HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Mansskatt - invandrarskatt - generationsskatt - statsskatt!
 

1. 20 års väntan på att få rätt mot överheten
2. Ännu en frihetsblog har startats
3. Trosbaserade hjälporganisationer
4. Fox news - högerns svar på Michael Moore
5. Bush vs. Kerry
6. Mansskatt - invandrarskatt - generationsskatt
7. Statsskatten lika vulgär som mansskatten
8. Kommunismens framgångar?
9. Centerpartiets Sofia Larsen kastar sten i glashus
10. Centerpartiets kvinnoförbund saboterar maktskiftet
11. Kärnkraftsfrågan bör lösas av marknaden
12. Moderaternas nya politik
13. Legalisera prostitutionen
14. Inhemsk frihandel

1. 20 års väntan på att få rätt mot överheten

I Contras senaste nummer har jag skrivit en artikel om Douglas Borgs långa kamp mot svenska myndigheter för att få rätt i en egentligen enkel historia. Douglas Borg hade en åkeriverksamhet där han skjutsade kändisar såsom premiärlejonet Alice Timander i sin Bentley SII från 1960. När skattemyndigheterna började syna Timanders deklarationer fick de för sig att Douglas Borg var anställd hos Timander och vips skulle Timander betala arbetsgivaravgifter och Borg fick inte dra av sina kostnader för moms mm. Efter ett tag fick Timander rätt mot myndigheterna, Douglas Borg var inte anställd hos henne och hon behövde inte betala några arbetsgivaravgifter. Problemet var dock att Douglas Borg, enligt den lokala skattemyndigheten, inte fick göra några avdrag för sina utgifter. Således hade myndigheterna kommit fram till att Douglas Borg både var anställd och egen företagare i förhållande till Timander vilket logiskt sett är omöjligt. På grund av denna orättvisa myndighetsutövning gick Borg i konkurs då han inte kunde betala den fiktiva summan som han var skyldig. En kreativ människas liv har slösats bort på en meningslös kamp mot myndighetsbyråkratin! Hur kunde detta vara möjligt i ett rättssamhälle som Sverige? Och vad har man gjort åt det?

Läs hela artikeln om Douglas Borg och hans fall här!

(Inför artikeln tog jag kontakt med alla fyra borgerliga partier. Enbart Centerpartiet och Kristdemokraterna hörde av sig. Centerpartiet hörde av sig tidigt och lät mig till och med prata med partiets sakkunnige i frågan. Dock hade varken Centerpartiet eller Kristdemokraterna något av substans att komma med.)

Innehållet i Contra nr. 5!

2. Ännu en frihetsblog har startats

Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson har startat en blog om frihetlig politik. Han är lite väl extrem och naiv för min smak, men hellre det än det kalla kalkylerande som Reinfeldt och andra politiker erbjuder oss. Alexandersson har patos och formulerar sig mycket väl.

Väl värt ett besök!

3. Trosbaserade hjälporganisationer

Under sin mandatperiod har George W. Bush bildat en myndighet som delar ut anslag till sociala hjälporganisationer för att minska fattigdom och missbruksproblem. Bush har fått kritik för detta för att han därmed har suddat ut gränsen mellan stat och kyrka som är en viktigt del av den amerikanska konstitutionen. I den står det nämligen att staten varken ska uppmuntra eller förbjuda religioner utan religionen ska vara en privatsak. En princip som fastställdes mot bakgrund av det förtryck som de gamla europeiska staterna hade utsatt religiösa dissidenter för. Jag håller med om att åtskillnaden mellan stat och religion är väldigt viktig. Men hur värdeneutral är staten då staten ger bidrag och stöd åt sekulära organisationer? Om staten ger sekulära organisationer stöd betyder det att staten uppmuntrar det sekulära tänkandet. Detta är också fel. Om staten ska vara neutral måste staten sluta stödja organisationer överhuvudtaget eller börja ge alla organisationer som uppfyller vissa sakliga kriterier. Det sistnämnda tror jag på eftersom fattigdom och missbruksproblem alltid kommer att finnas och dessa problem måste hanteras av någon. Staten måste antingen under egen verksamhet eller via stöd till frivilliga organisationer minimera detta problem. Jag föredrar då den sistnämnda lösningen. Det enda problematiska som jag kan se med Bush´ politik är att det, enligt dokument utifrån som visades av SvT, enbart har gett stöd till kristna organisationer och inte till judiska och muslimska. Nu kan det ju finnas sakliga skäl till detta. Kanske är det fler kristna organisationer som söker. Kanske har de judiska och muslimska organisationerna inte nått upp till de kriterier som gäller. Innan jag vet det, kan jag inte dra någon definitiv slutsats. Jag tycker dock att det är något oroväckande.

