HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

1:a maj - demonstrera mot sig själv!
 

2005-05-01

1. 1:a maj – demonstrera mot sig själv
2. Vägval höger
3. Jag sympatiserar med Labour
4. Socialdemokratiska skandaler
5. Avskaffa maxtaxan
6. Stopplagens idioti
7. Centerfeministiska härskartekniker
8. Kristdemokratiska feminister
9. Ayn Rand förklarar problemen med planekonomi och centrala ”behovsbedömningar”
10. Federley undersöker kostnaden för svensk byråkrati
11. Socialdemokraternas propagandamaskineri har startat
12. Friskolor bäst i nationella prov
13. Utredning våldtäkt
14. BRÅ och utredningen ”slag i luften”
15. Vanlig liberalism räcker långt
16. Upp och ned vända världen i kommunpolitiken
17. Folkomröstning om EU-konstitutionen
18. Bybor i norr tog kommunens sysslor i egna händer
19. Kvinnor kan visst våldta!
20. Feministkritisk krönikör på Aftonbladet

1. 1:a maj – demonstrera mot sig själv

1:a maj är den dag då man demonstrerar mot sig själv. Jag tänker inte göra det utan tänker fortsätta protestera mot vänsterkrafterna i samhället. Håll till godo!

2. Vägval höger

Moderata studentförbundet har tagit initiativ till ett vägval höger som går i samma anda som vägval vänster i Vänsterpartiet och vägval socialliberal i Folkpartiet. Det behövs fler alternativ i politiken nu när allting buntas ihop i den politiska mitten.

Jag stödjer vägval höger!

3. Jag sympatiserar med Labour

Har hittat ett politiskt test från Financial Times där man kan undersöka hur man skulle ha röstat om man vore medborgare i Storbritannien. Enligt testet är jag en ”devoted Labour supporter”. Devoted vet jag inte, men även innan testet ansåg jag att Labour nog är det parti som står mig närmast, alla fall så länge Tony Blair leder partiet. Han har ännu inte försökt bryta Thatcher-revolutionen utan är inom vissa områden mer höger och radikal än de konservativa är idag. Dessutom är han den enda starka statsmannen i Västeuropa som tydligt ställde sig på frihetens sida i Irakfrågan.

Testa dig du med!

4. Socialdemokratiska skandaler

Testa dina kunskaper om socialdemokratiska skandaler!

Jag fick 15 av 17 rätt så jag har någorlunda koll på det arroganta maktpartiet.

5. Avskaffa maxtaxan

Äntligen vill delar av Centerpartiet avskaffa den orättvisa reformen maxtaxan som går ut på att styra valet av barnomsorg till förskolor samt att styra föräldrarna att ha barnen på förskola så länge som möjligt. Hoppas detta blir Centerpartiets officiella politik. Folkpartiet gick omedelbart ut och försvarade rikemansprojektet maxtaxan som gynnar höginkomsttagare framför låginkomsttagare. Vad är det för poäng med ett maktskifte om Folkpartiet inte vill göra några förändringar utan fortsätta driva sossepolitik?

Läs mer här!

6. Stopplagens idioti

Gräddfiler har blivit ett skällsord bland många debattörer. Gräddfiler betyder att patienter som kan betala extra utöver skatten får vård snabbare än andra. Att förbjuda sådant gagnar inte någon. Eva Fernvall på vårdförbundet har förklarat detta på ett bra sätt. Att inte tillåta försäkringspatienter leder till dyrare avtal för landsting som lägger ut vården på entreprenad.

Om ett landsting ingår ett avtal med en entreprenör att utföra ett x antal operationer skulle entreprenören förbjudas att utföra fler operationer. Med andra ord kan entreprenören bli sittande med en överkapacitet bara för att entreprenören inte får ta emot patienter med privata försäkringar. Denna kostnad måste täckas på något sätt och då blir vården dyrare än den borde vara.

Läs mer här!

Ett ännu bättre argument är att vårdköerna minskar. Föreställ er följande situation. Ni står i en av tre köer i en livsmedelsaffär och väntar på att få betala vid kassan. Livsmedel är, precis som sjukvård, en livsavgörande faktor. Låt oss säga att en fjärde kassa öppnar där kunden får betala tjugo kronor. Vissa kommer tycka att det är värt att betala tjugo kronor för att få en snabb service medan andra föredrar att spara sin tjuga. De som står kvar i de tre köerna får då en kortare kö att stå i. Med andra ord har de som står kvar i kön till gratiskassorna fått snabbare service utan att betala ett öre.

