HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Feministiska myter!
 

2005-02-28

1. Carl Bildt bloggar
2. Danne Nordling bloggar om sänkta skatter
3. Feministiska myter – Antifeministiska Samfundet
4. Lilja forever och Trafficking
5. Jämställdhetsplaner
6. Professor Germund Hesslow vågar kritisera den feministiska normen
7. Det farliga genusexperimentet Bruce/Brenda/David-historien
8. Feministisk idioti
9. Myten om mäns makt
10. Riksdagen måste välja ett nytt folk
11. Det svenska hyckleriet – hockeyspelsdramat
12. Margaret Thatcher är en utsugare
13. Folkpartister vill avskaffa LAS
14. Fredrik Reinfeldt – Sveriges svar på John Kerry
15. Moderaterna sviker alliansen

1. Carl Bildt bloggar

Även före detta partiledaren i Moderaterna har börjat blogga. På denna blogg kommenterar Bildt världsutvecklingen på ett intressant och ingående sett. Bildt har bra koll på världshändelserna och därför kan denna blog vara bra för den som vill hålla sig ajour med det som händer ute i världen. Carl Bildt är dessutom både proeuropeisk och proamerikansk vilket är en ovanlig inställning idag.

Följ Carl Bildts blogg här!

2. Danne Nordling bloggar om sänkta skatter

Skatteexperten som arbetar för Skattebetalarna har startat en blog som är inriktad på skatter, offentliga utgifter, politisk teori, aktuell politik, samhällsekonomi och moralfilosofiska frågor. Bra blogg att följa för dem som strävar efter sänkta skatter.

Följ Danne Nordlings blog här!

3. Feministiska myter – Antifeministiska Samfundet

Antifeministiska samfundet har uppdaterat sin hemsida med svar på vanliga feministiska myter såsom kvinnomisshandel, mansmisshandel, lönediskriminering och arbetsfördelning mm.

Läs här!

Lägg gärna din röst på webbfrågan. Vad anser du är den viktigaste myten som Antifeministiska samfundet bör ta itu med? Rösta här!

4. Lilja forever och Trafficking

Såg filmen ”Lilja forever” för några veckor sedan och jag måste erkänna att den satte sina spår. Ingen normalt funtad människa kan låta bli att tycka synd om huvudpersonen som upprepade gånger tvingades utföra samlag. Jag gillar inte regissören Lukas Moodyson och hans vänstervridna åsikter, men producera film kan han. Jag kan nu bättre förstå hur människor kan lägga fram så irrationella och totalitära förslag såsom omvänd bevisbörda och kriminalisering av prostitution och allt vad det är. Man går på känslan istället för att följa logikens och förnuftets vägar.

Men man måste komma ihåg att prostitution inte är trafficking. Trafficking är slaveri och detta är förbjudet i Sverige och i andra västeuropeiska länder. Vad är då lösningen på problemet? Jo, politiker stiftar lagar. Det gör dem alltid! Antingen stiftar politiker lagar eller också bildar dem en ny myndighet eller också både och. I Sverige råder hysteri på lagar, men när det gäller ordning finns det inte så mycket resultat att tala om. Hur ser traffickingen ut nu? Har den förbättrats efter den nya lagen? Knappast! Det som behövs är krafttag från polis och andra myndigheter. Det som behövs är frihandel så att östeuropeiska länder kan bygga upp sin välfärd. Men vi svenskar är oss själva närmast och därför slänger vi ut lettiska byggarbetare eftersom de vägrar anpassa sig efter svenska normer på arbetsmarknaden.

Det politiker intresserar sig för när det gäller trafficking och liknande är att dels vinna statuspoäng genom att måla upp stora problem och stifta nya lagar och dels att minska riskerna för att få dålig publicitet. Trafficking var på tapeten en kort period, sedan gick hysterin vidare till något annat problem. Men vem bryr sig om att lösa själva problemen?