En annan aspekt som jag vill ta upp är att Bush har en stor poäng i att trosbaserade hjälporganisationer är mer effektiva än andra hjälporganisationer. Anledningen därtill är, enligt mitt synsätt, att det krävs en stark vilja och motivation för att gå från missbruk till ett nyktert liv. Några kanske har en stark vilja till liv men de flesta måste ha något mer för att klara av detta. Bush själv är ett typiskt exempel på det. Det var hans tro på Gud som fick honom att sluta dricka. Han fick en mening med sitt liv. En annan faktor som kan hjälpa någon att bli fri från missbruk är förälskelse. Man blir kär i någon och vill inte riskera denna lycka för alkoholens skull. Vad jag vill ha sagt är att ingen kan tvinga en annan människa att bli fri från sitt missbruk, det är helt upp till den enskilda individen att klara detta. Men för att en människa ska klara detta måste han/hon ha en mening med sitt liv. Hur skapar man denna mening? Religionen är ju en väg och det vore dumt utesluta den faktorn i arbetet mot missbruk.

(Nu är det dock så att de religiösa hjälporganisationerna i USA inte får ägna sig åt värvning vilket förtar en stor del av mitt (och Bush) resonemang.)

Och ja, jag är fortfarande ateist...

Läs mer här!

Axess har skrivit om detta i det senaste numret!

4. Fox news - högerns svar på Michael Moore

Har nyligen sett en dokumentär visad av SvT:s Dokument utifrån om hur Rupert Murdocks tv-kanal Fox-news ger en extrem vinkling av nyhetsrapporteringen till republikanernas fördel. Nu kan man inte dra slutsatser efter att ha sett en dokumentär på SvT, men efter att ha kollat lite på Fox hemsida verkar det väldigt vinklat. Om Fox stod för att de enbart propagerar för republikanerna vore det okey, men nu gör de anspråk på att visa en rättvis och objektiv bild av verkligheten. Det jag tycker är mest illavarslande är att så många amerikaner köper detta, det säger rätt så mycket om människors kritiska tänkande. Nu kommer säkert någon förklara detta med att amerikaner är korkade, men då vill jag gärna påtala att många svenskar (och amerikaner och européer) tror på Michael Moores patetiska konspirationsteorier. Hur kan folk tro på sådant här?

Fox-news är en fara för högern eftersom folk förr eller senare förstår hur vinklat och fel rapporteringen är, då kommer detta att slå tillbaka mot Bush och republikanerna. Men nu försökte ju de vänstervridna opponenterna i dokumentären svärta ned Bush via Fox-news. Men då måste man ju i konsekvensens namn sätta likhetstecken mellan John Kerry och Michael Moore.

Foxnews hemsida!

Jämför med Michael Moore!

Det finns även dem som legitimerar Foxnews existens genom att peka på CNN:s, CBS och andra tv-kanalers och andra mediers vänstervridning samt den extrema vänstervridning som finns på amerikanska universitet. Men foxnews kan väl inte vara en effektiv motreaktion på lång sikt?