Läs mer här!

7. Centerfeministiska härskartekniker

Lisa Falk som är ombudskvinna för CUF Dalarna och uttalad centerfeminist har hittat till Antifeministiska Samfundet. Hon förstår inte orsaken till att samfundet existerar utan hon tror, eller vill tro, att samfundet existerar på grund av rädsla för att förlora makt samt en rädsla för att behöva konkurrera med fler personer om samma jobb. En tydlig härskarteknik (många talar om manliga härskartekniker men då kvinnor använder samma teknik i lika stor utsträckning kallar jag det enbart för härskarteknik) där centerfeministen väljer att förlöjliga styrelsen som enbart består av män istället för att sakligt kritisera samfundets feministkritik. Enligt Lisa Falk behöver vi inom samfundet hålla varandra i händerna därför att vi är så rädda för feministerna. Det Lisa Falk inte förstår, eller inte vill förstå, är att Antifeministiska Samfundet inte skriver under på den verklighetsbeskrivning som konspirationsteorin patriarkatet bygger på.

Jag har aldrig blivit upprörd för att någon annan har fått ett jobb som jag har sökt. Givetvis blir jag besviken men jag utgår från, ända tills motsatsen är bevisad, att företagen går efter kompetensen och inget annat. När man likt vänstern betraktar samhället som statiskt och som ett nollsummespel har man svårt att förstå att antalet arbeten inte är låsta. De framgångar som en person får leder inte automatiskt till att någon annan får det sämre. I feminismens värld är det så att när en man lyckas har en kvinna förlorat och tvärtom.

En mer konstruktiv och human syn är att utgå från teorin att vi härstammar från ett könsrollssamhälle där det var rationellt att dela upp arbetet mellan könen. Det vi ser idag är en uppluckring av dessa könsroller. Vissa könsskillnader kommer att leva kvar, andra kommer att försvinna beroende på vad som är socialt betingat och vad som är biologiskt betingat. Förutsättningen är att den spontana ordningen får råda och att centrala enheter håller sina klåfingriga fingrar i styr.

Läs Lisa Falks nedvärderande inlägg här!

Följ Lisa Falks blog här!

Emma – Frihetsgudinnan har skrivit ett långt och välformulerat svar!

Lisa Falk har svarat med ett patetiskt inlägg där hon uttrycker förvåning över att hennes förolämpningar besvaras med förolämpningar!

En rekommendation till centerfeminister: Slå upp ordet privilegium och försök visa exempel på vilka privilegier män har! Slå även upp feminism och försök förklara hur patriarkatet kan krossas genom liberalism.

8. Kristdemokratiska feminister

Det är med sorg och depression som jag ser hur den sista bastionen mot en homogenisering av samhällsdebatten har infiltrerats av patriarkatsteoretiker som beskyller män för allt ont som sker. Feministmyter om löneskillnader och partnervåld yppas även av representanter för Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Margareta Viklund, Ulla-Britt Hagström och Désirée Pehtrus Engström låter som vilken vänsterfeminist som helst. Varför ska man rösta på Kristdemokraterna när man ändå får samma sak i slutändan? Jag hoppas verkligen att kvinnoförbundet marginaliseras inom KD, för om den inte gör det kommer även KD att försöka styra familjernas val av föräldraledighet. Varför denna likriktning? Margareta Viklund talar till och med om att män har en kollektiv skuld. Förvisso kanske helt i enlighet med den kristna läran. Ni känner väl till den bibliska anekdoten om Adam och Eva som åt av ett äpple och sedan dess har vi alla människor bestraffats av den ”goda” guden för vår kollektiva skuld.

