HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Vidga vyerna över Svensk korrekthet!
 

1. Fortsatt inventering
2. Hjälp Junilistan att utmana den halvdöda demokratin!
3. Emmas feminina sida!
4. Johan Norberg feministflummar
5. Feminismen - en förlängning av marxismen!
6. Socialdemokraternas hycklande utrikespolitik
7. Hayeks spontana ordning
8. Antisemitism enbart fel när svenskar begår brottet
9. Sanningsministeriet och språkpolisen DO
10. Phyllis Schlafly - Feministfantasier!
11. Indirekt socialism - Vård och skola utan konsumentmakt
12. New York-modellen

1. Fortsatt inventering

En amerikansk sida som samlar intellektuella inlägg från konservativa debattörer.

Intellektuell konservatism

Moderata Studentförbundet som ger ut den liberalkonservativa tidningen Svensk linje är en självklar läsning för den som söker intellektuell stimulans.

Fria Moderata StudentFörbundet
Svensk Linje

2. Hjälp Junilistan att utmana den halvdöda demokratin!

Junilistan ställer upp som en motvikt till den oreserverade skaran av ja-anhängare som inte kräver mindre centralisering till Bryssel. Junilistan utgör dessutom ett alternativ till de reaktionära vänstergalningarna i Miljöpartiet och Vänsterpartiet Kommunisterna. Kort sagt, Junilistan behövs vilket bekräftas av de etablerade partiernas rädsla för Junilistan. Det bästa argumentet som går att finna är att damma av det misslyckade argumentet från senaste folkomröstningen att ett nej till euron är lika med högerextremism. Dessutom är partiet den tydligaste kritikern av EU:s abnorma jordbrukspolitik och U-landsförtryckande tullpolitik.

Skriv på: Junilistan

3. Emmas feminina sida!

Observera feminina sida! Inte feministiska sida! Det är en befrielse att få läsa texter från någon med förnuftet i behåll. Jag håller väl inte med om allt, men hon har många poänger. Hennes största bidrag i debatten är att kritisera feminismen från ett kvinnligt perspektiv. Många har fått för sig att man måste vara feminist om man är kvinna. Det är lika intelligent som att påstå att man måste vara negroist bara för att man är mörkhyad. Hon ger även några välriktade sparkar mot Antifeministiska samfundet för viss dragning mot maskulinism och smygfeminism. Detta trots att hon själv är medlem. Men medlemskap är ju inte samma sak som zombieskap. Till viss del håller jag med henne men jag tycker att hon går för långt. Själv tillhör jag nog den sista kategorin, dvs. smygfeministen. Maskulinismen är jag lika stor motståndare till som feminismen.

Emma riktar även kritik mot trams och ordlekar såsom föräldravårdscentral istället för mödravårdscentral. Jag har själv tänkt i liknande banor men Emma har slutligen övertygat mig om att det enbart är nonsens. Mödravårdscentralen heter just MVC på grund av att vården riktas mot just mödrarnas situation och inte fädernas.

Det jag inte tycker lika mycket om är den biologism som hon pläderar för. Emma är nämligen särartsteoretiker. Men då jag anser att valfrihet är viktigare än allt annat stöder jag Emmas kamp för feminina kvinnor. De ska också få välja sina roller! En annan invändning är inriktningen på mödrarnas överlägsna betydelse för barnen. Jag köper att modern är viktigast det första året, men sedan kan mannen lika gärna vårda barnet. Om jag, mot all förmodan, skulle skaffa barn skulle jag insistera på att vara hemmaman så länge som det bara vore möjligt. Om man inte är beredd till det ska man inte skaffa några barn. Det allra viktigaste är barnperspektivet, sedan kommer jämställdheten. Sedan behöver inte de båda vara i konflikt. Emma tar dock avstånd från jämställdheten vilket beror på att hon vill markera sitt ställningstagande.

Emma - Sveriges svar på Phyllis Schlafly!

Emmas Feminina Sida!

4. Johan Norberg feministflummar

Det är med djup besvikelse som jag konstaterar att Johan Norberg ägnar en artikel på Smedjan till stöd för feminismen. Han har tidigare varit en stor förebild för mig men när han inte kan vara intellektuellt hederlig nog att inse skillnaden mellan strukturer i Hayeks version och strukturer i feminismens version blir man mörkrädd.

Läs artikeln här!

(Läs även debatten under artikeln. Jag har ägnat många inlägg åt att försöka förklara det självklara att feminism och liberalism är oförenligt).

