HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Arbetsmarknadspolitiken behöver mindre politik och mer arbete!
 

Då jag har personliga erfarenheter av dagens arbetsmarknadspolitik för jag här ett längre resonemang om dagens politik och alternativa sätt att lösa dagens problem.

1. Ren förlust att studera och arbeta
2. Arbetslöshet och arbetslöshetssiffror
3. Fackföreningarnas och politikernas roll
4. Lösningen på arbetslöshetsproblemet
5. Arbetsförmedlingen - Sveriges största arbetsmarknadsåtgärd
6. Kristdemokraternas syn på kristendomen
7. Låginkomsttagare mer moraliska än höginkomsttagare!

1. Ren förlust att studera och arbeta

Som nog de flesta vet lönar det sig inte att utbilda sig i Sverige. Lönesolidaritet och jämlikhet har gjort att det är en ren förlust att utbilda sig. Lönedifferentiering är livsviktigt för ett tillväxtsamhälle. Det måste finnas en frihet för alla så att de få som har förmågan att skapa något stort har friheten att realisera sina idéer utan att staten försöker hämma utvecklingskraften genom alltför hög beskattning. Framsteg bygger på experiment och misslyckanden och därför är maximal frihet ett måste. Låt vara att staten garanterar en grundtrygghet som fångar upp de som faller, men inkomstbortfallsprincipen stagnerar samhällsutvecklingen.

Det värsta är ju inte att det inte lönar sig att studera, det lönar sig ju inte heller att arbeta. Det är ju bättre att vara arbetslös och sjukskriven än att arbeta ihop brödfödan. Marginalskatter och generösa bidrag hämmar både tillväxt och frihet. Vissa anser att frihet är synonymt med inget ansvar. Göran Greider anser att frihet är att slippa bry sig om sin egen pension. Vad är det för parasitattityd? Vem ska ta ansvar för Greiders pension? Göran Persson? Tjänstemän som inte vet ett dugg om den enskilde människans situation? De som vill kan ju ingå ett kollektiv där någon annan sköter deras pensioner, men tvinga inte andra att begränsa sin frihet och ansvar.

2. Arbetslöshet och arbetslöshetssiffror

Sedan har vi något som heter arbetslöshet som både är kostsamt och ofritt. Om en människa vill vara arbetsfri ska han/hon kunna vara det så länge han/hon själv kan betala för det. Den som vill ha ett jobb ska ha möjlighet att få det. Tanken bakom dagens system är att samhällsstrukturen ska cementeras. Social rörlighet ska förhindras med hänvisning till jantelagen. Var och en ska hålla sig på sin plats, precis som i högerns konservativa Sverige på 1800-talet och tidigare. Arbetslöshet är den lilla restpost som politikerna ska lösa genom konstgjord andning. Det är AMS, ALU, datortek, praktik och annat trams vars enda existensberättigande är att hålla nere arbetslöshetssiffrorna (observera arbetslöshetssiffrorna, inte arbetslösheten) så att Göran Persson kan stoltsera med fina siffror så att Persson även kan vinna nästa val. Och fungerar inte detta kan man ju alltid öka sjukskrivningarna så att vikarier anställs och därmed sjunker arbetslösheten ännu mer. Alltså kan Persson balansera arbetslöshet och sjukskrivningar i all oändlighet. Inför ett val kan sjukskrivningar vara det stora problemet som kräver mer resurser för att som vanligt lappa och laga i efterhand. När sjukskrivningarna är klara kan man alltid satsa på arbetslösheten som stigit drastiskt på grund av att andra länder sänker sina skatter. Och därmed krävs ännu mer resurser och så kör man slut på folk genom att stärka vanmakten hos vanligt folk. Så blir nästkommande val en fråga om att minska sjukskrivningarna igen. Tack vare att folket har kort minne kan makten manipulera folket genom lek med siffror och fifflande med olika konton hit och dit.

3. Fackföreningarnas och politikernas roll

Vad gör då fackföreningarna? Jo, de tar tillvara på sina medlemmars intressen, dvs. att till varje pris behålla sina medlemmars jobb oavsett hur mycket de missköter jobbet. Arbetslösa har inget att tjäna på ett medlemskap. Saltsjöbadsandan ses av de flesta som något bra, men faktum är ju att kollektivismen och särintressets monopol har institutionaliserats i det svenska samhället. Kollektivavtal med stora förmåner, höga ingångslöner, stel arbetsmarknad, hämmande arbetsrättslagar såsom turordningsregler stänger effektivt ungdomar och invandrare ute. Men i integrationsdebatten är det givetvis arbetsgivarnas och folkets diskriminerande attityder och fördomar som stänger ute invandrare. Det är inget systemfel utan det är som vanligt svenskarnas fel. Inte konstigt att nationalister får stöd när politiker försöker föra över ansvaret för sina misslyckanden på folket. Men å andra sidan har folket de politiker som de förtjänar.

