HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Ayn Rand injektion!
 

2005-06-13

1. ROKS är främst en ideologi
2. Nationaldagsfirande
3. Centerpartiet är ett praktiskt parti
4. Olika sjukvård för kvinnor och män
5. ROKS-följetongen fortsätter
6. Det finns inte bara gubbslem, det finns även tantslem
7. We the living – De levande
8. Atlas Shrugged – Och världen skälvde
9. The night of january 16th
10. Marknadsvärdesindex

Även detta nyhetsbrev är väldigt långt med tanke på allt som har hänt efter att ROKS-anden har kommit ut ur flaskan. Jag har också läst tre böcker av Ayn Rand som har exalterat mig så mycket att jag bara måste citera mina favoritpassager.

1. ROKS är främst en ideologi

Antifeministiska Samfundet skickade den 19:e maj ut ett pressmeddelande om ROKS ideologi som tydligt frambärs av Gunilla Ekbergs hot mot Evin Rubar.

Läs pressmeddelandet här!

2. Nationaldagsfirande

Den 6 juni firade vi mördaren och förtryckaren Gustav Vasa som valdes till konung 1523. Om detta är vad vi svenskar har att vara stolta över så finns det inte så mycket att vara stolt över. Det skulle väl vara den inhumana baltutlämningen och judeutlämningen före, under och efter andra världskriget. Den andra orsaken till att vi firar är att vi fick en konstitution 1809. WOW! Kan det bli mer torrt! När man sedan betänker att konstitutionen utgår från Gustav Vasas centralstatstänk blir man ännu mer konfunderad.

Förvisso såg jag vissa ljuspunkter då nya svenskar firade känslan av att vara svensk. Det gav mig ett hopp och en nytändning. Hur vore det om vi började fira friheten i Sverige? Tidigare har vi inte haft någon frihet att fira såsom norrmännen har. Förvisso firar även norrmännen rent formellt att de fick en grundlag 1814, men själva orsaken till det utbredda firandet kan inte vara annat än att de känner glädje över att gjort sig fria från Danmark och Sverige. En liknande glädje går att finna i USA som gjorde sig fria från Storbritannien 1776. Någon sådan befrielserörelse har inte vi haft. Möjligtvis kan vi gamla svenskar dela glädjen med de nya svenskarnas nyvunna frihet (med frihet menar jag frihet från det förtryck de led av i sina ursprungsländer).

3. Centerpartiet är ett praktiskt parti

Jag har återigen avvikit på ett Centerpartimöte genom att protestera mot ett förslag från Centerpartiets partistyrelse inför stämman i Stockholm den 18-20 juni. Förslaget gick ut på att införa ett system med kvinnliga banklån, kvinnlig affärsrådgivning och annan statlig positiv särbehandling. Jag påtalade det självklara att det strider mot liberalismens krav på likabehandling. Till en början blev det helt tyst. Jag hade svurit i kyrkan! Sedan kom motargumenten. Det första var att det är färre kvinnor än män som startar företag (som om männens företagande vore ett problem). Mitt svar blev då att det är den offentliga sektorn som är problemet. Det är den som hindrar många kvinnor från att starta egna företag eftersom vänsterkartellen vill ha ett offentligt monopol. Reglerna är dock detsamma oavsett om det är en man eller en kvinna som vill starta upp något inom denna bransch. Därmed är det ingen diskriminering. Vad som behövs är fri konkurrens och fri etableringsrätt.

Nästa motargument blev då att kvinnor som vill ta lån för att starta ett företag diskrimineras av bankerna. Jag frågade då om det fanns belägg för detta. Svaret blev ja. Jag bad då att få se dessa belägg men några hänvisningar kom inte. Istället fick jag förklara att man inte kan dra alltför långtgående slutsatser från dylika studier. I USA hade man nämligen genomfört en undersökning som visade att svarta blev diskriminerade av bankerna. Men senare visade det sig att orsaken till låneavslagen var att de svarta hade sämre ekonomiska förutsättningar och kunde inte erbjuda lika bra säkerhet som vita. Därmed var problemet något annat än diskriminering. Man hade angripit symptomen istället för själva problemet. Det kan lätt bli så när man inte tar hänsyn till tillräckligt många variabler. (Jakten på total rättvisa av Thomas Sowell).