5. Feminismen - en förlängning av marxismen!

Jag har fått en feministkritisk artikel publicerad i Contras första nummer 2004. Läs sammanfattningen av numrets innehåll här: Contra nr.1 2004!

6. Socialdemokraternas hycklande utrikespolitik

Att Socialdemokraterna med Olof Palme i spetsen konsekvent stött kommunistiska mördarregimer under 1900-talet är inget nytt. Däremot är det för mig extra intressant att ta del av Gösta Bohmans uppgifter om Socialdemokraternas dubbelspel angående Vietnam. 1958 fick dåvarande Moderatledaren (högerledaren) Jarl Hjalmarsson massiv kritik från den socialdemokratiska regeringen för att han yppat kritik mot att sovjetiska mördardikatatorn Chrustjev skulle besöka Sverige. Så fick man nämligen inte säga eftersom det hotade den heliga neutralitetspolitiken. Men 1968 fick Olof Palme fritt utrymme att ensidigt kritisera USA för deras inblandning i Vietnam. Palme jämförde USA:s handhavanden i Vietnamn med bl.a. Hitlers illdåd i Treblinka. När Vietnam efter 1973 slutade som ännu en kommunistdiktatur försvann intresset för det vietnamesiska folket eftersom folket torterades och mördades av rätt ideologi och av rätt skäl. Idag är det inte bättre eftersom det är värre att kungen besöker den välmående diktaturen Brunei än att kungen besöker den fattiga kommunistdiktaturen Vietnam. Jag säger då det...

Bohman, Gösta: Så var det, Bonniers, 1983

7. Hayeks spontana ordning

Friedrich von Hayek är en känd nationalekonom som bland annat opponerade sig mot Keynes konjunkturteorier. Till skillnad från Keynes ansåg Hayek att staten gör mer skada än nytta när staten intervenerar på marknaden. Anledningen är främst att staten inte kan ta in all information som finns på marknaden. Marknaden kan inte styras från någon central enhet utan måste organiseras via den spontana ordningen som uppstår med hjälp av prisernas signaler. Frihet krävs för att entreprenörer ska överleva, för att nya idéer ska uppstå genom experiment och för att prissystemet ska fungera effektivt.

I en intervju i Reason Magazine sade Hayek följande:

"Bli inte chockad när jag påstår att fysik i grunden är ett enkelt fenomen. Vad jag menar är att de teorier som behövs för att förklara fysiken kräver väldigt få variabler. Du kan lätt kontrollera det om du tittar på formlerna i vilken fysikbok som helst, där kan du se att ingen formel som förklarar generella lagar inom fysiken innehåller fler än två eller tre variabler."

"I samhällsvetenskap kan du inte förklara någonting med en teori som bygger på enbart två eller tre variabler. Resultatet blir att vi inte kan uppnå teorier som kan användas som en effektiv förutsägelse om särskilda fenomen eftersom du måste fylla formlerna med så många specifika data som du aldrig kan samla in. På det sättet kommer våra möjligheter att förklara och förutsäga sociala fenomen vara mer begränsade än inom fysiken."

Detta skiljer Hayek från Milton Friedman som var positivist och ägnade en stor del av sitt arbete åt abstrakta ekonomiska samband.

Om man låter sig frestas av alltför mycket förklaringar på makronivå är risken att:

"... de skapar ett samhälle som vägleds av kollektivets vilja vilket skulle stoppa den intellektuella utvecklingsprocessen."

Det är intressant att betänka att den stora ledaren Thorbjörn Fälldin argumenterat på ett liknande sätt. Dock har Fälldin aldrig gått så långt som Hayek.

På en fråga om Sveriges och Skandinaviens val av välfärdspolitik sade Hayek:

"Vi får inte generalisera. Sverige och Schweiz är två länder som har undvikit skadorna från två världskrig och har kommit att bidra med en stor del av Europas kapital. I Schweiz finns fortfarande vissa traditionella instinkter mot statliga interventioner kvar. Schweiz är ett fantastiskt exempel på att när politiker blir för progressiva röstar folket helt enkelt "nej" i en folkomröstning."

Om påståendet att Sveriges politik har varit framgångsrik svarade Hayek så här: (Observera att intervjun gjordes 1977).

"Ja, fast i de länder jag har besökt verkar det finnas mer socialt missnöje i Sverige än i något annat land. Känslan av att livet inte är värt att leva är starkare i Sverige. Men trots att det knappast kan tänkas att saker och ting kommer att förändras mer än vad de är vana med, tror jag att skepticismen mot tidigare doktriner är ganska stark".