(Kristdemokraten nr 15, 2005)

9. Ayn Rand förklarar problemen med planekonomi och centrala ”behovsbedömningar”

”But five million dollars was being spent by the office of Morale Conditioning on the People s Opera Company, which traveled through the country, giving free performances to people who, on one meal a day, could not afford the energy to walk to the opera house. Seven million dollars had been granted to a psychologist in charge of a project to solve the world crisis by research into the nature of brother-love. Ten million dollars had been granted to the manufacturer of a new electronic cigarette lighter – but there were no cigarettes in the shops of the country. There were flashlights on the market, but no batteries; there were radios, but no tubes; there were cameras but no film. The production of airplanes had been declared ”temporarily suspended”. Air travel for private purposes had been forbidden, and reserved exclusively for missions of ”public need”. An industrialist traveling to save his factory was not considered as publicly needed and could not get aboard a plane; an official traveling to collect taxes was and could.” (s. 858-859)

10. Federley undersöker kostnaden för svensk byråkrati

Fredrick Federley går i Thorbjörn Fälldins fotspår och attackerar den ogenomträngliga byråkratin som är så omfattande att regeringen tvingats tillsätta en utredning för att utröna hur många myndigheter som finns i Sverige. Enligt Federley går det, försiktigt räknat, en statlig myndighetsperson på 37,5 medborgare. Staten innehar i Stockholm lokalytor motsvarande 22 780 lägenheter. Detta är inte rimligt. Av de 238 myndigheter som är kända bör minst 138 myndigheter läggas ned. Staten måste börja fokusera på kärnverksamheten.

Läs mer här!

11. Socialdemokraternas propagandamaskineri har startat

Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernqvist har i den socialdemokratiska tidningen Aktuellt i Politiken startat den stora partimaskinen och viftar med det hemska högerspöket. Nu är det inte enbart Moderater som är farliga. Nu är även centerpartistiska ungdomar farliga. Detta är ett tydligt tecken på att CUF i allmänhet och Fredrick Federley i synnerhet är på rätt väg. När en stark ledare för centerungdomarna drar det gamla problembarnet Centerpartiet högerut kan vi äntligen få ett rejält maktskifte. Om nu inte Moderaterna och Folkpartiet sätter käppar i hjulen.

Läs mer här!

12. Friskolor bäst i nationella prov

Leif Pagrotsky och Ibrahim Baylan är några av de Socialdemokrater som gnällt på friskolor för att de ger för höga betyg. De sägs skapa inflation i betygssystemet för att locka till sig fler elever. Fakta visar dock på det motsatta. Elever i friskolor är bättre i nationella prov, därmed bör de ju också ha högre betyg. (Sedan att ett VG idag är mindre värt än ett VG för flera år sedan är en annan sak. Det är nog snarare den kommunala skolans ineffektivitet som ligger bakom detta.)

Läs mer här!

13. Utredning våldtäkt

En utredning utförd av Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har genomförts för att förbättra våldtäktsutredningar. Detta är ett ädelt syfte och arbetet är i stort bra. Förslag till förbättringar är exempelvis att tillgången till målsägandebiträden följs mer strikt, att förhör ska genomföras i en större utsträckning och att förhören ska bli mer offensiva. Polisen skulle också kunna använda sig av videoupptagningar i en större utsträckning. Andra åtgärder är bättre samarbete mellan polis och åklagare och fler brottsplatsundersökningar. Antagligen gäller detta även andra utredningar vilket vore en bra idé att undersöka. Uppklaringsprocenten är inte särskilt bra i någon kategori med undantaget mord.

Det är också viktigt att betona att vi inte känner till orsaken till att polisen eller åklagaren väljer att inte förhöra en misstänkt eller göra en brottsplatsundersökning. Resurser är ju alltid begränsade.

En intressant sak att ta fasta på i utredningen är följande: ”I sammanhanget kan inte heller bortses från att det förekommer osanna anmälningar om våldtäkt, vilket inspektionsgruppen har sett några exempel på.” (s. 12)

En konstighet finns på sidan 13: ”En viktig fråga för regeringen är att minska risken för att människor utsätts för våldsbrott. Särskilt gäller det våld mot utsatta grupper. Därför skall våldsbrott mot kvinnor och barn uppmärksammas särskilt av myndigheterna.”

Det är otroligt! Utsatta grupper? Om en sådan grupp ska utses blir ju det män eftersom de oftare blir misshandlade än andra grupper. (Men de får väl så klart skylla sig själva). Allt våld ska motverkas! Allt annat är inhumant!

Denna utredning är förövrigt ett exempel på att polis och åklagare tar våldtäktsbrottet på allvar och att de vill förbättra rutinerna för våldtäktsutredningar.

Läs mer här!