Det finns många exempel på hur massmedia ljuger och blåser upp siffror för att leverera ”bevis” om att den skräckpropaganda som ROKS och Margareta Winberg m.fl. sprider angående trafficking från Ryssland och Östeuropa stämmer. I före detta jämställdhetsministern Winbergs statistiska värld råder hyperinflation. Vid ett tal inför ROKS påstod Winberg att tusentals kvinnor och barn är fångna i sexslavhandel. Ett drygt år senare är siffran mer än en miljon kvinnor och barn i hela världen, hälften av dessa finns i Europa. Någon grund för att en halv miljon kvinnor och barn är fast i slavhandel i Europa finns inte. Ändå har Thomas Bodström och Anna Lindh använt samma siffra. Näringsdepartementet har till och med tagit med denna siffra i ett faktablad. Jag har också senare sett denna siffra i en broschyr från Centerpartiets Kvinnoförbund. Återigen skapas en sanning genom att regelbundet upprepa ett påstående.

Om det är så att man inte ser något slut på denna utveckling, vilket inte Winberg eller någon statsfeminist ger sken av, kommer EU (Winberg och andra växlar mellan EU och Europa i sina tal) vara fylld av fem miljoner sexslavar om tio år. Hur troligt låter det? EU-kommissionens uppskattning är mer trolig, den ligger på 120 000 för Europa. Svenska rikskrims uppfattning är att 200 – 500 är sexslavar i Sverige.

För en gång skull vill jag ge Folkpartiet en eloge för att de hänvisar till den nyanserade siffran 120 000 istället för att hänvisa till spöksiffran 500 000. Spelar då detta någon roll, om det är 120 000 eller 500 000? Ja, faktiskt. Det påverkar de politiska prioriteringarna och det påverkar vår bild av verkligheten. På ett sätt är det likgiltigt eftersom det räcker med att en sexslav existerar i Europa för att det ska vara en katastrof. Men det hjälper ju inte den enskilda sexslaven att man förstorar upp problemet till moralpanik. IOM, International Organization for Migration, är ett mellanstatligt organ som studerar flyktingströmmar i Europa. De har kommit fram till att 120 000 – 500 000 människor har kommit in i EU utan tillstånd. Att tro att alla dessa människor är sexslavar är naivt och ovetenskapligt. Att man ska behöva påpeka en så banal sak!!!!

Läs om detta i tidningen Initierat (pdf)!

5. Jämställdhetsplaner

Några läsare har hört av sig och frågat mig varför jag är emot jämställdhetsplaner och vad som är fel med jämställdhetslagen. Jo, det som irriterar mig främst är att staten påtvingar företag extra arbetsbördor. Det är nog med byråkrati i Sverige som det är. Att skriva hyllvärmare bara för att de ska finnas där är slöseri med resurser. Företag är ute efter att göra vinst och inte värdera människor efter könsorgan. Kan någon verkligen på allvar tro att ett företag anställer en man istället för en kvinna bara för att företaget värderar penisar högre? Då har man verkligen en nedvärderande syn på människor och på företag vilket inte är något nytt i socialisternas Sverige. Tror ni verkligen att företag har råd att låta bli att anställa kvinnor som är mer kompetenta än män? Knappast!

När det gäller jämställdhetslagen räcker det att citera följande: ”En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att behandla henne eller honom mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar eller skulle ha behandlat en person av motsatt kön i en likartad situation, om inte arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med könstillhörighet.

Förbudet gäller inte om behandlingen

 • är ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet och det inte är fråga om tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga, eller
 • är berättigad av hänsyn till ett sådant ideellt eller annat särskilt intresse som uppenbarligen inte bör vika för intresset av jämställdhet i arbetslivet. Lag (2000:773).”

  Man får inte diskriminera men man får diskriminera! I rest my case!

  Hela lagen är en misch-masch av diverse positiva och negativa rättigheter och som alltid kommer de positiva rättigheterna att inskränka på de negativa, dvs. rättigheten att slippa bli diskriminerad.

  Ett konkret exempel som jag irriterat mig på under en längre period är Avesta kommuns jämställdhetsplan. I denna går bland annat detta att utläsa: ”… att verka för att ofrivilligt deltidsarbete byts mot möjlighet till heltidstjänster för de anställda.”

  En positiv rättighet där en deltidsanställd kan gå till kommunen och begära heltid oavsett om kommunen behöver arbetskraften eller inte. Men nyckelorden här är ”verka för”. Det finns inga skyldigheter, bara tomma ord. Men om man inte tänker genomföra denna reform ska den inte stå med i jämställdhetsplanen. Hur vet jag då att kommunen inte tänker genomföra detta? Jo, för om kommunen skulle göra det skulle kommunens ekonomi rasa samman som ett korthus. Redan nu finns det övertalighet i kommunen. Jämställdhetsplaner är med andra ord enbart trams och det förpliktar inte till någonting.