Efter detta började en person tala om genusvetenskapen och då svarade jag lite kortfattat vad jag ger för den så kallade vetenskapen. Till slut fanns det bara ett argument kvar. ”Nu ska vi vara praktiska”. Centerpartiet är ett praktiskt parti och det där förslaget visade sig fungera under den borgerliga perioden 1991-1994. Tacka fan för att det fungerar att få fler kvinnliga företagare när man inför statliga gräddfiler för kvinnor. Det sista sade jag dock inte eftersom jag förstod vart det hela barkade hän. Hur mycket jag än argumenterade skulle ingen gå på min linje eftersom den inte är politiskt korrekt. Jag gav upp helt enkelt.

Det intressanta är argumentet att man ska vara praktisk som om en teoretiker som är väl medveten om ideologiska spörsmål inte är praktisk. Tanken bygger på att den som är ”praktisk” inte styrs av någon ideologi utan väljer det som verkar mest fördelaktigt för tillfället. Principer får ge vika för pragmatism. Det kan ju låta bra. Men faktum är att även ”praktiska” förslag bygger på idéer och ideologier. ”Praktiska” förslag är ingen vetenskap utan rent tyckande. Tyckandet är till och med mer godtyckligt hos en ”praktiker” än hos en ideolog. Jag tror på principen att leva som man lär och att man måste ha en kompass att gå efter. Om man saknar kompass kommer man bara att följa den ideologi som är modern för tillfället.

Det farliga med ”praktiker” är också att de tror att deras förslag saknar konsekvenser. De förstår inte att idéer alltid har, och måste alltid ha, konsekvenser.

4. Olika sjukvård för kvinnor och män

I tidningen Genus nr.1 2005 finns en artikel om hur män och kvinnor behandlas inom sjukvården. Det framgår att AT-läkare tenderar att oftare röntga tjocktarmen på den manliga patienten än på den kvinnliga patienten. Den manliga patienten hänvisas också oftare till att ge leverprov. Kvinnliga patienter får oftast livsstilsråd, lugnande medel och omsättningsprov. Gunilla Risberg från Umeå universitet som genomfört studien kommenterar detta så här: ”På gruppnivå stämmer förstås denna könsuppdelning. Män har oftare alkoholrelaterade sjukdomar än kvinnor och kvinnor har oftare ämnesomsättningssjukdomar. Men samtidigt måste varje patient få vara unik.”

Exakt! Men vad bygger den feministiska modellen på? Jo, män är ett problem. Män gör fel. Män slår. Män våldtar. Män… i all oändlighet. I vissa fall går det visst bra att generalisera men i andra sammanhang är motsatta generaliseringar ett bevis på att vi lever i ett patriarkat. SUCK!

Nåväl, så länge vi har den sjukvårdsideologi som råder idag där politiker avgör behoven och dämmer upp efterfrågan av rent ideologiska skäl kommer läkare och andra att fortsätta behandla sina patienter som en representant för en viss grupp. Läkare måste gå på sannolikheten när han/hon tvingas ägna så mycket tid åt annat än patienten och då varje patient är en kostnad istället för en intäkt.

5. ROKS-följetongen fortsätter

Här kommer några fler artiklar om ROKS som jag anser är viktiga att ta del av.

Läs även det som jag skrev om ROKS i mitt förra nyhetsbrev!

Folkpartiets Birgitta Ohlsson tar avstånd från ROKS-ordförandens uttalanden. Ohlsson försöker rädda det som räddas kan av den totalitära ideologi som heter feminismen genom att påstå att Ireen von Wachenfeldt sabbar för feminismen.

Läs mer här!

I samma artikel säger Sinnika Rönnqvist, ordförande för ROKS-kvinnojour i Avesta: ”Programmet är ju anmält till Granskningsnämnden så vi kommer att invänta det. Sedan kommer vi att noggrant höra oss för vad Wachenfeldt har att säga.”

