer så mycket under en så kort tid vilket strider mot sannolikheten. Att bud först kommer om Theseus död och sedan att Theseus överlever och kommer tillbaka under den korta tid som dramat utspelar sig är osannolikt.

Ett annat evigt värde än kärleken är tilltron till gudarna och gudarnas makt att döma människor. ”Nu får vi lita till en rättvis himmel” säger Hippolytos till sin kära Aricia.

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|