14. BRÅ och utredningen ”slag i luften”

I den statliga utredningen ”Slag i luften – en utredning om myndigheter, mansvåld och makt” kritiseras BRÅ för att de inte tar hänsyn till patriarkatsteorin i tillräckligt stor utsträckning, dvs. inte enbart tar hänsyn till patriarkatsteorin. Istället envisas BRÅ med att ta fram fakta om kvinnomisshandel som kan leda till att förekomsten minskar. Utredarna anser att BRÅ utgår från att våldtäktsmän avviker från vanliga män och att BRÅ istället bör utgå från att alla män utövar våld på ett eller annat sätt.

BRÅ:s svar träffar mitt i prick: ”Skulle vi inta en sådan utgångspunkt riskerar den att komma i konflikt med vår roll som forskningsmyndighet. Som forskningsmyndighet ska vi bland annat presentera empiriska underlag för politiska bedömningar och därefter realpolitiska åtgärder. Men om könsmaktsförståelsen blir viktigare än empiriska förklaringar till mäns våld mot kvinnor riskerar den vetenskapliga metoden att sättas ur spel. Öppenhet för att pröva olika teoretiska perspektiv är ett självklart inslag i en modern och demokratisk kunskapssyn. Därför menar BRÅ att utrednings- och forskningsverksamhet inte ska styras av forskningsteoretiska föreskrifter, eftersom detta riskerar att försämra kvaliteten på forskningen. I förlängningen skulle det även kunna leda till att verksamhetens trovärdighet går förlorad.”

Läs den statliga utredningen Slag i luften här!

Läs BRÅ:s svar på utredningen här!

BRÅ bedriver en förutsättningslös forskning medan den statliga utredningen förespråkar att man utgår från svaret för att sedan rätta verkligheten efter kartan.

15. Vanlig liberalism räcker långt

Vanlig klassisk liberalism räcker långt om man vill ha ett individuellt samhälle. Feminism är i bästa fall enbart onödigt. Men i praktiken kommer en liberalfeminist att sälja ut någon av ideologierna av den enkla anledningen att man inte både kan vara individualist och kollektivist. Man måste välja! Äntligen finns det en officiell person som förstår detta och kan förklara det på ett bra sätt.

Läs Thomas Idergards krönika här!

16. Upp och ned vända världen i kommunpolitiken

Den 25 april 2005 var jag på ett kommunfullmäktige som bjöd på vissa överraskningar. Ärendet handlade om ett borgenslån till en känd speedwayklubb vars ledning bevisat sin inkompetens och vars organisationskultur är fullständigt demoraliserad. När styrelsen inte kunde budgetera realistiskt och när de inte insåg att det kan regna i Sverige vände de sig till kommunen. Först genom att slänga in en slarvig låneansökan på 1,8 miljoner som de flesta partier var nyktra nog att avslå. Men sedan lade klubben in en borgensansökan vilket föranleder mig att tro att speedwayklubben redan från början hade den strategin att de skulle begära någonting hutlöst för att sedan lyckas kompromissa sig fram till en bra lösning. Genom att inta en extrem ståndpunkt kan man få motparten att känna sig duktig över att ha sänkt kraven.

På kommunfullmäktige höll, hör och häpna, en vänsterpartist ett föredrag om ekonomi, budgetering och sunt förnuft inför en församling där majoriteten är borgerlig och miljöpartistisk. För mig går inte detta ihop. Ännu värre blir det när denna vänsterpartist tidigare använt sig av fula debattknep, indirekta personangrepp och osakliga påståenden i en insändardebatt om ROKS i lokaltidningen. Jag kan inte annat än förakta henne, desto värre är det då att erkänna att hon höll ett oerhört bra anförande om ekonomi. Kristdemokraterna och ett lokalt parti insåg det korkade i att belöna ett dåligt beteende och att utsätta kommunen för finansiella risker och gjorde gemensam sak med Vänsterpartiet.

Den representant som jag har mest respekt för och som jag har sett upp till på grund av hennes kompetens och knivvassa argument hade inget annat än intetsägande floskler att komma med. Det absolut bästa argumentet som kunde levereras var att speedwayklubben är en bra marknadsföring för Avesta kommun. Men att låta en demoraliserande klubb med en inkompetent ledning få agera maskot för kommunen är knappast en klok politik. Kommuner ska ägna sig åt grundtryggheten och inget annat. Marknadsföring ska privata bolag ägna sig åt. Om klubben är så bra som de säger att den är kommer privata bolag att sponsra klubben.