  Dessutom finns det obligatoriska misch-maschet av positiva och negativa rättigheter uppspaltade: ”

 • en jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män
 • samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män inom alla väsentliga områden i livet.”

  Den första meningen talar om ett utfall, dvs. en positiv rätt medan den andra meningen talar om lika möjligheter, dvs. negativa rättigheter. Positiva rättigheter såsom jämn fördelning slår i regel alltid ut negativa rättigheter såsom samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. I en spontan ordning där kompetensen styr kommer utfallet aldrig bli fullständigt jämn.

  Vidare visar detta exempel på att jämställdhetsplaner inte är något annat än kvinnoplaner: ”… främst utveckla kvinnors anställningsvillkor.”

  Läs Avesta kommuns jämställdhetsplan/jämställdhetspolicy!

  6. Professor Germund Hesslow vågar kritisera den feministiska normen

  Germund Hesslow redogör vetenskapliga belägg för att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Hesslow fokuserar främst på skillnaderna i hjärnan, mäns och kvinnors beteende och psyke samt gener. De biologiska skillnaderna kan förklara varför män och kvinnor arbetar inom olika fält. Det är möjligheterna och inte utfallet som ska vara det avgörande. Detta förstår inte våra vänstervridna likhetsfundamentalister som dominerar dagens samhälle.

  Men om skillnader får man ju givetvis inte skriva. Ett ramaskri utbröt och några likhetsfundamentalister var tvungna att skriva en motartikel som i princip enbart sammanfattade Hesslows artikel genom att förlöjliga och förvrida påståenden istället för att lägga fram vetenskapliga motargument. Dock erkände dessa fundamentalister att det fanns vissa könsskillnader inom medicinens värld. Det gäller att välja och vraka bland teorierna!

  Det jag dock saknar hos Hesslow är det faktum att människors hjärnor är plastiska och att hjärnorna därför kan förändras biologiskt då förutsättningarna förändras. Detta missade också de som kritiserade Hesslow.

  Det mest intressanta i artikeln är Hesslows vederläggande av patriarkatsteorin:

  ”Om man i ett samhälle kan visa att en viss grupp, säg människor av afrikansk härstamning, i större utsträckning än andra drabbas av social utslagning, oftare återfinns bland låginkomsttagarna, oftare begår självmord, dör tidigare, klarar sig sämre i skolan och i mindre utsträckning går vidare till högre utbildning, skulle nog de flesta tycka att den gruppen är diskriminerad. Påståendet att en sådan grupp behärskar andra genom "dolda maktstrukturer" skulle utmana löjet. Men alla dessa förhållanden gäller män i Sverige.”

  Detta har jag själv tjatat om i flera år. Hur kan män som grupp vara förtryckare av samma orsaker som svarta amerikaner är förtryckta offer?

  Intressant att notera är att svarsartikeln i DN inte kommenterade detta resonemang. Har ni hört talas om den andra härskartekniken osynliggörande? Eller den första härskartekniken förlöjligande som resten av svarsartikeln bygger på?

  Hesslow tar även upp lönediskrimineringsmyten och förklarar varför löneskillnader automatiskt inte är diskriminering.

  Läs Germund Hesslows artikel här!

  I svarsartikeln misstänkliggörs Hesslow genom detta citat: ”Germund Hesslows påstående att män skulle vara polygama samtidigt som kvinnor är monogama är gammalt manligt önsketänkande.” Vetenskapligt argument? Jodå!

  Följande är sanslöst: ”Att vi inte ser några skillnader i intelligens mellan könen är självklart - IQ-tester är konstruerade för att vara könsneutrala.” Det finns studier som visar på att Hesslow har rätt i att män och kvinnor är bra på olika saker och då är det givetvis bra att ta upp IQ-tester som ett exempel på att detta inte stämmer. Men då IQ-tester är könsneutrala blir ju IQ-tester irrelevanta i sammanhanget. Män och kvinnor är lika intelligenta men är specialiserade på olika områden. Varför ska det vara så svårt att greppa?

  Om lönediskriminering skriver de följande: ”Heltidsarbetande kvinnor tjänar bara 83 procent av vad männen gör, men Hesslow tror att denna skillnaden upphävs om man tar hänsyn till yrke, utbildning och arbetstid. Där tror han fel.”

