HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Extra nyhetsbrev! Goda nyheter för antifeminister!
 

1. Antifeministiska Samfundet är nu en formell organisation
2. Feministkritiska artiklar på Smedjan
3. Ring P1 - Manshat är politiskt korrekt!
4. Feministiskt medlöperi
5. Analys av Centerpartiet
6. Arbetsförmedlingen - Samhällets bottenskrap!

1. Antifeministiska Samfundet är nu en formell organisation

Jag kan nu med glädje avslöja att Antifeministiska samfundet är en formell organisation efter en lång tid med byråkratisk rundgång. Skattemyndigheten har nu godkänt AFS som en formell organisation.

AFS grundades 1996 som en Internetsida av en webmaster med alias Carl. Under årens lopp har intresset och uppmärksamheten ökat och i januari 2002 fick jag i uppdrag av webmastern att samla ihop en interimsstyrelse som i väntan på en formell organisation ska sköta AFS handhavanden. I december 2002 hade AFS ett konstituerande möte och nu återstår några praktiska detaljer innan organisationen är igång. Mycket arbete har lagts ned för att få igång det hela och en förbättring av hemsidan och verksamheten väntas. Vald till ordförande är David Mohsen som kommer att vara vår främsta talesman inför press och allmänhet.

Den som är intresserad av att läsa våra stadgar och vårt protokoll från det konstituerande mötet i Stockholm kan läsa det här: AFS-stadgar och protokoll

Vi kommer inom kort att öppna ett postgirokonto där medlemsavgift kan erläggas. Stöd kampen mot överideologin feminismen! Betala medlemskap i motståndsrörelsen!

2. Feministkritiska artiklar på Smedjan

Elise Claeson har skrivit ännu en befriande och kritisk artikel om feminismen. Hon attackerar de intellektuellt ohederliga högerfeministerna genom att påtala hur kejsarinnans klädsel egentligen är beskaffad. Elise Claeson

Inte nog med att tidningen Smedjan som står under fega Timbro publicerar denna artikel. De publicerar även ytterligare en feministkritisk artikel av Johan Wennström.

Läs gärna debatten under artiklarna. Vissa inlägg kan vara väldigt intressanta. Jag har själv medverkat i debatten under Elise Claesons fenomenala artikel.

3. Ring P1 - Manshat är politiskt korrekt!

Jag har lyckats få ett inlägg utsänt i programmet Ring P1. I inlägger kritiserade jag all medlöperi angående SCUM-manifestets manshatiska innehåll. Det är nog nu! Vi som har förnuftet kvar måste säga ifrån på skarpen och visa var gränsen för det tillåtna går. Det värsta är inte att en psykopat har skrivit ett manshatande verk precis som att det värsta med Mein Kampf inte var att en psykopat skrev den. Det värsta är alla medlöpare som för fram skiten! Nog för att alla har rätt att skriva vad de vill, säga och tycka vad de vill. Det är också nödvändigt och viktigt med översättningar av historiska verk för att människor ska få möjlighet att tänka själva. Problemet är bara att folk inte tänker själva! De följer flocken och skyller allt på omständigheterna! Låt oss nu sätta stopp för dårskapen!

Inlägget sändes tisdagen 09.20. Sändningarna ligger ute en vecka!

För er som har slöa modem kan läsa mitt inlägg här!

4. Feministiskt medlöperi

Jag är en rätt så aktiv insändarskribent på lokaltidningen Avesta Tidningen. Av tio insända inlägg har jag fått nio publicerade. Det jag inte fått publicerat handlar om feminismen. En slump? Läs det som inte passade AT:

Feministiskt medlöperi

I Sverige har det blivit populärt med teorin om patriarkatet som går ut på att män i alla tider och kulturer har konspirerat och konspirerar mot kvinnor. Konspirationen går ut på att män i alla lägen förtrycker kvinnor. Det är, enligt teorin, mäns mening med livet. Som ett led i detta har det blivit trendigt med manshat där avvikaren förvandlas till norm och där våldtäktsmannen är synonym med man. Avesta Tidningen lyckas inte stå över dessa trender utan publicerar emellanåt artiklar som bygger på feministiskt manshat. Därmed inte sagt att alla feminister hatar män. Men en som gör det är Gertrud Hellbrand som skrivit boken "Vinthunden". Hon gömmer sig förvisso bakom skönlitteraturens dimridåer men är ändå tydlig i intervjuer. Hon hatar män! Ett exempel på det är en intervju i Folkbladet där hon på allvar undrar om män verkligen har rätt att leva. Hon kräver också att män ska straffas hårt? För vad? Vad är anklagelseakten och var är bevisen? I Sverige finns det nämligen någonting som heter rättssäkerhet och den säkerheten bygger på att man är oskyldig ända tills motsatsen är bevisad, inte tvärtom. Nu brukar ju inte feminister vara särskilt intresserade av sådana principer så Hellbrand är väl inte alltför avvikande i feministkretsar.

