HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Ingemar Eliasson – Arbetsmarknadspolitik i förändring
 

Ingemar Eliasson, fp., berättar om hur synen på arbetsmarknadspolitiken förändrades i och med regeringsskiftet. Arbetsmarknadspolitiken betraktades inte längre som något isolerat från hela politiken utan som en del av helheten. Arbetsmarknadspolitiken syftade till att skapa jobb och att se till att underlätta för arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden genom beredskapsarbeten. Exempel på beredskapsarbeten är att slå sly vid vägen. För Fälldin var det viktigt att att se helheten och därför undrade han om beredskapsarbetarna hade flistugg med för att därmed koppla samman arbetsmarknadspolitiken med energipolitiken. Ingemar Eliassons bidrag ger också en bild av hur vänstervridet tänkandet var även inom borgerligheten. Man trodde fortfarande på politiska ingrepp (och många gör det fortfarande).

Maktskifte! – Regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|