HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Reformerad arbetsrätt ger fler jobb!
 

Publicerad i Avesta Tidning 2006-02-20.

Så kan fler unga få jobb - Om att unga skall undantas från anställningsskyddet.

51 000. Så många ungdomar i åldern 16 till 24 år saknade arbete enligt SCB:s arbetskraftsundersökning i december 2005. Ännu fler blir det om man räknar alla studenter som egentligen vill ha ett jobb men som i brist på annat väljer att studera. Många ungdomar saknar möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och ta del av den trygghet som fackförbunden är så stolta över. Socialdemokraterna saknar idéer för hur detta ska lösas och fokuserar sina krafter på att måla upp farliga spöken som gömmer sig inom Allians för Sverige. Det som slår mig är att Socialdemokraterna missar de spöken som redan är verklighet idag. Vad tänker Socialdemokraterna göra åt dessa realiteter?

Centerpartiet har nu lagt fram ett förslag på hur vi ska få bukt på den höga ungdomsarbetslösheten. Förslaget går ut på att ungdomar under 26 år ska få undantas från LAS (Lag om Anställningsskydd) under två år för att därmed sänka kostnaderna och riskerna med att anställa ungdomar. I praktiken innebär förslaget att företag och ungdomar får möjlighet att skriva på särskilda ungdomsavtal där uppsägningstiden är bortförhandlad. Vid uppsägning utgår en ersättning på 8 % av den intjänade lönen. För de ungdomsanställningar som upphör efter ett år betyder det en ersättning på en månadslön och efter två år två månadslöner. Varför är då detta bra?

Ni som har läst många platsannonser på arbetsförmedlingen vet att företag efterfrågar människor som både har universitetsutbildning och minst fem års arbetserfarenhet. Är detta en slump? Efterfrågar företagen detta av pur ondska?

Nej, självklart är det en risk för företagen att anställa oprövade kort. De som anställs kanske inte alls passar till den specifika arbetsuppgiften. Självklart har höga ingångslöner betydelse för företagens benägenhet att anställa ungdomar. Trösklarna för anställningar måste sänkas annars kommer ett nytt klassamhälle att uppstå mellan de som har jobb och de som inte har jobb.

Vad säger då svenska folket om Centerpartiets förslag? I en Temo-undersökning framgår det att 54 % av svenska folket stöder särskilda ungdomsavtal och bland ungdomar är stödet ännu högre. Fackförbund och Socialdemokrater reagerar med ryggmärgen istället för att verkligen analysera förslaget som sådant. Är man beredd att slå vakt om det rådande tillståndet trots att det slår ut stora grupper i det svenska samhället?

Fredrik Runebert, c.

Publicerad i Avesta Tidning 2006-03-01

Att ta en risk är också en kostnad - Om Centerns förslag till ungdomsavtal

Eva Gustavsson har (i AT 22/2) ställt en konstruktiv fråga som verkligen förtjänar ett svar. Hon undrar om Centerpartiets förslag om ungdomsavtal verkligen sänker kostnaderna för företagen då de ändå måste betala ett avgångsvederlag. Ja, blir svaret på den frågan. Även risk är en kostnad. Genom att förbättra möjligheten för företag att anpassa antalet anställda efter situationen sänks riskerna för att anställa och därmed sänks kostnaderna.

Detta sker dels genom att provanställningen höjs från sex månader till två år för ungdomar och dels genom att företagen främst testar lönsamheten i anställningen och inte individens lämplighet. Om det är så att företagens kostnader inte sänks finns det inga incitament för företagen att anställa just ungdomar och därmed behöver ju ingen oroa sig för centerpartiets förslag. Har Gustavsson rätt leder förslaget till plus minus noll.

Här går att skönja två typer av kritik mot Centerpartiets förslag. Den ena typen är att det försämrar ungdomars ställning på arbetsmarknaden då riskerna att anställa ungdomar sänks för företagen. Den andra typen är Gustavssons kritik att förslaget inte leder till fler jobb eftersom kostnaderna inte sänks för företagen. Dessa två argumentationslinjer går inte att förena.

Det bästa sättet att avgöra om jag eller Gustavsson har rätt är att testa förslaget i verkligheten. Det har man gjort i Frankrike och där uppskattas det att 84 000 nya jobb för ungdomar har skapats. I Sverige skulle det betyda 14 000 nya jobb. Det kan dock behövas fler tester för att se om Centerförslaget verkligen håller och då har vi ännu ett argument för att genomföra förslaget.

Även jag tror att de flesta vill ha trygghet. Anledningen till att en majoritet av svenska folket är för Centerpartiets förslag är just att skapa trygghet för fler än enbart de som har arbete. Den som inte kan försörja sig är inte trygg.

Jag är i total avsaknad av prestige så om någon kan lägga fram ett bättre förslag än Centerpartiets så köper jag det direkt. Så låt höra!

Fredrik Runebert, c.

Läs även en jämförelse mellan Centerpartiets förslag om ungdomsavtal och Socialdemokraternas plusjobb.

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|