HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Naturalismen
 

Det moderna genombrottet inleds med Sundsvallsstrejken 1879 och slutar med den omfattande storstrejken 1909. Börjar med Röda rummet och avslutas i början av Strindbergfejden. Sociala motsättningar, industriell expansion, nationell blomstring och en framväxande arbetarrörelse.

Kristendomen ersattes av ateism, idealismen av materialism, realismen av naturalism och liberalism av socialism. Vetenskapidealet blev positivismen. Darwin kom ut med sin ”om arternas uppkomst” 1859. Detta kom att påverka Emile Zola som utvecklade naturalismen. Brutalt och osminkat. Om realismen hade beskrivit soptunnan hade naturalismen lyft på locket och dissekerat innehållet.

Naturalismen gick ut på att beskriva verkligheten som den var och att via experiment visa det. Naturlagar och samhällslagar skulle avslöjas och beskrivas. Man betonade människans beroende av arv och miljö. Aktörerna i dramat skulle smälta in i miljön samtidigt som handlingen sätts i bakgrunden till förmån för karaktären. Miljön bestämmer hur människor utvecklas. Naturlighet är viktigt och därför är det viktigt att dialogen fungerar som det gör i verkligheten, dvs. att man avbryter varandra och går in i varandras tankegångar såsom kugghjul. Skådespelarna ska inte spela utan vara, ”leva” in i sina roller. En dramatiker ska arbeta som en vetenskapsman och utgå från en teori om verkligheten och bör därför ta ett par personer med bestämda ärvda egenskaper och placera dem i en social miljö för att sedan se hur det hela går. (Dvs. pseudovetenskap).

Fröken Julie är ett exempel på ett sådant drama. Den utspelar sig i en bestämd miljö, ett kök med tre väggar där den fjärde väggen råkar vara borta. Strindberg önskar också att skådespelarna får agera mer naturligt och ibland vända ryggen mot publiken, vilket Strindberg inser är för extremt under denna tidsperiod. Strindberg har försökt skapa en mer naturlighet i dialogen så att samtalet inte tömmer något ämne helt och hållet ”utan den ena hjärnan av den andra får en kugg på måfå att gripa in i.”

Strindberg har försökt måla upp mer komplicerade människor med djupt liggande motiv som inte är fullt igenom goda eller onda till skillnad från de antika dramerna som kännetecknas av att vara endimensionella. Ett exempel på det är Harpagon som är fullt igenom girig.

Ett annat exempel är Henrik Ibsens ”Gengångaren” där tabubelagda områden såsom incest och könssjukdomar tas upp. Detta tyder på att Ibsen dissekerade innehållet i den tidigare nämnda soptunnan. Osvald bär på en arvssynd efter sin far som ofta var otrogen. Hemligheter avslöjas i ett och samma rum genom naturliga dialoger där den hjärnan hakar i den andra som en kugge. Dramat ger också en kritik mot det borgerliga tänkandet genom att lyfta upp hyckleri och dubbelmoral vilket hör samman med liberalismen och borgerlighetens tillbakagång gentemot socialismen och arbetarklassen. Ibsen lägger också tonvikten vid att sanningskravet gör rent hus med det förflutnas hemligheter.

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|