  Detta trots att Hesslow skrev så här: ”När man jämfört lönerna för män och kvinnor med samma arbetsuppgifter och utbildning i näringslivet blir skillnaderna i själva verket helt negligerbara, mindre än en procent. Flera studier i såväl Sverige som andra länder bekräftar detta.” Hesslow trodde inte, han visste att studier visade på detta.

  Men motdebattörerna drog fram SCB:s statistik som visar att skillnaderna är 8 %. Men i dessa studier har man inte konstanthållit tillräckligt många faktorer. Diskriminering måste utgå från likvärdigt arbete och inte från så grova kategorier som SCB arbetar med. Arbetsgivarverket och Eva M. Milgrom Meyersson har visat att Hesslow har rätt.

  De anser vidare att det är okey för feminister att vilja kvotera då män kvoterade till läkarutbildningen i början av 1900-talet. Lysande argumentation! Eller vad säger ni?

  Slutligen skriver de: ”Paradoxalt nog är det de som påstår att skillnader är djupt rotade i biologin som är mest oroliga för att dessa skillnader skall utplånas av samhälleliga åtgärder. ”

  Suck! Det biologiförespråkare oroas över är att samhälleligt tvång kan leda till att människor blir rotlösa och får problem. Om skillnaderna försvinner utan problem är ju allt bra. Men biologiförespråkarna är alltså rädda för att utplånandet av skillnader ska leda till att människor far illa. Ska det vara så svårt att föra ett sakligt resonemang i Sveriges största morgontidning?

  Läs Germund Hesslows artikel här!

  7. Det farliga genusexperimentet Bruce/Brenda/David-historien

  BBC-Dokumentären ”Flicka mot sin vilja” som sändes i vetenskapens värld på tv2 måndagen den 21 februari visar hur illa det kan gå när radikala könsteoretiker (sexologer) får fritt spelrum. Förvisso kan man inte med säkerhet veta att Davids (Bruce/Brenda) självmord berodde på John Moneys genusexperiment. Men ingen kan förneka att detta var en väldigt stor bidragande orsak. Ingen kan heller förneka att experimentet var oetiskt! Denna historia visar också att könet inte avgörs främst av könsorganen utan av könsidentiteten och känslan av att tillhöra ett visst kön. Denna könsidentitet beror också mycket på hormoner och därmed kan man dra slutsatsen att könsorganen enbart är ett symptom. Historien visar också att det inte går att byta kön hursomhelst. Man kan inte uppfostra pojkar till flickor (antagligen inte heller åt andra hållet). David tyckte det var roligare att leka med bilar trots att han/hon uppfostrades till flicka. Barn är inga blanka blad som man kan fylla med vilken programmering som helst (uppfostran) utan barn har en egen vilja. Låt flickor som leker med bilar få fortsätta med det men påtvinga dem inte bestämda leksaker. Om pojkar vill leka med dockor låt dem få göra det. Men sluta upp med alla genusexperiment där man påtvingar pojkar och flickor vissa leksaksmönster. Låt barn få vara barn! Feminismens teorier om att kön enbart är sociala roller håller helt enkelt inte!

  Läs om programmet ”Flicka mot sin vilja” här!

  8. Feministisk idioti

  Återigen har en av mina favoritskribenter på Sourze Malin Michea skrivit en klarsynt artikel om feminismens rätta natur. Sourze verkar ha utvecklats till en oas av feministkritik vilket tyder på att det finns en underliggande misstro mot de elitistiska idéerna om patriarkatet.

  Min favoritpassage:

  ”Det är inte första gången jag blir anklagad för att skriva "artiklar till den stackars kuvade mannens ära", och jag förvånas ständigt över hur upprörda vissa feminister blir så fort man så mycket som antyder att könsrollerna skulle kunna vara jobbiga att leva med också för män. Man får inte säga att män kanske mår dåligt av skönhetsideal. Man får inte säga att män blir misshandlade. Man får inte ifrågasätta varför fler män än kvinnor begår självmord. Man får inte leta efter en annan förklaringsmodell till samhällsproblemen än att "män förtrycker kvinnor".

  Det här är ytterligare en anledning till att feminismen är - ja, faktiskt - farlig. När man avfärdar och skyller allting från våld till trafikproblem på "patriarkatet", sätter man också stopp för alla vidare försök att analysera och förklara varför saker är som de är. Om och hur mycket kvinnor bidrar till att upprätthålla en eventuell könsmaktordning. Hur saker och ting ska förändras.”