Detta stämmer inte särskilt väl med det som hon sagt till Svenska Dagbladet. Men vad kan man begära av en liten råtta som märker att feminismen håller på att gå samma väg som kommunismen? Det gäller att gripa varje litet halmstrå.

I mailväxling med det moderata kommunalrådet i Avesta kommun framkommer det att han har varit i kontakt med Sinnika Rönnqvist och hon har, hör och häpna, tagit avstånd från ROKS uttalanden. Oj, vad konstigt. Därför finns det enligt kommunalrådet ingen anledning att stoppa stödet till ROKS-kvinnojour. Att utkräva ansvar verkar inte ligga i kommunens intresse. Självklart måste man ställa krav på att en kvinnojour ska välja en riksorganisation med omsorg. Ska jag tolka saken så att om jag går med i Nationalsocialistisk front behöver jag inte ta ansvar om jag inte läst på om organisationen? Vilken bra ideologi Moderaterna i Avesta har. Den som har läst på om ROKS vet vad ROKS står för, det kunde man förstå även före dokumentärerna. Självklart måste en medlemsorganisation ta ansvar för valet av riksorganisation. Var fan har moralen i samhället tagit vägen? Men jag misstänker att kommunalrådet inte vill satsa det som krävs för att erbjuda misshandlade kvinnor den säkerhet som de behöver. Det kostar väl för mycket och är väl alltför mycket kärnverksamhet för att det ska vara värt att satsa på.

Gunilla Ekberg som hotade Evin Rubar i dokumentären ”Könskriget” har visst ägnat sig åt hot mot andra aktörer som inte håller med Ekberg i allt. Bam Björling och Carolina Wennerholm från stiftelsen Kvinnoforum vittnar om hur Gunilla Ekberg straffar de som inte följer husbondens röst. Då blir det lögner, förtal och indragna anslag. Även en representant från Rädda barnen och en från RFSU har märkt av denna ideologiska piska.

Läs mer här!

Den dåvarande jämställdhetsministern Mona Sahlin hade blivit informerad om detta!

Margareta Winberg tycker att det är konstigt att det inte är fler kvinnor som hatar män!

Ett exempel på en artikel som tagit upp det som ROKS står för kan ni läsa här!

Då, 1999, var det Ulla Inezdotter, ordförande för kvinnojouren i Helsingborg som ansåg att män inte skulle få jobba på dagis och använda datorer eftersom det finns exempel på manliga pedofiler och eftersom män porrsurfar på nätet. Angela Beausang som då var ROKS-ordförande kommenterade detta så här: ”Det var ett olyckligt sätt att uttrycka sig på.” Och så här: ”Jag tror att Ulla ville spetsa till debatten och ha dit pressen.” Inget avståndstagande här inte. Bara några luddiga kommentarer för att behålla PK-ismens trygga klädsel. För säkerhets skull sade hon också detta: ”Men Roks delar inte hennes åsikt att män inte ska få arbeta inom barnomsorgen.”

Det är tydligt att manshatet är en utbredd kultur inom kvinnojoursrörelsen. Vad som behövs är ett rejält reningsbad och ROKS ska inte få ett enda öre från våra skattepengar.

Lena Melin tror att Schyman och FI är de stora förlorarna efter ROKS-raset!

Man kan ju alltid hoppas!

Liza Marklund påpekar att ROKS-ledning varit tokig i 10 år!

Men varför har då ingen agerat?

När det gäller satanistprofessorn har frihetens vapendragare Bo Rothstein dissekerat professorns så kallade vetenskap och kräver att staten ska sluta stödja hennes forskning. Som positiv överraskning har Ann-Marie Morhed, som är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, gjort gemensam sak med Rothstein. Det får jag ärligen tillstå att jag aldrig har förväntat mig. Tack för det! Det var lite sämre med sådant när Maud Eduards var styrelseordförande.