Det kan ju så tyckas, men inte har Hayek fått rätt i sin gissning. Knappast, nej vi lever kvar i socialistgropen och hela världen utom Frankrike springer ifrån oss. Vi lever kvar i gamla doktriner. Dock hade Hayek rätt i att inte så mycket kommer att förändras. (Alla citat är fritt översatta av mig)

Hayek var en mycket resonerande, tydlig och skarpsint man som jag rekommenderar alla att lära känna lite bättre.

Läs mer här!

8. Antisemitism enbart fel när svenskar begår brottet

Den 14 årige Nadav Meyer skrev i Expressen 28/1 en tankeväckande och nyanserad artikel (särskilt för att vara publicerad i en kvällsblaska) om hur vissa muslimer trakasserar honom för att han är en jude. När nazister begår brottet går hela moralkören igång men när muslimer är skyldiga, ja då daddar man med dem som om att muslimer och araber inte kan ta ansvar för sina handlingar. Muslimer och araber reduceras till aningslösa småbarn som inte vet bättre. Detta gör man för att man är rädd för islamofobi. Så lösningen på rasismen är att gömma undan problemen så att rasistorganisationer ska kunna rekrytera ungdomar i fred. Det är Mona Sahlins lösning på segregationen i Sverige. Om man vill vinna över rasismen måste man ta debatten och argumentera för sin sak.

Alla människor ska mätas med samma måttstock. Ett fel är alltid fel oavsett vem som begår det. Om någon hatar judar för att Israel för en felaktig politik måste detta värderas på samma sätt som att någon hatar judar för att judar har ingått en konspiration mot arierna. Det är olika orsaker och motiv, men brottet är detsamma. Straffen ska också vara detsamma.

Nu finns det ju också blöjliberaler som skapar hyperinflation på ordet antisemitism som bidrar till att folk inte tar antisemitismen på allvar. När någon kritiserar landet Israel och landets regering ska man inte automatiskt skrika antisemitism såsom exempelvis Expo och LUF med Fredrik Malm i spetsen gör.

Så länge folk får lyssna på blöjliberaler och strutsar som Helle Klein kommer ingen förändring att ske. Man måste ta invandringspolitiken på allvar och sluta vara så dogmatiska. Fientligheten får mindre plats i ett öppet samhälle.

Slutligen, polisen har gett Nadav Meyer rådet att inte bära Davidstjärnan så synligt. Nadav Meyer förstår att polisen menar väl men anser att rådet syftar till att kapitulera inför intoleransen och svika sitt eget jag. Nadav Meyer visar på civilkurage och han visar hur omöjligt resonemanget är. Vad ska vi då göra med de mörkhyade? Ska vi måla dem vita för att gå rasisterna till mötes?

En parallell som inte många tänker på är att när feminister anklagar män för att vara oförstående mot kvinnor tar dem det som intäkt för patriarkatet. Att det helt enkelt handlar om oförståelse och okunskap om något främmande bekommer inte feministen. Nej, att polisen och samhället ger kvinnan rådet att klä sig restriktivt och inte gå hem med okända män är en konspiration där män försöker förlägga skulden för våldtäkter på offret. Att rådet ges i all välmening är ointressant. Att samhället varit naiva nog att tro att misshandel och våldtäkter inte existerar inom familjen är inte samma sak som ett patriarkat. Till skillnad från feministerna tolkar inte Nadav Meyer polisens råd som en konspiration mot judar utan som ett välmenande men ack så ogenomtänkt råd. Tänk om fler kunde vara lika förnuftiga som Nadav Meyer.

En annan modig person som vågat ta upp frågan om rasism från andra än svenskar är Fateme Behros som nyligen gett ut boken "I skuggan av Zitari" som jag planerar att läsa. Hon har påpekat det självklara, men ändå det outsägbara, faktumet att även araber gör sig skyldiga till rasism, inte bara mot judar utan också mot svenskar. Två förnuftiga personer på en vecka. Det måste vara något slags rekord i Sverige.

9. Sanningsministeriet och språkpolisen DO

I Sverige har sanningsministeriet från Orwells 1984 slagit fast att man inte får använda ordet "neger" på grund av att det är en nedsättande benämning på människor med mörk hy. Det är möjligt att det har varit det under slaveriets dagar i USA. Men nu använder ju många afroamerikaner själva den benämningen. Men det är klart, om en vit använder ordet "nigger" är det en förevändning att slå ned honom. Så många afroamerikaner lever i dubbelmoral.

