HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Regeringsskifte kräver samarbete
 

Publicerad i Borås tidning: 2005-07-15. Tidningens länk är borttagen.

DEBATT Centerstämman var på många sätt en historisk händelse. För första gången var de andra borgerliga partiledarna inbjudna. Inte någon gång tidigare har den borgerliga enigheten och samsynen varit så fullständig. Så här en kort tid efter stämman är det lätt glömma att under en period på 70 år har de borgerliga partierna suttit vid makten i nio. Det är, för att uttrycka sig milt, ett uselt resultat för de borgerliga partierna.

Socialdemokraterna har tack vare deras motståndares svaghet och splittring relativt ostört kunnat styra landet till centralisering, reglering, socialisering och höga skatter. Borgerligheten har bara tillfälligt fungerat som en motbalans till S socialiseringsiver, vilket har lett till några få reträtter från socialdemokraternas sida. De gånger då borgerligheten har fått makten har det varit på grund av (s) svagheter och inte den egna styrkan. Problemformuleringsprivilegiet har hela tiden ägts av (s). Borgarna har inte lyckats med att vara ett ideologiskt alternativ som på ett verkligt sätt kan tilltala väljarna, utan har mest agerat som jultomtar.

Budskapet har ofta varit förvirrat och många av de egna väljarna har saknat en tydlig borgerlig identitet. Därför är det inte så konstigt att många svenskar har röstat rött, då detta medfört någon form av förutsägbarhet och trygghet. Några halvhjärtade försök har gjorts inom borgerligheten med skuggbudgetar och gemensamma valplattformar någon månad före ett val. Tyvärr har man inte på allvar försökt åstadkomma något mer än enbart snömos i valplattformarna. Man har aldrig riktigt vågat ta steget och utmana (s). Därför upplever vi det som uppmuntrande att borgerligheten äntligen försöker finna en gemensam kärna för att vända vänstertrenden, där ålderdomliga socialistiska dogmer byts ut mot mindre synliga metoder för att bevara centralismen och kollektivismen i Sverige.

Det räcker inte att peta i systemen och ändra i sakpolitiken, det måste till en uthållig värdekamp för att förändra attityder för att nå ett långsiktigt resultat. Vad Sverige behöver är ett regeringsskifte där mittpunkten flyttas högerut precis som i Storbritannien - vilket där lett till att svenska (s) systerparti Labour i valet, för en tid sen, blev omvalda på ett borgerligt program. Trots att alliansen samarbetar alltmer redan idag hoppas vi på en mer djupgående samverkan. För att förstärka det borgerliga alternativet vore det bra med en skuggregering som i Storbritannien. Vi skulle gärna se att de borgerliga partierna, bildade en gemensam valkartell, detta för att inte äventyra ett regeringsskifte, om något av partierna hamnar under fyraprocents-spärren. Den gemensamma plattformen som alliansen arbetar med nu ska förhoppningsvis bli en tydlig vägvisare för väljarna. Partierna ska förstås få marknadsföra sina egna idéer så länge de inte strider mot den gemensamma plattformen.

Det är uppmuntrande att alliansen har en samsyn om kattesänkningar, detta för ett borgerligt parti borde inse att med det skattetryck vi har idag kommer vi inte att kunna slå vakt om välfärdssamhället i framtiden. Decentralisering och federalism är en annan viktig punkt som alla borgerliga partier borde kunna skriva under på. Kommuner och regioner måste få mer självbestämmande. Även småföretagande måste lyftas fram, alla partier är duktiga på att argumentera för detta, men få äger förmågan att omsätta det i handling. Politiken ska inte handla om särbehandlingar av småföretag utan om förbättrade företagsmiljöer via färre regleringar, lägre skatter och avskurna band mellan stat och storföretag. Det behövs en konstitution med en tydlig maktfördelning som centerpartiet kräver inom förslaget federalism.

Alla borgerliga partier borde kunna enas om det förslag som (fp) lagt fram i en rapport om trygghetssystemen, där partiet kräver att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen bryts ut ur statsbudgeten och bildar eget fristående system. Om man vill slå vakt om välfärden måste löntagarna överta en del av ansvaret för försäkringar, samtidigt som arbetsgivarnas bördor minskar. Detta skulle kunna kompletteras med centerpartiets tanke om grundtrygghet. Det är angeläget att alliansen för en tydligare miljöpolitik från ett högerperspektiv för att utmana vänsterns monopollösningar. Centerpartiet har skött den biten bra men tenderar att lita alltför mycket på staten och alltför lite på marknaden och teknologiutvecklingen.

Vidare är det viktigt med en ökad valfrihet genom att det offentliga står för finansieringen, men inte alltid för produktionen. Ett led i detta är att fortsätta den attitydförändring, som ändå skett inom skolsystemet, där friskolor nu accepteras. Man bör även ta hänsyn till intressanta förslag som kristdemokraternas om lärlingssystem, istället för det stelbenta system som råder idag där alla måste sätta sig vid skolbänken. Det finns fler exempel på punkter som en gemensam plattform bör ta med inom ramen för den politik alliansen nu utarbetar. Vi har bara skisserat fram några exempel på hur vi anser att en gemensam plattform bör se ut.

Det viktiga är att de fyra borgerliga partierna nu äntligen har kommit till sjukdomsinsikt: att det inte går att vinna val utan en riktig samverkan. Det går inte att samverka endast inför valen. Samverkan måste ske hela tiden, även när det inte är val. Vi är båda exempel på unga människor som är engagerade i två olika borgerliga partier, som anser att det är dags att satsa på ett rejält politiskt systemskifte i Sverige. Detta får inte bara ske i ord utan även i handling!

Fredrik Runebert aktiv i centerpartiet
Per Schmidt aktiv i folkpartiet liberalerna

Publicerad: 2005-07-15 10:24

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|