4. Lösningen på arbetslöshetsproblemet

Jag är själv arbetslös och är därmed en part i målet. Jag har förståelse för att företag inte har möjlighet att nyanställa så många som saknar relevant arbetsmarknadserfarenhet. Förvisso är det ett kortsiktigt tänkande att inte anställa nyutexaminerade (i mitt fall ekonomiemagister examen med inriktning på marknadsföring) eftersom företag i framtiden behöver folk som kommit in i rutinerna och som kan branschen. Om inget företag anställer nyutexaminerade kommer det att råda brist på människor med erfarenheter i framtiden. Det är alltid någon annan som ska ta kostnaderna! Men som företagare måste man ju först och främst garantera en plats i framtiden och då går det inte att ta för stora kostnader idag. Således ligger ansvaret på politiker och fackföreningar som lägger alla risker på arbetsgivaren istället för att tillåta konkurrenskrafterna råda. Hur ska ett företag våga anställa en okänd människa utan erfarenheter om de ska betala en skyhög arbetsgivaravgift samt en skyhög ingångslön som bestäms av kollektivavtal? Hur ska företag våga anställa någon då det är så svårt att säga upp folk som missköter sig? Mer flexibilitet krävs för att få igång arbetsmarknaden på lång sikt.

Jag tror förvisso inte, till skillnad från vissa naiva nyliberaler såsom Henry Lepage, att arbetslösheten försvinner helt när man genomför mina högeridéer. Arbetslöshet kommer alltid att existera eftersom en marknad aldrig kan vara helt friktionsfri. Det kommer alltid att finnas vissa transaktionskostnader. Det kommer alltid att finnas vissa glapp på arbetsmarknaden. Folk måste ju hinna flytta innan de kan börja arbeta, människor kan inte förutse framtiden och exakt veta vilka kompetenser som kommer att efterfrågas i morgon. Men däremot kommer glappen att bli färre och mindre samt gå fortare att fylla. Av den anledningen anser jag att det ska finnas en låg minimilön eftersom den i alla fall inte påverkar arbetslösheten nämnvärt. Dessutom är det viktigt att underlätta den omställning som krävs av de som måste byta jobb så att glappen fylls snabbare. För att uppnå detta är det viktigt att införa en grundtrygghet så att den som faller fångas upp av ett skyddsnät så att inte fallet blir alltför omänskligt.

5. Arbetsförmedlingen - Sveriges största arbetsmarknadsåtgärd

Arbetsförmedlingen är den institution som ska verkställa Perssons beslut att visa upp 4 % i öppen arbetslöshet. Öppen arbetslöshet = Arbetslöshet - fiffel med siffror. När arbetslösheten går upp ökas anslagen till arbetsförmedlingarna så att de kan skicka ut folk på praktik och datakurser och allt vad det nu är. Tankesättet har till och med blivit så accepterat att personalen på arbetsförmedlingen öppet erkänner sambandet utan att skämmas.

Egentligen är hela arbetsförmedlingen en arbetsmarknadsåtgärd i sig. Dess existens bygger enbart på att skapa konstgjorda jobb till skillnad från privata arbetsförmedlingar som har ett egenintresse att hitta riktiga jobb. Byråkrater vänder på papper istället för att skapa förutsättningar för riktiga jobb. När politiker gapar om bättre kontroll av de arbetslösa menar de att arbetsförmedlingen ska ha fler möten än tidigare. Jag har ingenting emot att man har mer kontroll på de som går på A-kassa. Är man integritetsextremist får man klara sig utan A-kassa. Men borde inte A-kassorna fullständigt särskiljas från staten och själva ta kontrollen över sina "kunder"? Borde det inte vara bättre att begära in dokument som visar att man aktivt sökt jobb samt på vilket sätt man har gjort det istället för att hålla en massa improduktiva möten? Den kontroll som finns idag går ut på att hålla möten där man frågar hur det går. Principen är alltså den att man kan ljuga ihop vad som helst och sedan får man gå hem. Vilken kontroll! I bästa fall tvingas jag ut på någon praktik som inte leder någon vart. Men vad är poängen med det? Förutom att Persson och hans vänner får en till mandatperiod? Staten slösar pengar på att dölja arbetslöshet under benämningen kontroll.

Arbetsförmedlingen

6. Kristdemokraternas syn på kristendomen

I en motion om europasamarbetet EU beskriver Kristdemokraterna EU som en utveckling byggd på kristna värderingar. Det är ju inget nytt eftersom även det svenska samhället sägs domineras av kristna värderingar även då svenska värderingar lika gärna kan beskrivas som humanism och kapitalism osv. Att kristna värderingar i mångt och mycket sammanfaller med buddhistiska regler glöms också bort. För mig har det ingen betydelse vad man kallar värderingarna för bara man har en stark moraluppsättning som gör att människor kan leva tillsammans utan en alltför stark och förtryckande stat. Det är viktigt med en bra uppfostran för att människor ska kunna ta ansvar för sina egna liv, därför är det en fara med en skola som fungerar som en anarki där den starkaste förtrycker den svagare. Frihet betyder inte att Darwins teorier appliceras på samhällslivet. Frihet handlar om frihet från tvång och valfrihet.