Mina favoritcitat:

”Tron på tomtar och troll, djävlar och onda andar hör väl till det förgångna? Ändå liknar en hel del av vad som berättats i de två SVT-programmen ”Könskriget” (15 och 22 maj) äldre tiders varnande berättelser om trollens farlighet och ondska.”

”Till detta kommer att vi har invändningar mot utredningens resonemang om ”männens strukturella ansvar” för det våld som män begår mot kvinnor. Det måste nämligen ifrågasättas om utredningens beskrivning av mäns kollektiva ”ansvar” är förenlig med principerna i en rättsstat. Enligt regeringsformen vilar den svenska demokratin på ”respekt för alla människors lika värde” och på principen om ”likhet inför lagen”.”

”Varför har så lite granskning gjorts av den av Eva Lundgren ledda ”forskningen” som på fullt allvar hävdar att det i stor omfattning begås rituella barnamord i Sverige, att sex-övergrepp sker mer eller mindre sanktionerat inom ramen för prästers yrkesutövning, att i stort sett alla kvinnliga studenter blir sexuellt trakasserade, och så vidare? Vilken betydelse har det för forskningens trovärdighet att finansieringen av denna besynnerliga verksamhet huvudsakligen skett utanför de forskningsråd som fördelar forskningspengar efter vetenskaplig prövning?”

”Vi vill dessutom påpeka att det mycket väl kan vara så att ett stort antal kvinnor blivit utsatta för våld på grund av att man låtit det Lundgrenska perspektivet ensamt dominera eftersom man i detta inte gett någon plats för stödinsatser för de män som brukar våld.”

Läs mer här!

Eva Lundgren skriver i en försvarsartikel att hon, precis som Ted Borg, inte kunde blunda för verkligheten!

Hon påstår att hon aldrig påstått att det begås rituella barnmord i Sverige. Nähä du. Vad var de där hundra fallen som du talade om då? Artikeln som helhet består bara av flum och budskapet från Lundgren är minst sagt väldigt otydlig. Hon har helt enkelt inget försvar för sina ståndpunkter annat än ordlekar och bedrägeri. Det främsta argumentet emot Bo Rothstein och Anna-Marie Morhed är att de är okunniga.

Det här är jätteroligt ”Och som andra forskare har jag helt andra lojaliteter än makten.” Men gud vad svårt, när man själv är makten är det väl inte särskilt svårt att ha andra lojaliteter än makten.

Sociologen Gunnar Sandelin har efter att ROKS-anden har kommit ut ur flaskan vågat sig på att kritisera det mansfientliga åsiktsmonopolet!

Jan Guillou tar upp det fenomen som jag tidigare skrivit om, dvs. fegheten bland svenska debattörer. Få vågar kritisera självklara dumheter såsom undersökningen ”Slagen dam”. De få som protesterar mot överideologin såsom Bo Rothstein får på DN:s debattsidor stämplas som sinnessjuk. Det är den nivån våra statsfeminister håller sig på och alla andra feminister håller dem bakom ryggen. Men nu när skeppet börjar sjunka, ja, då hoppar alla råttorna överbord. Jan Guillou drar också paralleller till häxtron på 1600-talet som han tidigare har skrivit en bok om - ”Häxornas försvarare”.

Läs artikeln här!

Även Hans Bergström tar upp detta fenomen men ger en mer djuplodande analys om orsakerna till fegheten. Han anser att vi har gått från en upplysningskultur till en skvallerkultur och att konsensus är mycket viktigt för en svensk!

Sedan har vi vänstervridna DN-skribenter som skriver följande som ursäkt för Lundgrens värdelösa forskning: ”Det som kan försvaras är Eva Lundgrens grundtanke att mäns våld är kulturellt betingat.” Det är ju denna tanke som ligger bakom hela skandalen!!!!

Läs artikeln här!

Expressen påstår att Eva Lundgren har blivit sparkad tidigare. Formellt blev hon aldrig det, men hon fick aldrig någon anställning i Norge!

Uppsala universitets ledning har kallat till ett krismöte för att rädda sitt anseende! Så dags nu!!!!