5. Bush vs. Kerry

Som ni nog redan vet föredrar jag Bush före Kerry och det beror främst på utrikes- och säkerhetspolitiken. Bush är mer tydlig, rakryggad och resolut än vad John Kerry med sin flip-flop retorik är. Nu vill jag inte påstå att Kerry vore en katastrof för USA då Kerry i svenska sammanhang fullständigt skulle utklassa de svenska partiledarna inom alla kategorier. Men John Kerry är motsägelsefull när det gäller irakkriget. Han vill skapa allianser genom att be Kina och Frankrike och de andra länderna att engagera sig i ett misstag. 1991 lyckades George Bush den äldre få med hela världen på en intervention i Kuwait för att befria landet från ockupationsmakten Irak. Men då röstade Kerry nej. Vad är det för en "summit" som Kerry kräver? Med Kerry som president skulle troligen kriget mot terrorismen avstanna. Bush har en mycket tydligare vision i mellanöstern. Han vill skapa demokrati i Afghanistan och Irak för att därmed försämra möjligheterna för terrorismen att frodas i dessa länder. Kerry upprepar att Bush inte har någon plan och att han själv har en. Men några detaljer får man aldrig ur honom. Bush har åtminstone en strategi. Att tro att man kan planera för fred visar på en väldigt naiv syn. Hur ska man på några månader eller något år kunna skapa demokrati i länder som aldrig haft någon tradition av demokrati? Nu har Afghanistan haft ett val. Förvisso med många brister men vad hade man begärt?

Kerry verkar tro att det räcker att döda Usama bin Laden och sedan är allt över. Men det finns fler galningar som kan ta över om inte förutsättningarna förändras i området. De moderata muslimerna måste ta över, såsom i Turkiet där staten är sekulär men där kulturen är muslimsk. Det finns goda exempel!

Per Ahlmark som är en av två kändisar i Sverige som pläderar för Bush har skrivit en artikel om Bush och Kerrys syn på demokrati och frihet i mellanöstern!

Vissa tjatar om att Bush vilseled USA när han påstod att Irak hade massförstörelsevapen. Men det är en bisak i sammanhanget. Bush har ju befriat 50 miljoner människor från förtryck. Visst kommer det ta tid att skapa demokrati i dessa länder, men förutsättningarna är mycket bättre nu än när talibanerna och Saddam Hussein hade makten. Men om vi ska hålla oss till bisaken, massförstörelsevapnen som var en av flera orsaker till att USA attackerade Irak, så är det ett faktum att Saddam Hussein har haft massförstörelsevapen. I början av 1990-talet var han ett år från sitt första kärnvapen. Ett år! Inte konstigt att USA var misstänksam. Det var Saddam Husseins sak att visa att han gjort sig av med massförstörelsevapnen, men han gjorde det inte. Men det är klart, givetvis är detta och folkrätten viktigare än alla de massgravar som hittats i Irak.

När det gäller inrikespolitiken står jag Bush närmast inom den ekonomiska politiken. De civilrättsliga frågorna såsom homosexualitet står jag i vissa frågor Kerry närmast. Men här bör vi notera att det som skiljer Kerry från Bush när det gäller frågan om homosexualitet är inte att Kerry vill tillåta homosexuell vigsel utan att Kerry vet att homosexualitet är medfött och att delstaterna själva ska få bestämma. Bush vet inte om homosexualitet är medfött eller inte. När det gäller abort är jag och Sverige på Bush sida. Den enda fråga där jag helt står på Kerrys sida är frågan om stamcellsforskningen.

Kerry har förvisso en poäng i att Bush har låtit budgetunderskottet skena iväg. Jag är konservativ när det gäller budgetbalans, men man måste alltid rangordna saker och ting. Att sänka skatterna för att dämpa effekterna av en stor recession kan gå före budgetrestriktionen. Dock måste här betonas att till skillnad från Ronald Reagan kan inte Bush´ budgetunderskott förklaras av ökade militära utgifter utan Bush har haft svårt att hålla nere utgifterna överlag. Men Kerrys recept är än värre. Han ska öka utgifterna bland annat till ökat skydd vid flygplatser och andra säkerhetsåtgärder, till ökade sjukförsäkringsförsäkringskostnader mm. samtidigt som han ska sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Finansieringen är att höja skatterna för de som tjänar mer än 200 000 dollar per år samt att höja skatter som även påverkar småföretag. Detta går absolut inte ihop.