Problemet med motionen är dock inte detta. Problemet är synen på kristendomen. Ett citat får exemplifiera min analys: "Kristdemokraterna vill därför göra EU till en union uppbyggd på den kristna traditionen och med en värdegemenskap som innefattar religionsfrihet för alla, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen och skydd av de mänskliga rättigheterna."

Den kristna traditionen ger inget stöd för religionsfrihet. Tvärtom, den kristna traditionen visar på en oändlig rad rättighetskränkningar och despotism. Oavsett vilken version av kristendomen man inriktar sig på får man en gedigen lunta med övergrepp på människor. Kristendomen har inte respekterat frihet, demokrati, jämställdhet och religionsfrihet förrän det blev politiskt korrekt att göra det. Det är samma utveckling som Moderaterna har haft då adelsmän och diverse finsmakare förlorade samhällsmakten. Det är inget fel att partier moderniseras, det är jättebra. Det kan till och med finnas argument för varför man ville skynda långsamt även på 1800-talet eftersom alla inte hade möjlighet att använda sin rösträtt på ett förnuftigt sätt. Men idag känns dessa idéer föråldrade. Moderaterna brukar inte skryta över överklassens påverkan på samhället. Det närmaste man kan komma är Moderaternas varma och irrationella försvar av monarkin som även den kännetecknas av despotism, diktatur och elände. Men att stoltsera över en kristen tradition som gjort sig skyldig till häxprocesser, inkvisition och mord är att gå över gränsen för det rimliga. Om man sedan läser bibeln får man inte mycket stöd för ödmjukhet och religionsfrihet. Det räcker att läsa igenom gamla testamentet så vet man att inget av de värden som Alf Svensson radar upp försvaras av Gud. Möjligtvis kan man få lite stöd i Nya testamentet, men det är knappt.

Sträva gärna efter kontinuitet men skippa allt som signalerar despotism. Dvs. sådant som bör slängas på den historiska skräphögen. Jag föredrar Hayeks syn på kontinuitet där erfarenheter och den spontana ordningen styr utvecklingen i samhället. Det betyder inte att man ska försvara institutioner som spelat ut sin roll och som bevisligen har lett till en massa elände.

Må vara att Alf Svensson är politiskt inkorrekt och håller på sina kristna värderingar. Det är helt okey. Men jag måste ändå få kritisera detta då jag anser att kristendomen är en felaktig lära. Jag är inte som Jan Guillou som i alla lägen måste vara politiskt inkorrekt. Jag föredrar att dra egna slutsatser för att sedan se var jag hamnar någonstans. Är jag politiskt korrekt så är jag det, är jag det inte så gråter jag inga tårar över det. Sedan att jag oftast hamnar i den politiskt inkorrekta fållan är ju en helt annan sak.

När det gäller kristendom i skolan har den blivit totalt ute. Den gamla katekesen har fullständigt ersatts av genusperspektivets fascistiska ideal där individer inte får vara just individer. Ännu en kollektiv lära har ersatt en annan kollektiv lära. Och som grundackord till den varierande melodin har vi socialismen - kollektivismens krönta konung!

Kristdemokraterna

7. Låginkomsttagare mer moraliska än höginkomsttagare!

Sociali... nej jag menar Sveriges television har gjort en undersökning som visar att rika människor är mer omoraliska än vad mindre rika människor är. Den underliggande uppfattningen är att de som tjänar mycket har kommit dit de är för att de är omoraliska. Alla andra är små änglar som inte ens funderar på att bryta mot lagen. Att de som är rika har mer att vinna på att fuska med skatten och mindre att förlora ifall de åker fast för felparkeringar och fortkörningar påverkar inte slutsatsen. Anledningen till detta verkar, enligt vänsterrelativism, vara att de rika har sina egna normer och struntar i det övriga samhället.

Det värsta är dock följande citat: "Skillnaderna gäller också mer allvarliga brott. Synen på prostitution skiljer sig mellan hög- och låginkomsttagare. Andelen höginkomsttagare som skulle kunna tänka sig att köpa sexuella tjänster är mer än tre gånger så stor som bland låginkomstagare. Mer än var femte höginkomsttagare tycker att det här är ett lindrigt brott."

Prostitution? Mer allvarliga brott? Jösses! Det är alltså värre att frivilligt betala en kvinna som frivilligt har valt att sälja sex istället för att gneta vid ett löpande band eller städa toaletter än att riskera andra människors liv genom att köra för fort. Eller att parkera så att andra människor såsom lastbilschaufförer inte kan sköta sina jobb friktionsfritt? Man upphör aldrig att förvånas!

Rekommenderad läsning!

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|