I Svenska Dagbladet publiceras en snyftartikel där Eva Lundgren får tala om hur god hon är och hur mycket hon tycker om män. Hon väntar med att säga sådant tills hon står under galgen.

Hon avslöjar sig ändå när det gäller synen på vetenskapen: ”I känsliga ämnen kommer vi inte långt med fakta.”

Läs artikeln här!

Maria Abrahamsson kritiserar Eva Lundgren bland annat för att hon anser att män som inte slår bryter mot de kulturella lagarna!

Maria Abrahamsson skriver också om fenomenet mansmisshandel och kritiserar teorin om normaliseringsprocessen!

SKR:s ordförande Carina Olsson besvarar Per Bauhns artikel som jag hänvisade till i mitt förra nyhetsbrev!

Ebba Witt-Brattström skriver en försvarsartikel och tycker att vi kritiker är hysteriska. ”I pressen ondgör sig beskäftiga kommentatorer över feminismen och ifrågasätter dess samhällsanalys. ” Oj, vad hemskt!

Läs artikeln här!

DN:s Ulrika Kärnborg gör bort sig rejält genom att påstå att SVT manipulerar fakta. Jag länkade i förra nyhetsbrevet till Kärnborgs första artikel!

Evin Rubar som var producent och Johan Brånstad som var redaktör för dokumentärerna svarar mycket trovärdigt här!

Här kommer Kärnborgs svar!

Den som såg debatten mellan Evin Rubar och Ulrika Kärnborg i Gomorron Sverige, 07.15 fredagen den 3 juni, såg hur lite Kärnborg hade på benen. Evin Rubar körde fullständigt över henne och det slutade med att Kärnborg fick ägna sig åt dagisargument såsom: ”Jag kan lika gärna säga att det är du som ljuger”. Den som sa de, det var det, ungefär. Kärnborg avslöjades därmed som den lögnare hon är och man skämdes å hennes vägnar. Hur patetisk kan en DN-journalist vara?

DN:s Niklas Ekdahl gör en jämförelse mellan valstugereportagen och ROKS-reportagen. Han resonerar också om metoderna på ett mer nyanserat sätt än många andra.

Läs mer här!

Givetvis var ”män är djur”-uttalandet inget brott!

Gudrun Schyman och Ann-Marie Tung från Feministiskt Initiativ försvarar ROKS genom att påstå att FN också tagit till sig av könsmaktsordningsteorin!

Men Schyman har, enligt Michael Eriksson, felciterat FN-deklarationen!

Som en liten satir kan ni alltid läsa ROKS version av balanserad debatt!

Låt oss dock avsluta med ett mycket bra inlägg från Emmas – Frihetsgudinnans blogg!

6. Det finns inte bara gubbslem, det finns även tantslem

Dick Erixon har via Aftonbladet upptäckt ett fenomen som sällan tas upp av politiskt korrekta debattörer. Tanter som ger skamliga förslag till och tafsar på manliga servitörer. Exakt hur får feministerna in detta fenomen i sina patriarkatsteorier?

Läs mer här!

(Jag har själv utsatts för liknande behandling även då jag inte är servitör.)

7. We the living – De levande

Jag har skrivit en recension på Ayn Rands första bok ”We the living” som handlar om Kira som slåss mot den totalitära staten.

Du kan läsa recensionen här!

Här följer några intressanta citat:

”Kira went to school in Yalta. The school dining room had many tables. At luncheon, girls sat at these tables in couples in fours, in dozens. Kira always sat at a table in a corner – alone. One day her class declared a boycott against a little freckled girl who had incurred the displeasure of her most popular classmate, a loud-voiced young lady who had a smile, handshake and a command ready for everyone. That noon, at luncheon, the little table in the corner of the dining room was occupied by two students; Kira and the freckled girl. They were half through their bowls of buck-wheat mush, when the indignant class leader approached them.
- Do you know what your doing, Argounova?, she asked, eyes blazing.
- Eating mush, answered Kira. Won t you sit down?
- Do you know what this girl here has done?
- I haven t a slightest idea.
- You haven t? Then why are you doing this for her?
- You re mistaken. I am not doing this for her, I am doing it against twenty-eight other girls.
- So you think it s smart to go against the majority?
- I think that when in doubt about the truth of an issue, it s safer and in better taste to select the least numerous of the adversaries… May I have the salt please?” (s. 48)

Så ska en riktig hjälte tala.