Här kommer en artikel av Hans Bergström på Skattebetalarnas hemsida!

6. Mansskatt - invandrarskatt - generationsskatt

Gudrun Schyman har... Äh, glöm det, det är för enkelt!

Jag väntar dock på att Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna för fram ett liknande förslag, för det här med gruppbeskattning har stora möjligheter. Vad sägs om en invandrarskatt? Det vore väl något! Nu har LO föreslagit en liknande skatt: generationsskatter. Börjar det här bli någon sorts trend? Läs om LO:s förslag här! Och här!

Kenteris på Antifeministiska samfundets forum har skrivit ett självhatande brev för män så att vi män som tyngs av vår skuld för kvinnomisshandeln på ett enkelt sätt kan lätta på vårt samvete. Skriv ett liknande brev och skicka även du ett brev till dina manliga arbetskamrater så har du uppfyllt de plikter som Claes Borgström har satt upp för oss män: "Det behövs män som klarar att utmana andra män, sina vänner och arbetskamrater. Men framför allt handlar det om att sluta känna kollektiv skuld och i stället ta kollektivt ansvar." (Obs. att snacket om skuld och ansvar bara är lek med ord.)

Skicka ett brev till dina arbetskamrater!

Skulle man inte kunna börja med avlatsbrev där Gudrun Schyman agerar överstepräst och där Vänsterpartiet agerar kyrka? Men då skulle ju borgarna kunna köpa sig fria. Det är ju inte bra nu när kommunismen är tillbaka!

7. Statsskatten lika vulgär som mansskatten

Skattebetalarna har länge fört en kamp mot statsskatten och har startat en namninsamling för att avskaffa den. I en notis visar skattebetalarnas Danne Nordling hur Gudrun Schyman paradoxalt nog på ett pedagogiskt sätt visat hur vulgär och orimlig statsskatten är. Att beskatta grupper olika efter inkomst är lika godtyckligt som att beskatta grupper olika efter kön.

Läs mer här!

8. Kommunismens framgångar?

I SvT debatt efter Janne Josefssons andra dokumentär om Vänsterpartiets och Lars Ohlys mörka förflutna ställde en nyanserad vänsterpartistisk kommunalpolitiker frågan om vilka exempel som finns på lyckade kommunistiska experiment. På den frågan svarade America Vera-Zaval att den indiska delstaten Kerala är ett bra exempel. Jag blev nyfiken på detta eftersom detta var det enda uttalande från försvararna av Vänsterpartiet Kommunisterna som hade något av substans. Men stämde uppgiften? Jag snokade reda på uppgifter om Kerala och fann att det inte alls var en delstat med ett kommunistiskt system. Förvisso har det kommunistiska partiet suttit vid makten, tillsammans med andra partier, men själva systemet är ett blandsystem ungefär som i Sverige. Systemet är således socialdemokratiskt och de fördelar som America Vera-Zaval staplade upp var bland annat hög läskunnighet och låg spädbarnsdödlighet. Men vad säger det? Det har vi i Sverige med? I nazityskland var man duktiga på att bygga motorvägar, men vad säger det?

Men till America Vera-Zavals försvar kan anföras att många medlemmar i det kommunistiska partiet i Kerala (och Indien) hyllar Stalin. Så visst finns det kommunistkopplingar!

America Vera-Zaval nämnde dock inget om att arbetslösheten är utbredd i Kerala. Hon nämnde inte heller att landets ekonomi också är beroende av migrantarbetare som skickar hem pengar till sina familjer.

Läs Mats Wingborgs artikel om Kerala i den socialistiska tidskriften Clarté!