  Läs hela artikeln här!

  9. Myten om mäns makt

  Ännu en Sourze-artikel som handlar om feminismens förgiftning av samhällsklimatet är skriven av Thomas Mattsson. Han anser att feminister har eggat upp ett hat mellan könen som är onödig med tanke på det välstånd som vi har byggt upp. Nu om någonsin kan vi förverkliga oss själva utan några hämmande könsroller som tidigare var nödvändiga.

  Thomas Mattsson tar upp något om värnplikten som jag tidigare inte har tänkt på:

  ”Varför är det alltid män som av plikt skall rycka ut i krig och göra militärtjänst? Det är först nu när krigen i vårt område är slut och när världens supermakter sköter krigen, som kvinnor skall göra karriär i det militära.”

  En riktig fullträff!

  Läs hela artikeln här!

  10. Riksdagen måste välja ett nytt folk

  Marcus Ottosson har i Sourze skrivit en artikel om genuspedagogernas inträde i riksdagens salar. När det gäller djurens respektive människans könsroller skriver Marcus Ottosson så här: ” Människan däremot, har vi nu lärt oss av Riksdagens genusforskare, har en egen historia. Människan har på eget bevåg skapat manligt och kvinnligt - skapat könsroller. Människan är en förunderlig varelse, människan är det enda djur av alla dom miljarders djur insekter och fåglar som naturen skapade utan könsroller. Människan är, till skillnad från allt annat tvåkönat liv på planeten, skapad könsneutral.”

  Läs hela artikeln här!

  11. Det svenska hyckleriet – hockeyspelsdramat

  Det är alltid lika intressant och patetiskt att följa moralpaniken i Sverige. Det senaste är de tre hockeyspelarna som hade gruppsex med en berusad kvinna. Om det är en våldtäkt ska det bevisas i en domstol och inte av en folkdomstol. Om det är vanlig gruppsex ska hockeyförbundet och allmänheten fullständigt skita i vem som gjort vad. Detta är en fråga mellan hockeyspelarna, kvinnan och hockeyspelarnas familjer. Varför skulle inte en kvinna vilja ha gruppsex? Varför skulle gruppsex vara fel?

  Contra har skrivit en intressant kommentar angående detta som går ut på att beskriva nuvarande samhällsmoral och jämföra den mot hockeyspelsdramat. Samhällsklimatet är sådant att allt är normalt; gruppsex, analsex, S&M och hela faderullan. På diverse galor skämtar man ständigt om sex och i dokussåpor har man sex i tv. Finkulturseliten med anhang läser porrnoveller för sexåringar för att se hur de reagerar. Allt detta uppmuntras av eliten som tycker att det är radikalt och häftigt att öppet och offentligt tala om vad de gör i sängkammaren. Jag vill nu inte förbjuda offentlig hångel och sexsnack i tv, men jag personligen lever efter moralen att sex är något privat. Något som man inte basunerar ut till hela världen.

  Hursomhelst, nu när tre hockeyspelare och en groupie agerar efter samhällsmoralen blir hockeyspelarna marginaliserade och avstängda. Vad är det annat än ett jävla hyckleri?

  Läs Contras kommentar här!

  12. Margaret Thatcher är en utsugare

  På genuslistan har Lundafilosofen Lena Halldenius skrivit följande:

  ”Jag efterlyser tips om artiklar eller böcker på engelska som är eller ger exempel på kvinnlig antifeminism. Vad jag menar är kvinnor som är framgångsrika (och som inte hade kunna nå sina positioner utan kvinnorörelsens landvinningar) men som attackerar feminismen från sin höga position (typexempel Margaret Thatcher). Alla tips mottages tacksamt men de måste vara på engelska.”

  Det är på detta ”förutsättningslösa” sätt som våra filosofer söker sin ”sanning”. Margaret Thatcher och andra starka kvinnor har inte själva lyckats ta sig fram till höga positioner utan de har levt under falskt medvetande. De har blivit framburna av de heliga feministerna i början av 1900-talet då kvinnor fick rösträtt. Detta trots att rösträtten för kvinnor även förespråkades av andra falanger och trots att det var män som samarbetade med kvinnor för att införa rösträtten. Och trots att män fick rösträtt enbart tio år före kvinnorna. (En del grupper av män fick faktiskt inte rösträtt förrän kvinnan fick rösträtt). Men vad spelar sådana petitesser för roll när allt ändå enbart är en social konstruktion?