Internationalen är en vacker begravningssång:

”Everyone had to rise at the music.
- This is the first beatiful thing I ve noticed about the revolution, she said to her neighbor.
- Be careful, the freckled girl whispered, glancing around nervously, someone will hear you.
- When all this is over, said Kira, when the traces of their republic are disinfected from history – What a glorious funeral marsch this will make!” (s. 74)

Så rätt hon hade! Detta skrev Ayn Rand 1936. Alltså före andra världskriget och kalla krigets intåg. Alltså under den period då även USA kände av vänstervindarna och Roosevelt talade om sin new-deal.

Sovjetisk rävsax:

”- So you want to join the Union of Pedagogues? Very well, citizen. Where are you working?
- I m not working.
- You cannot join the Union if you re not working.
- I can t get a job if I m not a Union member.
- If you have no job, you can t become a Union member, Next!” (s. 171)

Varifrån känner jag igen denna ideologi?

8. Atlas Shrugged – Och världen skälvde

Jag har nu införskaffat den svenska versionen av ”Atlas shrugged” och kan därför citera den på svenska. Jag har även skrivit en recension på boken vilket du kan läsa här!(scrolla)

Visdomsord från bokens hjältar:

”Om du anser det ofattbart att en genialisk uppfinning skulle lämnas övergiven bland ruiner och att en filosof skulle vilja arbeta som kock i en cafeteria – kontrollera dina premisser. Du kommer att finna att någon av dem är fel”. (s. 350)

”- Hör på, sade Hank Rearden långsamt, det kan finnas någon sorts ursäkt för primitiva samhällen där man måste förutsätta att man kan bli mördad vilken minut som helst och därför måste försvara sig så gott man kan. Men det kan inte finnas någon ursäkt för ett samhälle där man förväntas hålla sina egna mördare med vapen”. (s. 385)

En troende socialist manar till lojalitet mot kollektivet:

”Bristande tilltro är det enda vi behöver vara rädda för. Om vi tror på våra ledares planering, då kommer planerna att fungera och vi får uppleva välfärd, bekvämlighet och överflöd. Det är tvivlarnas snack som förstör moralen, det är de som ligger bakom att vi lider av varubrist och elände. Men vi ska inte låta dem göra det länge till, vi är här för att beskydda folket – och om någon av de där tvivlande smartskallarna sticker upp, kan ni lita på att vi ska ta hand om dem.” (s. 864)

Hjältarna fortsätter tala:

”Jag tycker förfärligt synd om dig, Cherryl, och jag skulle vilja hjälpa dig – inte därför att du lider utan därför att du inte har förtjänat att lida.” (s. 917)

”Ja, manuellt. Varför är du så chockerad över det? … Människan är ju bara ett knippe muskler, inte sant? Vi går tillbaka – tillbaka till den tid när det inte fanns några instrumentpaneler och inga semaforer, ingen elektricitet, tillbaka till den tid när signaler inte bestod av stål och ledningar utan av människor som höll i lyktor, människor av kött och blod som tjänade som lyktstolpar. Ni har argumenterat för det länge nog – nu har ni fått som ni ville. Åh, ni trodde att era verktyg skulle skapa era idéer? Men det råkar vara precis tvärtom – och nu får ni se vilka verktyg era idéer skapar.” (s. 991)

”Vad du än väljer att förnimma, ett föremål, en egenskap eller en handling förblir identitetslagen densamma. Ett löv kan inte samtidigt vara en sten; det kan inte vara helt grönt och samtidigt helt rött; det kan inte frysa och samtidigt brinna. A är A. Om du vill ha det enklare uttryckt: du kan inte både äta kakan och ha den kvar.” (s. 1057)