Det börjar bli trendigt med kameleont-ismer. Människor som inte är feminister kallar sig feminister. Människor som kallar sig kommunister är inte kommunister utefter Marx läror utan utifrån någon vag vision om ett klasslöst samhälle. Eller ett samhälle där alla har arbete och bostäder. Henrik Alexandersson har på sin blog svarat väldigt bra på detta: "Visst. I Gulag fanns arbete och billiga bostäder åt alla." Frågan är då, är Lars Ohly och de många vänsterungdomar som kallar sig kommunister verkligen kommunister eller kameleontfeminister? (Till skillnad från kameleontfeminismen kan jag inte se några fördelar med att vara en kameleontkommunist. - Det ska väl vara att göra kommunismen som ideologi rumsren igen).

9. Centerpartiets Sofia Larsen kastar sten i glashus

Jag har skickat följande brev till Sofia Larsen:

"Hej!

Jag såg på nyheterna för några dagar sedan hur du tog avstånd från mansskatten som går ut på att skuldbelägga alla män för vad en minoritet gör. Med tanke på att Centerpartiet själv har publicerat en rapport som tydligt tangerar gränsen till totalitarismen blir jag lite förvirrad. Står Centerpartiet för detta eller inte:

http://www.centerpartiet.se/upload/upload2/Centerpartiet/dokument/Rapport%20Stoppa%20valdtakterna.pdf!

Om ja, då är väl inte steget långt till en mansskatt? Det är väl snarare väldigt logiskt när man väl har gått in i dessa konspiratoriska och patologiska tankegångar. Varför inte löpa hela linan ut och var konsekvent?

MVH
Fredrik Runebert"

Hon har ej behagat svara!

10. Centerpartiets kvinnoförbund saboterar maktskiftet

Annika Qarlsson, som var med och skrev Centerpartiets konspiratoriska rapport "Stoppa våldtäkterna - Ett ansvar framförallt för männen", har skrivit en artikel i Göteborgs-posten där hon attackerar "allians för Sverige". Feminismen finns inte med säger hon. Nej, varför skulle den det. Om du är feminist lös in medlemskap i VPK istället.

Så här skriver hon: "Kvinnor är underordnade männen och utsätts för ett systematiskt förtryck." Ja, vad är en mansskatt i det perspektivet?

Om hon hade skrivit om jämställdhet och även sett saken från ett manligt perspektiv hade jag kunna stött henne. Men nu tar jag mig bara för pannan och konstaterar att många centerpartister gör sitt bästa för att etablera Centerpartiet som det största problembarnet inom borgerligheten.

Läs artikeln här!

11. Kärnkraftsfrågan bör lösas av marknaden

Under regeringsåren 1976-1978 var det Folkpartiet och Moderaterna som förstörde samarbetet genom att vägra gå med på en folkomröstning, som ändå kom efter Harrisburgolyckan. Det krävdes en omsvängning från Socialdemokraterna för att Folkpartiet skulle ändra sig. Är det inte typiskt?

Men nu är det Centerpartiet, precis som när det gällde Öresundsbron, som saboterar samarbetet. Nu gör Centerpartiet upp med Socialdemokraterna och kommunisterna om att stänga barsebäck. Visst har naturskyddsföreningen och Lennart Daléus bra idéer för att ersätta kärnkraften, men börja då i rätt ände. Börja med att effektivisera energianvändningen och se sedan till att vi avslutar vårt beroende av fossila bränslen. Låt sedan kärnkraften klara sig själv utan statens stöd så låter vi det mest ekonomiska alternativet vinna. Alla kärnkraftsmotståndare kan lugnt avnjuta den automatiska kärnkraftsavvecklingen samtidigt som nya alternativ tvingas fram av nödvändigheten. Alternativ kan aldrig utvecklas om marknadskrafterna inte får fritt utrymme.

Men Centerpartiet gör hellre upp med Socialdemokraterna. Det är skamligt!

12. Moderaternas nya politik

Jag har tidigare klagat på Moderaternas nya politik och vänstersväng. Jag har inte ändrat mig, men jag har nyanserat mig lite. Först måste jag säga att jag är irriterad över Reinfeldts syn på arbetsrätten och fackets dominerande ställning när det gäller a-kassorna. Om man inte ens kan attackera detta, vad är då meningen med ett regeringsskifte? Då kan ju sossarna lika gärna fortsätta sin färd mot avgrunden. Visst är det bra att Moderaterna inte har lika bråttom som förut och att Moderaterna har tonat ned systemskiftestanken. Men visionerna måste ju finnas kvar. De måste framföras tydligt och inte tonas ned. Om man försöker smyga på folket reformer som man inte nämnt under valrörelsen eller om man efter några regeringsår börjar tala om det som Moderaterna tidigare har stått för är man inget annat än en bedragare. Om man vill förändra måste man ha tydliga mandat.