Det finns vettigare böcker att uppmärksamma. Ett exempel är den nedtystade boken "Antifeministiska manifestet" skriven av Kalle Strokirk som lyckas kritisera en ideologi, dvs. feminismen, utan att hänge sig åt kvinnohat. De som inte lyckas gå den balansgången borde inte få någon uppmärksamhet. Föreställ er samma påståenden som manshatare häver ur sig i andra sammanhang med andra adressater. Då förstår ni hur snett det gått i Sverige där hat har blivit något som är politiskt korrekt.

5. Analys av Centerpartiet

Jag har öppnat en ny avdelning på min hemsida där jag analyserar Centerpartiets ideologi och historia. Mycket av sidan bygger på min B-uppsats om Centerpartiets förskjutning från konservatism till mer liberalism.

Läs mer här!

6. Arbetsförmedlingen - Samhällets bottenskrap!

Arbetsförmedlingens policy är att ställa krav. Krav är något positivt om det går ut på att dels utveckla människor dels förhindra missbruk av försäkringssystemet. Men krav är inte samma sak som att vara otrevlig och nedlåtande. Att ställa krav är inte att insinuera missbruk utan några belägg. Att ställa krav är att bry sig, inte att stjälpa människor som inte har något jobb. En vänstergalning har tidigare kritiserat arbetsförmedlingen för att inte bemöta sina "klienter" med respekt. Jag kunde då inte hålla med honom eftersom jag var helt fokuserad på hans påstående att man kan säga nej till lönen men inte till jobbet. Givetvis kan man inte det! Säger man nej till lönen säger man automatiskt nej till jobbet. Att vara arbetslös är inte att vara arbetsfri. Den som vill ha ersättning ska aktivt söka jobb och tacka ja till de jobb som erbjuds. Jag söker aktivt, om jag gör det effektivt kan diskuteras, och jag har aldrig tackat nej till ett jobb. Om någon vill ha det dokumenterat så kan det lätt åtgärdas. Att i mötet med sina "klienter" utgå från att man missbrukar systemet är inte att respektera människor. Respekt bygger på tillit och tillit bygger på ömsesidiga relationer. Om någon kan bevisa att man inte sköter sig, då ska man tala om missbruk. Om inte, ska man bara erbjuda den service som privata alternativ lika gärna kan ta över. Privata arbetsförmedlingar har intresse av att hålla sig väl med sina "klienter" eftersom det är lönsamt att vara serviceinriktad. När man sedan får veta att 30 % av alla jobb förmedlas av arbetsförmedlingen måste man ifrågasätta institutionens existensberättigande. Vad erbjuder arbetsförmedlingen som ingen annan klarar av? Varför kan inte A-kassorna sköta kontrollen av sina "klienter" själva eller med hjälp av privata arbetsförmedlare som förstår skillnaden mellan att ställa krav och att vara otrevlig. Idag har staten tagit över fogdens maktställning i Sverige. Arbetsförmedlingen är en av de värsta fogdarna som ser ner på sina undersåtar. Men i själva verket är vi ju jämställda, jag som arbetslös, och tjänstemannen/kvinnan på arbetsförmedlingen. Vi är ju båda utsatta för arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsförmedlingens enda existensberättigande är att gömma undan arbetslöshet så att Göran Persson kan vinna nästkommande val. Således är arbetsförmedlingen den största arbetsmarknadsåtgärden i hela Sverige. Jag kan gott sträcka mig lite på ryggen då jag i den relationen enbart är arbetslös!

Nu behöver jag dock ingen mer kontakt med arbetsförmedlingen eftersom mina A-kassedagar har tagit slut. Ingen tror väl på fullt allvar att jag slösade min tid på arbetsförmedlingen i tron att jag skulle få ett jobb via den statliga förmedlingen?

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|