”Vad som än kan vara föremål för delade meningar finns det en form av ondska som inte kan vara det, som ingen människa får utsätta andra för och ingen människa får godkänna eller förlåta. Så länge människor önskar leva tillsammans får ingen människa initiera – hör du mig? ingen människa får inleda – bruket av fysiskt våld mot andra.” (s. 1065)

”Våld och intellekt är varandras motsatser, moralen slutar där geväret börjar.” (s. 1065)

”Det är endast som vedergällning våld får brukas, och endast mot de människor som började bruka det. Nej, jag delar inte hans ondska och sjunker inte till hans nivå av moralisk depravering; jag godkänner bara hans val, förintelse, den enda förintelse han hade rätt att välja: sin egen. Han använde våld för att gripa ett värde; jag använder det bara för att förinta förintelsen. En rånare försöker nå välstånd genom att döda mig; jag blir inte rikare genom att döda en rånare. Jag söker inga värden med hjälp av ondska, men jag ger inte upp mina värden åt ondskan.” (s. 1066)

”Namnet på denna monstruösa absurditet är Arvssynden. En synd utan viljeakt är en örfil åt moralen och en förmäten självmotsägelse; det som inte kan väljas står utanför moralens välde. Om människan är ond av födseln har hon ingen vilja, ingen makt att förändra; om hon inte har någon vilja kan hon varken vara god eller ond; en robot är amoralisk. Att betrakta ett faktum som människan inte har möjlighet att välja bort som hennes synd är ett hån mot rättvisan. Att hävda att själva människans natur är syndig är ett hån mot naturen. Att straffa henne för brott hon begick innan hon föddes är ett hån mot rättvisan. Att anse henne skyldig i en fråga där ingen skuldfrihet existerar är ett hån mot förnuftet. Att förinta moralen, naturen, rättvisan och förnuftet med ett enda begrepp är en svåröverträffad ondska. Ändå är detta grunden till din morallära.” (s. 1067)

”Om du undrar med vilka medel de tänker göra det, gå in i vilken skola som helst och lyssna när lärarna undervisar dina barn om att människan inte kan vara säker på någonting, att hennes medvetande inte har någon som helst viljekraft, att hon inte kan lära känna några fakta och några lagar för existensen, att hon är oförmögen att lära känna en objektiv verklighet. Vilket är då hennes mått på kunskap och övertygelse? Vad andra tror, är deras svar. Det finns ingen kunskap, lär de, det finns bara tro; din uppfattning att du existerar är en troshandling, inte mer välgrundad än någon annans övertygelse om sin rätt att dräpa dig, vetenskapens axiom är troshandlingar, inte mer välgrundade än en mystikers tro på uppenbarelser, att elektriskt ljus kan produceras av en generator är en troshandling, inte mer välgrundad än att den kan produceras av en hartass man kysser under en stege vid nymåne – sanningen är vad folk väljer att säga att den är, det finns inga objektiva fakta, det finns bara folks godtyckliga önskningar – en människa som söker kunskap i ett laboratorium med hjälp av provrör och logik är en efterbliven vidskeplig narr, en sann vetenskapsman gör opinionsundersökningar – och om det inte var för den själviska girigheten hos dem som producerar stålbalkar och har ekonomiska intressen i att hindra vetenskapens framsteg skulle du veta att New York inte existerar eftersom en opinionsundersökning över hela världen med jordskredsmajoritet skulle visa att deras tro förbjuder dess existens”. (s. 1085)

”Du vill inrätta en social ordning baserad på följande teser: Att du är inkompetent att sköta ditt eget liv men kompetent nog att bestämma över andras – att du inte är kapabel nog att leva i frihet men kapabel att bli envåldshärskare – att du är oförmögen att förtjäna ditt uppehälle med hjälp av din egen intelligens, men fullt i stånd att bedöma politiker och rösta in dem på poster med total makt över konstarter du har aldrig känt till, över vetenskapsfält du aldrig studerat, över framsteg du saknar all möjlighet att bedöma, över de väldiga industrier där du, enligt din egen definition av din förmåga, inte skulle duga till assisterande maskinsmörjare.” (1093)