Felet tidigare var inte att Moderaterna var för radikala, utan att Moderaterna använde fel argument. De använde enbart logiska argument och uppvisade en alltför teknokratisk uppsyn som inte kan appellera till människors känslor om vad som är rätt och fel. Politik är mer än siffror.

En sak som jag vill föra fram som positivt är att Moderaterna är mer tydliga när det gäller sänkta bidrag. Vissa säger att Bo Lundgren och Carl Bildt aldrig nämnde sänkta bidrag, men det gjorde dem. Däremot specificerade dem sällan hur mycket dessa bidrag skulle sänkas. Nu har Moderaterna tydligt visat hur de ska finansiera sina skattesänkningar. Jo, de ska sänka ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemet till 65 %. Tyvärr vågar inte de andra borgerliga partierna ta efter då de lider av trygghetssjukan.

Dessa tre bloggar har haft en intressant diskussion om detta:
Dick Erixon! (För en gångs skull står jag mer på Johan Norbergs sida än på Dick Erixons).
Johan Norberg!
PJ Just nu!

(I nästa nyhetsbrev analyserar jag de borgerliga partierna budgetförslag.)

13. Legalisera prostitutionen

Vissa anser att prostitution är moraliskt fel. Okey, det är upp till dig. Du måste inte prostituera dig. Vissa anser att prostitution är samma sak som ojämställdhet, dvs. jämställdhet är samma sak som att kvinnors kroppar ägs av staten. Andra påstår att många prostituerade mår dåligt och har varit utsatta sexuellt som barn. Om detta är sant, är då lösningen att förbjuda prostitutionen? Nej, lösningen är att attackera själva problemet. Om samhället erbjuder människor hjälp istället för att förbjuda bisaker får vi ett mycket varmare samhälle.

The economist har publicerat en artikel som pläderar för legalisering av prostitution!

14. Inhemsk frihandel

De flesta som är för frihandel är det för att de verkligen förstår att tullar och andra handelshinder försämrar välfärden totalt sett. När man inför tullar kommer man att slå ut de komparativa fördelarna och ett land kommer att producera produkter till en högre kostnad än vad andra länder hade kunnat gjort. Tullar leder till att konsumenterna drabbas av högre priser och att bönder och arbetare i U-länder inte kan ta sig ur fattigdomsträsket.

Låt oss förenkla världen till att enbart Sverige och Norge existerar och att vi fokuserar på varorna mobiltelefoner och datorer. Om vi sedan säger att Sverige är bättre på att producera mobiltelefoner och datorer än Norge då är det inte bättre att Sverige producerar både mobiltelefoner och datorer (som Adam Smith trodde). Utan det bästa är att Sverige specialiserar sig för enbart mobiltelefoner eftersom Sverige är bättre på det än vad Sverige är att producera datorer. Således får Norge producera datorer. Detta gäller även individer som bör specialisera sig på det som de är bäst på. Skatter fungerar precis som tullar, de snedvrider ekonomin och hämmar specialiseringen. Istället för att snickaren anlitar en plåtslagare lägger snickaren sitt eget tak eftersom han inte har råd att betala skatten.

För att läsa mer om detta resonemang!

Troligen skulle vi människor inte specialisera oss så strikt som länder gör av den enkla anledningen att vi är människor. Vi behöver ombyte och vill skapa saker på egen hand. Men idag gör vi det inte för att det är roligt, utan för att vi inte har råd med något annat. Många är sönderstressade och får inte livspusslet att gå ihop. Skatterna är Sveriges absolut största problem.

/Fredrik Runebert





|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|