Så om jag förstår det här rätt ska rasister och diverse förtryckare få patent på gamla ord som neger bara för att översättningen från USA:s "nigger" blir neger i Sverige. Men vad står då benämningen Negro för? Det ord som Martin Luther King använde? Hursomhelst har Contra i sitt senaste nyhetsbrev ifrågasatt DO:s dom mot det konditori i Sjöbo som valt att kalla negerbollar för negerbollar. De ord man ska använda istället är afrikan och svart. Man häpnar! En afrikan kan vara både svart och vit. Svart borde vara ännu mer nedsättande än ordet neger. Vad associerar man oftast svart till? Jo, svart marknad, svart arbetsplats mm. Ännu värre blir det när man betänker att de flesta religioner redan från sitt ursprung betraktat vitt som gott och svart som ont. Det betyder att vi betraktar mörkhyade svenskar som onda om vi använder ordet svart. Om vi ska ägna oss åt sådana här petitesser blir det jobbigt att konversera i Sverige för då måste man vakta sin tunga varje sekund. Ord kan med tiden förändras. Om ett ord från början är gott kan det bli ont efter ett tag. Men om ett ord kan bli ont kan det väl bli gott igen då. Varför inte, som afroamerikaner försöker göra, skapa en god definition av ordet "neger" och "nigger"? Ta tillbaka ordet från rasisterna, precis som äkta nationalister och patrioter m.fl. gjort, eller försökt göra, med den svenska flaggan.

Slaveriet är avskaffat. Det finns inget som hindrar människor av olika hudfärger att leva som de vill (med undantag för totalitära stater). Om vi ska bedöma ord efter historien bör vi ta det från början. Neger är ett spanskt ord som betyder svart. Den kom till Sverige via Tyskland och har använts som en neutral benämning på människor med mörk hy ända sedan 1680-talet. Om neger är fel borde i konsekvensens namn även ordet svart vara fel. Neger och svart är ju synonymer!

Nåväl om varken neger, svart eller afrikan duger. Vad ska vi då ta till? Eller ska vi inte ägna oss åt etiketter överhuvudtaget? Ska vi kalla alla människor för människor? Ja, på ett plan är det riktigt, alla människor är lika mycket värda, i alla fall från födseln. Sedan kan värdet sjunka i förhållande till människors agerande. Våldtäktsmän är mindre värda än andra människor, men hudfärg kan aldrig leda till sämre värde. Men man måste väl kunna ha åsikten att alla människor är lika mycket värda samtidigt som man kan påtala skillnader mellan människor och grupper? Friheten begränsas inte av att man påtalar en människas hudfärg eller kön. Friheten beskärs när man låter överkänsligheten gå före förnuftet, när man låter rasister styra agendan. Så vad är alternativen till neger, svart och afrikan? Färgad? Knappast! Det om någon benämning borde beskära friheten eftersom det skulle betyda att vita inte är färgade utan är normen. För vilka människor är inte färgade? Mörkhyad då? Det är nog det bästa alternativet om man nu inte får använda ordet neger.

Läs mer här!

I Avesta kommun har historien fått vidare konsekvenser. Avesta Tidningen påtalade för Coop Forum att de säljer en frösort som heter negerhirs. Gudbevaremigväl! Givetvis blev föreståndaren chockad och lovade bot och bättring. Givetvis ska de inte sälja sådana produkter! Hur långt får den politiska korrektheten gå? (AT 30 jan 2004)

10. Phyllis Schlafly - Feministfantasier!

Phyllis Schlafly är en extremt konservativ amerikanska som ställer sig mycket tveksam till feminismens moralupplösning och dubbelmoral.

"Det är olyckligt att den feministiska rörelsen har lärt unga kvinnor att de ska värdera sina karriärer högre än andra värden, inklusive omsorg om sina egna barn, och att deras tid är för värdefull för att slösas bort på moderskap på heltid. Dessa feministiska mödrar har gjort sina val precis som de har rätt att göra i ett fritt samhälle. Men de har ingen rätt att kräva av skattebetalare eller arbetsgivare att de ska finansiera deras val." (s. 11) (Min översättning)

Feminister har alltså inte rätt att kräva av skattebetalare och arbetsgivare att de ska betala deras val via barnomsorgssubventioner och föräldraförsäkringar osv. Det enda felet med Schlaflys resonemang om livskvalitet är att män inte har rätt till den kvaliteten i Schlaflys värld. Annars har hon helt rätt!