Om Avesta kommun ändå ska ägna sig åt marknadsföring är det mer långsiktigt att satsa på att göra Avesta till en hästkommun. Detta är ännu inte demoraliserande och hästsporter har framtiden för sig. En klubb med massa utländska förare med hög lön och en ledning med storhetsvansinne kan aldrig i längden bli en bra marknadsföring.

I Agenda den 1 maj 2005 fick jag ännu en överraskning. Kommunisten Lars Ohly läxade upp moderatledaren Fredrik Reinfeldt genom att förklara att det är mer demokratiskt att hålla ett allmänt val eller allra helst en folkomröstning innan man avgör en så viktig fråga som EU-konstitutionen i riksdagen. Reinfeldt vill avgöra frågan i höst utan att folket har fått säga sitt. Upp-och-ned-vända-världen. Det säger faktiskt mer om borgerliga partier än om Vänsterpartiet.

17. Folkomröstning om EU-konstitutionen

Argumenten emot en folkomröstning om EU-konstitutionen ligger på en ovanligt låg nivå. De fyra argumentationslinjer som jag har identifierat är inget annat än försök att omyndigförklara människor i Sverige.

1. EU-konstitutionen tillför inget nytt utan är enbart ett sammandrag av gamla fördrag.

Detta argument var till en början det vanligaste argumentet. Först och främst skriver jag under på det som Mattias Svensson skriver på Smedjan 2003-10-23!. Han menar att en koncentration av tidigare fördrag kan leda till ännu sämre överblick och ännu mer maktöverföring till Bryssel då politiker drar fram gamla beslut som prestigestinna politiker lyckats klubba igenom under EU:s historia. Om politikerna hade vågat rensa bland bråten hade kanske konstitutionen kunna blivit en bra produkt. Eller vad sägs om detaljerade beslut såsom handelshinder för film och tv-program med hänvisning till kulturell och språklig mångfald (Artikel III-217.4), gemensam jordbruks- och fiskepolitik (Artikel III-121) där syftet är att stabilisera marknaderna och tillförsäkra skäliga priser för konsumenten och skälig ersättning för jordbrukaren (Artikel III-123)?

Men det är inte heller riktigt sant att EU-konstitutionen enbart samlar ihop innehållet i gamla fördrag då det i konstitutionen står att EU ska ha ett gemensamt försvar och att en insatsstyrka ska bildas (Artikel I-40), att EU ska representeras av en president (Artikeln I-21) och en utrikesminister (Artikel I-27) och att EU ska fastställa en gemensam asylpolitik (Artikel III-167). Man kan vara för eller emot dessa maktöverföringar, personligen är jag till viss del för, men man kan inte påstå att konstitutionen inte reglerar någonting nytt i EU-samarbetet.

2. EU-konstitutionen är alltför komplex för att kunna rösta om. Hur många har läst konstitutionen?

Men är inte detta i själva verket ett argument emot själva konstitutionen? Hur ska man kunna följa lagen om den är för komplicerad att förstå? En konstitution ska vara kortfattad och teckna de fundamentala principer som samhället ska bygga på. Men till skillnad från den amerikanska konstitutionen består EU:s konstitution av ett mischmasch av politiska floskler och detaljregleringar.

När det gäller hur många som har läst, eller kommer att läsa, EU-konstitutionen underkänner man här alla riksdags-, landstings-, och kommunalval som genomförts. Hur många väljare har läst alla partiers senaste budgetförslag, senaste partiprogram och valprogram? Detta argument ifrågasätter hela grunden för demokratin.

3. Vad betyder ett nej? Betyder det business as usual eller betyder det att man enbart är emot delar av konstitutionen?

Om folket röstar nej i en folkomröstning betyder det nej. Om folket röstar ja i en folkomröstning betyder det… Gissa! Vad är problemet? Om det blir ett nej får man helt enkelt skriva en ny konstitution som alla kan skriva under på. Så svårt var det! Man kan inte välja och vraka bland delarna i konstitutionen. När politiker röstar ja eller nej till konstitutionen så avslår de eller godkänner de hela konstitutionen. Det går inte att välja ut det som passar just Sverige. Då är det ju ingen konstitution. Varför skulle Sverige få undantag från de gemensamma spelreglerna?

