HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Georg Danell – Byggnadsmarknadens avreglering
 

Moderaten Georg Danell visar hur den borgerliga regeringen lyckats införa regler som skyddar individen mot staten och kollektivet. Ett exempel är Nils Klang som länge skött en del av Stockholms skärgård. Han ville bygga ut sin bostadsyta till 20 kvadratmeter. Klang slogs i 19 år för det, men kommunen, länsstyrelsen, planverket, bostadsstyrelsen och den socialdemokratiska regeringen sade nej. Varför? Jo, det fanns ingen laglig grund att säga ja. Bevisbördan låg alltså på den enskilde som fick stå med mössan i hand när han mötte sina förmyndare. Den borgerliga regeringen gav dock dispens och biföll Klangs begäran. Fälldin skrattade gott åt att det sunda förnuftet fått segra.

Bostadsbyråkratin var ofantlig på 1970-talet. Idiotstopp för strandnära byggande och detaljstyrning av markanvändning.

Tyvärr fanns det en viss motvilja till förändring bland borgerliga ledamöter. Georg Danell skulle tillsammans med Elvy Olsson och Ola Ullsten ta fram texten om bostadspolitiken i regeringsförklaringen. Hade inte Thorbjörn Fälldin gjort klart att något måste göras åt mark- och bostadspolitiken hade inte, enligt Danell, hans grupp kommit fram till något substantiellt.

Under perioden 1976-1979 hände inte mycket inom bostadspolitiken men socialiseringsvågen avstannade och gav borgerligheten en möjlighet att fundera ut egna reformer som bryter detaljregleringen.

Att reformer genomfördes berodde mycket på Fälldins stora engagemang mot byråkrati och detaljreglering. Friggeboden är ett typiskt exempel som Fälldin och Bohman vurmade mycket för. Det var Fälldins stöd för reformer som gjorde Georg Danell kände att han kunde påverka mark- och bostadspolitiken trots att Birgit Friggebo (fp) som var bostadsminister hade ansvaret för budgeten och lagkomplexet inom området.

Thorbjörn Fälldin och Gösta Bohman var de som gav Danell stöd och inspiration. Danell beskriver Fälldin som den som står på den lilla människans sida. Det fanns ingen risk att bli fånge i systemet då Fälldin ofta tryckte på Danell att gå ännu längre i frihetsreformerna.

Att markpolitiken skilde sig så mycket mellan den socialdemokratiska och den borgerliga regeringen berodde på Socialdemokraternas långa maktinnehav där krigshushållningen blev en fredstida planhushållning. Det handlade också om ideologi: I ambitionen att bekämpa de få privilegierade bekämpade de möjligheterna för flertalet. Borgarna vände därför på bevisbördan och lät myndigheterna bevisa att bygglov stred mot allmänhetens intresse. Inom detta område kan man tala om ett paradigmskifte särskilt under 1980-talet då borgarna blev alltmer eniga, vilket fick Socialdemokraterna att närma sig borgarna något.

Maktskifte! – Regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|