"Tiden innan de federala myndigheterna tog en mer aktiv roll i regleringen av arbetsmarknaden, kunde en mans lön försörja en familj med hemmafru. Nu, med höga skatter och hög inflation, krävs det åttio timmars arbete i veckan för att försörja en familj. Istället för utveckling kan detta vara en tillbakagång till 1800-talets ekonomiska system." (s. 7) (Min översättning)

Samma situation i Sverige. Höga skatter och statlig familjeplanering har gjort att familjens frihet har beskurits. (Sedan kan ju givetvis den materiella standardutvecklingen spela in).

"Modern vetenskap, medicinsk och psykologisk expertis betonar att det är fel - fysiskt och psykologiskt - av lärare att tvinga vänsterhänta att skriva med höger hand. Jag undrar om skribenter om några decennier kommer att kommentera den nedlåtande och egendomliga pedagogik där passionerade feminister tvingar pojkar att överge sin pojkighet och flickor sin flickaktighet." (s. 12) (Min översättning)

Är det metoden att fostra fria individer?

"Självklart kommer utstrykningen av maskulina män även leda till eliminering av gentlemän, den sortens män som försvarar och beskyddar en dam - precis som de gentlemän som stannade kvar på Titanic. Bland de överlevande var 94 % av de i första klass och 81 % av de i andra klass kvinnor." (s. 41) (Min översättning)

Som ni ser tog patriarkatet hårt på de mäktiga och förtryckande männen!

"Kvinnovetenskapliga kurser och sociologiska kurser är verktyg för att indoktrinera den feministiska ideologin hos kvinnor på college samt att förlägga en skuld på alla män, kollektivt och individuellt. Tankepolisen har strukit ut alla föreställningar om en akademisk frihet - feminismens dumheter får inte kritiseras." (s. 40) (Min översättning)

Alla citat tagna från boken: Schlafly, Phyllis: Feminist fantasies, Spence publishing, 2003

Köp boken här!

11. Indirekt socialism - Vård och skola utan konsumentmakt

Dick Erixon har nyligen lagt fram rapporten "Vård och skola utan konsumentmakt" som är en studie av skollagskommitténs förslag "Skollag för kvalitet och likvärdighet" (SOU 2002:121) och "betänkandet Vårda vården" (SOU 2003:23). Dick Erixon har kommit fram till att Socialdemokraterna förvisso har blivit mindre dogmatiska i sitt motstånd mot mångfald och valfrihet men att de ändå indirekt försöker begränsa mångfald och valfrihet genom att betona målet jämlikhet.

Presentation av rapporten!

Läs rapporten här i pdf-format!

12. New York-modellen

Sverige och andra länder har mycket att lära sig av New York-modellen som undviker att fokusera all brottsbekämpning till tillkrånglade resonemang om bakomliggande faktorer. Det väsentliga är att polisen slår till hårt mot all brottslighet. Det är det man gjort i New York som uppnått detta resultat:

"Mellan 1993 och 1997 har antalet mord minskat med 50 procent. 1997 registrerades färre än 900 mord. En så "låg" siffra har New York inte haft sedan sextiotalet. Mellan 1993 och 1997 har antalet registrerade inbrott sjunkit med 50 procent, anta-let bilstölder med ca 55 procent, samt antalet rån och överfall med 49 pro-cent. Mellan 1990 och 1997 minskade tunnelbanebrotten med 85 procent. Brottsligheten har gått ner i samtliga 76 polisdistrikt och sammantaget be-räknas det här innebära 200.000 färre brottsoffer."

Nu kan man inte direkt överföra en modell från en plats till en annan plats, från en kultur till en annan osv. Men det finns vissa universella lagar även om kulturella skillnader kommer att minska och öka framgången av samma metod på olika kulturer. Slutsatsen för alla kulturer är att sluta dalta med brottslingar och ta krafttag mot patrasket som inte kan sköta sig.

Må vara att arbetslöshet, fattigdom mm. kan spela in. New York har nämligen lägre arbetslöshet än vad ex. Stockholm har. Men sådana faktorer kan inte förklara allt. Oavsett bakomliggande faktorer kommer brottsligheten att minska då polismakten använder hårdare tag. Det ligger i människans natur att undvika sådant som kostar för mycket. Detta betyder inte att människor är hyperrationella och följer komplexa kalkyler. Det betyder bara att känslan av ökade risker via effektivare polismakt leder till att fler människor väljer bort den kriminella banan.

Stein, Peter: BROTTSPLATS NEW YORK - Statlig nolltolerans och hundraprocentigt handelsengagemang, Stein Brothers AB, Stockholm, 1998

Läs boken här i pdf-format!

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|