  13. Folkpartister vill avskaffa LAS

  Några folkpartister med Mauricio Rojas i spetsen kräver att den diskriminerande lagen LAS – Lagen om AnställningsSkydd - ska avskaffas då den går ut på principen: först in - först ut. Detta missgynnar invandrare. Tyvärr är folkpartisterna så upptagna med att tycka synd om invandrare så att de glömmer att även svenska grupper som ungdomar missgynnas av samma lag. Dessutom är de så fega att de vill införa en åldersdiskriminering genom att undanta människor över 50 år från risken att bli ersatt på grund av att LAS avskaffas. Men ett stort plus är att de vill utmana den stelbenta Saltsjöbadsandan genom att föra över diskrimineringsmål från arbetsdomstolen där arbetsmarknadens partner är representerade till allmänna domstolar. Jag hade gärna gått ett antal steg längre, men ett steg är bättre än inget.

  De tar också tydligt avstånd från kvotering vilket inom Folkpartiet inte är så självklart längre. Men tyvärr föreslår de centralistiska påbud såsom avidentifiering av jobbansökningar. Anser även folkpartister att företag offrar sina vinster för att få diskriminera människor?

  Läs artikeln här!

  Om ett parti tydligt skulle kräva ett avskaffande av LAS skulle jag antagligen rösta på det partiet. Dock kommer det parti som kräver valfrihet i barnomsorgen få min röst framför det parti som kräver avskaffandet av LAS. Hursomhelst kommer Folkpartiet att stå höger om Moderaterna om Folkpartiet godkänner dessa förslag. Intressant läge!

  14. Fredrik Reinfeldt – Sveriges svar på John Kerry

  Eric Sundström i det socialdemokratiska högskoleförbundet har besökt USA och läst böcker om valstrateger såsom Bill Clintons Dick Morris. Sundström har identifierat en viss likhet mellan Moderaternas nya strategi å ena sidan och Bill Clintons mitten- och trianguleringsstrategi samt John Kerrys flip-flopstrategi å den andra. För att Moderaterna ska lyckas göra en Clinton måste Moderaterna undvika flip-flop-retoriken. Sundström har nu börjat fundera på om det börjar bli dags att kolla upp gamla motioner och artiklar från Moderaterna för att sedan jämföra dem med det Fredrik Reinfeldt säger idag. Reinfeldt är helt enkelt en ulv i fårakläder. Det skrämmande är att Sundström har fullständigt rätt. Sverige har fått sin egen John Kerry. Jag vill inte att borgerligheten ska vinna val på detta sätt!

  Läs mer här!

  Tipstack!

  15. Moderaterna sviker alliansen

  Moderaterna har ett antal gånger svikit alliansen. Moderaterna har fallit tillbaka till den oheliga alliansen med Socialdemokraterna för att bevara den inhumana flyktingpolitik som förs idag. Moderaterna vägrade att ge svenska flyktingar med apati amnesti i Sverige då det för centralistiska betongpartiet Moderaterna är viktigare att Sverige som nation inte ska riskera inneha några simulanter än att majoriteten av de barn som verkligen är apatiska skickas tillbaka till ett säkert förtryck.

  Det andra exemplet på alliansbrott är uppgörelsen med Socialdemokraterna angående upphävandet av EU:s vapenembargo mot Kina. Är pengar viktigare än moraliska värderingar om icke-förtryck? Är det viktigare att få sälja vapen till Kina än att beskydda det demokratiska landet Taiwan mot de kommunistiska svinen?

  SLUTA GÖR UPP MED SOCIALDEMOKRATERNA! Ska det vara så svårt?

  De här två frågorna plus Moderaternas ryggradslösa inställning till övergångsregler mot Östeuropa gör att jag inte kommer kunna rösta på Moderaterna 2006. Särskilt med tanke på Moderaternas inställning till Byggnads rätt att slänga ut lettiska bolag på grund av kollektivavtalstvånget. Moderaterna börjar mer och mer likna högerpartiets socialkonservativa och privilegieinriktade partiprofil.

  Läs om Dalaupproret som motsätter sig den inhumana flyktingpolitiken!

  /Fredrik Runebert

 • |Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|