HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Nils G. Åsling – Oljekris i ekonomi och näringsliv
 

Regeringsskiftet 1976 skedde precis då den djupaste industrikrisen var på väg att blomma ut ordentligt. Åsling har blivit känd för sin företagsakut som understödde företag, ex. inom varvsindustrin. Politiskt och ekonomiskt var hans politik idiotisk, men frågan är om det inte var taktiskt riktigt med tanke på hur Socialdemokraterna försökte och till stor del lyckades demonisera borgerligheten.

Åslings bidrag ger dock en bild av honom som mycket vänstervriden då han pläderar för statliga företag som har betydelse för regionerna i Sverige. Men samtidigt ger Åsling uttryck för att många har missförstått honom. I och med Fälldin I-regeringens fall blev nödvändiga insatser såsom nedläggningen av de starkt förlustbringande varven framskjutna i tiden. Dessa insatser var redan framförhandlade men ledde nu till att stora förluster kom att anstränga statens ekonomi. Han menar också att de statliga stödåtgärderna under oljekrisåren 1974-1975 fördröjde nödvändiga strukturåtgärder. Dessutom slår Åsling fast att det fanns en övertro hos alla partier att politiker kunde påverka och styra marknaden via den keynesianska politiken.

En skrämmande uppgift är att handläggarna inom industridepartementet, enligt Åsling, hade uppmanats att förstöra arbetsmaterial och PM som inte var diarieförda. Men påbudet efterföljdes inte av särskilt många. Några tjänstemän hade till och med tagit hem arbetsmaterial och återkommit med materialet efter maktskiftet.

Det är svårt att avgöra Åslings dom då han åtminstone i efterhand ger sken av att vara ideologiskt och politiskt sund när det gäller statliga insatser. Men samtidigt kan man inte komma ifrån att Bo Lundgrens hantering av bankkrisen var överlägsen i jämförelse med Åslings hantering av industrikrisen. Men samtidigt måste betonas att Moderaterna och dess ledare Gösta Bohman först var kritisk till statens stödåtgärder under industrikrisen, men sedan ”insåg” nödvändigheten av dessa åtgärder.

De positiva sidorna av Åslings arbete är fokuseringen på entreprenörskap och småföretag samt decentraliseringen av regionalpolitiken.

Maktskifte! – Regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|