”Som ett första steg till självaktning: lär dig att behandla varje människas krav på din hjälp som kännetecknet för en kannibal. Att kräva är att påstå att ditt liv är hennes egendom – och hur vämjeligt ett sådant påstående än kan vara finns det något ännu värre: ditt medgivande. Undrar du om det någonsin är rätt att hjälpa en annan människa? Nej – om hon kräver det som sin rätt och som din moraliska skyldighet mot henne. Ja – om det är din egen önskan baserad på den själviska glädje du finner i värdet av hennes person och hennes kamp. Lidandet i sig är inte ett värde, endast människans kamp mot lidandet.” (s. 1103)

”Om du väljer att hjälpa en människa som lider, gör det endast på grund av hennes dygder, hennes strävan att återhämta sig, hennes rationella meritlista, det faktum att hon lider orättvist: då är din handling fortfarande ett utbyte av värden och hennes dygd är betalning för din hjälp. Men att hjälpa en människa som saknar dygder, att hjälpa henne på grund av hennes lidande som sådant, att acceptera hennes fel, hennes behov som ett krav – är att acceptera den nollställdas inteckning i dina värden. En människa som inte har några dygder hatar existensen och handlar på dödens premiss; att hjälpa henne är att ge sanktion åt hennes ondska och underlätta hennes sökande efter förintelse.” (s. 1104)

”Materiella produkter kan inte delas; de tillhör den slutliga konsumenten; det är endast värdet av en idé som kan delas med ett obegränsat antal människor och göra alla delägare rikare utan att kräva offer eller tillfoga någon en förlust och höja produktiviteten i det arbete de råkar utföra. Det är värdet av sin egen tid den intellektuellt starka överför till de svaga genom att låta dem arbeta i de sysslor han skapat medan han ägnar sin tid åt ytterligare upptäckter. Detta är ömsesidig handel till ömsesidig fördel; förnuftets intressen är alltid desamma, oberoende av graden av intelligens, hos människor som vill arbeta och som inte söker efter eller förväntar sig det oförtjänta.” (s. 1109)

”I proportion till den mentala energi han har förbrukat mottar den som skapar en ny uppfinning bara en liten andel av sitt värde i form av materiell ersättning, oberoende av vilken förmögenhet han gör sig och hur många miljoner han tjänar. Men den människa som arbetar som portvakt i en fabrik som utnyttjar uppfinningen, mottar en enorm ersättning i proportion till den mentala ansträngning hans jobb kräver av honom. Och detsamma är sant om alla människor däremellan, på alla nivåer av ambition och förmåga. Människan i toppen av den intellektuella pyramiden bidrar mest till alla dem under sig men får ingenting utom sin materiella betalning, får ingen intellektuell bonus från andra att lägga till värdet av sin tid. Människan på botten som, om hon lämnades åt sig själv, skulle svälta i sin hopplösa oduglighet, bidrar inte med någonting till dem över honom men mottar bonus från alla deras hjärnor. Sådan är ´konkurrensen´ mellan de intellektuellt starka och de intellektuellt svaga. Så fungerar den ´utsugning´ för vilken du har fördömt de starka.”

9. The night of january 16th

The night of january 16th är ett teaterdrama som utspelar sig i en rättssal där publiken är åskådare och där juryn väljs ut från publiken. Enligt Ayn Rand handlar rättegången om att välja sina karaktärsideal. Utfallet av rättegången avslöjar fundamentala principer i människans tänkande.

Läs en recension på dramat här!

10. Marknadsvärdesindex

I förra nyhetsbrevet rapporterade jag om min marknadsundersökning på Snyggast.se. Då hade jag 2.83 av 10 möjliga. Nu har jag 2.69. Min ranking förra nyhetsbrevet var 13 555. Idag är det 16 106 så det går åt fel håll. Kan man tänka sig att även mäns utseende kan objektifieras.

Följ den spännande utvecklingen här

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|