4. En folkomröstning om EU-konstitutionen riskerar att handla om allting annat än själva EU-konstitutionen. Se på Frankrikes folkomröstning där man diskuterar Chirac och rädslan för nyliberalismen och inte EU-konstitutionen. Se på euroomröstningen där man diskuterade Göran Persson och Socialdemokraternas regionalpolitik istället för ja eller nej till euron.

Här har de bittra förlorarna från euroomröstningen (jag röstade förövrigt ja till euron) fått fritt spelrum. Folk röstar fel, låtom oss enas genom att slå undan grunden för demokratin. Visst kan man tala om representativ demokrati men vi har ju ändå haft en praxis att hålla folkomröstningar i viktiga frågor och EU-konstitutionen är en viktig fråga. Dessutom finns det inget parti för den borgerliga väljaren som vill rösta nej till EU-konstitutionen. Ska han/hon rösta på Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att få sin röst hörd. Eller ska han/hon rösta på junilistan som omöjligen kan enas om en gemensam politik i övriga frågor. Anar jag inte en liten rävsax här?

Sedan är det lite lustigt att politiker ägnar debattid åt att diskutera annat än euron och EU-konstitutionen under en folkomröstningsperiod för att sedan använda detta som ett argument emot framtida folkomröstningar. Om politiker hade ryggrad att diskutera sakfrågor istället för bisaker så skulle det inte vara några problem med en folkomröstning. Problemet är ert, kära politiker. De som ändå väljer att rösta på något annat än sakfrågan måste få göra det. Än är det väldigt få som vill införa röstkörkort som mäter människors kunskap i det de röstar om.

18. Bybor i norr tog kommunens sysslor i egna händer

I föregående nyhetsbrev tog jag upp några positiva exempel från landsbygden. Här kommer ännu ett positivt exempel där bybor från 20 byar i kommunerna Kalix, Överkalix och Övertorneå har bildat en ekonomisk förening och tagit över kommunala verksamheter för att bevara grundservicen på landsbygden. Egenmakt istället för gnäll! De började med att ta över lanthandeln. Men när de märkte att detta inte gick ihop ekonomiskt kombinerade byborna detta med att ta över kommunens hemtjänst. De ansvarar också för leverans av skolmat, vikarier till skolan, vaktmästeri och städning. Föreningen omsätter sex miljoner och har sju anställda. Det här är framtiden. Att lägga ifrån sig makten till anonyma politiker som på långt avstånd tar beslut i frågor som är viktiga för människor fungerar helt enkelt inte.

Läs mer här!

19. Kvinnor kan visst våldta!

Med den nya våldtäktsdefinitionen är det fullt möjligt för kvinnor att våldta män. Här kommer ett ypperligt exempel på det. En kvinna hade oralsex med en man som sov.

Läs mer här!

Och här!

20. Feministkritisk krönikör på Aftonbladet

Äntligen börjar det släppa för feministkritiken i Sverige. Nu har 20-årige Anna Ekelund fått plats i Aftonbladet. Hon har inte mycket till övers för feminismen eftersom den bygger på en offerideologi. I sin första krönika frågar sig Ekelund vad det är som säger att vi inte lever i ett matriarkat.

Läs Anna Ekelunds krönika som krossar gamla feministmyter!

Grön Ungdoms Zaida Catalán har kommenterat Anna Ekelunds syn på feminismen på följande vis: ”Det är som en överlevnadsinstinkt kan jag tänka mig. Hur jävla kul är det att hela tiden vara medveten om att man som kvinna jämt är i underläge, på bussen, på jobbet, i skolan och i hemmet. Det är inte kul. I The Matrix säger filmens Judas Cypher att ignorance is bliss. Jag håller med. Men jag vägrar att tillämpa den devisen. Hur smärtsam än verkligheten faktiskt är. Hur ska vi annars kunna förändra världen? Hur ska vi annars få lika rättigheter för kvinnor?”

Okey. Nu ska jag bevisa att vi lever i ett matriarkat: ”Det är som en överlevnadsinstinkt kan jag tänka mig. Hur jävla kul är det att hela tiden vara medveten om att man som man jämt är i underläge, på bussen, på jobbet, i skolan och i hemmet. Det är inte kul. I The Matrix säger filmens Judas Cypher att ignorance is bliss. Jag håller med. Men jag vägrar att tillämpa den devisen. Hur smärtsam än verkligheten faktiskt är. Hur ska vi annars kunna förändra världen? Hur ska vi annars få lika rättigheter för män?”

Läs mer här!

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|