HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Kommunisten Daniel Olsson ”granskar” Contra och Antifeministiska Samfundet
 

Daniel Olsson som är anställd på kommunisttidningen (vänsterextrema) Flamman har skrivit en konspirationsartikel i tidningen Expo nr. 4 2004. Daniel Olssons tes är att Antifeministiska Samfundet är en produkt av högerstiftelsen Contra. Poängen med det hela är att svärta ned Antifeministiska samfundet genom att först försöka leda i bevis att Contra är högerextremt (och i Sverige är ju det liktydigt med ondska) och sedan visa att Contra har nära kopplingar till Antifeministiska Samfundet. Och simsalabim kan man genom begreppsförvirring indirekt koppla Antifeministiska Samfundet till nazism och fascism.

Det är sant att jag utgör en koppling mellan Contra och Antifeministiska Samfundet då jag både är medarbetare på Contra och styrelseledamot på Antifeministiska Samfundet. Men de två rollerna är åtskilda. Det är inte som Contramedarbetare jag sitter i Antifeministiska Samfundets styrelse, utan som privatperson. Faktum är att jag, rent kronologiskt, först blev aktiv i och ledamot av Antifeministiska Samfundet och sedan medarbetare i Contra. Orsakssambandet är alltså det motsatta och därmed bör väl enligt Expo-logik Antifeministiska samfundet vara orsaken till Contra.

Artikeln är absurd och illa underbyggd och bygger på en extrem konspirationsteori där artikelförfattaren har fått för sig att jag före min sjuårsdag ingått en allians med Claes Almgren som också sitter med i styrelsen för Antifeministiska Samfundet och som satt i Contras redaktion 1982-1987. Under den tiden hade vi knutit kontakt med Kalle Strokirk som då var involverad i extremvänsterns organisationer. Slutligen lurade vi en stackars SSU:are, David Mohsen, att bli ordförande i Antifeministiska Samfundet. Det var så vi tre; jag, Claes Almgren och Kalle Strokirk, bildade Antifeministiska Samfundet. Sådan är nivån på artikeln.

Redan i ingressen sätts ribban lågt: ”Expo var med på organisationens senaste årsmöte. Där visade det sig att flera av personerna bakom organisationen har lång erfarenhet av att bekämpa alla typer av socialt progressiva rörelser, något de lärt sig i samband med arbetet för den anti-kommunistiska stiftelsen Contra”. Här misstänkliggörs Contra dels på grund av att de bekämpat socialt progressiva rörelser och dels för att vara antikommunistisk. Vad är det för årtal vi lever i? Att vara och/eller varit antikommunist är alltså något man bör skämmas över? Det säger mer om Expo än vad det säger om Contra. Sedan vore det önskvärt om artikelförfattaren hade bemödat sig att definiera ”socialt progressiva rörelser”. Vaddå KPMLr? SKP? VPK? Mao? Lenin? Stalin? Dialektiken? Marx och Engels? Vad räknas in i progressiva rörelser?

Det mest anmärkningsvärda är dock åttonde raden i första stycket där följande står: ”Det är en grå septembereftermiddag i ett höstruskigt Stockholm. Ute i Sollentuna samlas snart några hundra nazister för en marsch till minne av en knivmördad ung man. I den hyrda lokalen i Brygghuset, inte långt från Odenplan står en omaka samling av personer och personligheter som bär upp organisationen Antifeministiska samfundet”. Här har alltså Daniel Olsson slängt in några meningar som inte alls hör till ämnet för artikeln. Syftet är givetvis att ge läsaren ett underförstått samband som inte sägs rakt ut. Den som läser artikeln kan av misstag lätt betrakta Antifeministiska Samfundet som något tillhörande nazismen. Men detta kan man inte som utsatt anklaga artikelförfattaren för, ty han är så smart att han aldrig uttalar sambandet. Detta är ett lågvattenmärke som borde vara tillräckligt för att placera Expo där de hör hemma, dvs. i papperskorgen.

Ett ytterligare fult knep är att ge Antifeministiska Samfundets revisor Brita Sylvan skulden för vad Hans Scheike har gjort. Daniel Olsson skriver ”En dryg halvtimme senare ska hon väljas som revisor i Antifeministiska samfundet. Hon har ekonomisk utbildning, men är mer känd som en av de drivande i Hans Scheikes smisksekt. Bland annat sköter hon sektens ekonomi och ansvarar för det hårdporrföretag som är kopplat till sekten. Hans Scheike har suttit i fängelse för sexuellt utnyttjande av minderårig. Hans sekt har flera gånger uppmärksammats i media”.

Observera att Brita Sylvan inte brutit mot någon lag utan det är Hans Scheike som har gjort det. Vad är relevansen att nämna Scheikes brottslighet annat än att försöka smutskasta Sylvan och Antifeministiska Samfundet? Det Brita Sylvan gör är lagligt, alla fall än så länge. Men det kanske räcker med att hon sysslar med porr? Så mycket var det ”socialt progressiva” värt!

Sedan har Expo kränkt en människas integritet genom att ta reda på att han har gett ekonomiska bidrag till Nationaldemokraterna. När personen i ifråga har gjort det och varför framkommer inte. När preskriberas hans brott? Hursomhelst så förstår jag att det är manna för Daniel Olsson då detta går att klämma in i hans krystade tes. ”Aha, en person som var på Antifeministiska samfundets årsmöte är nationaldemokrat, därmed är Antifeministiska samfundet högerextremt. Jippie!” Förutom att man kan ifrågasätta om Nationaldemokraterna verkligen är högerextrema är det löjligt att lägga Antifeministiska samfundet till last för att en nationaldemokrat kommer på årsmötet. Vad ska vi göra? Installera en åsiktsdetektor? Jag vet att sådant kan imponera på ”socialt progressiva” men bland vanliga och sunda människor är åsiktsdetektorer inte något som förespråkas. Förövrigt kan ni läsa Antifeministiska samfundets manifest här! och stadgar här!. De som inte följer stadgarna kan i yttersta fall uteslutas. Men detta bygger på aktivitet och inte på åsiktsdetektorer.

Daniel Olsson lyckas till och med knyta David Mohsen, som betraktar sig själv som något mellan socialdemokrat och folkpartist, till yttersta högern: ”Hans (Mohsens – min anm.) konspiratoriska syn på feminismen påminner om den yttersta högerns syn på politisk korrekthet”. Så politisk korrekthet är alltså en konspiration? Hur kan man komma fram till den slutsatsen? Det behövs ingen konspiration för att uppnå politisk korrekthet. Det behövs bara en spontan ordning där många människor leker följa John. Det krävs bara att intellektuell hederlighet saknas, så vips finns det politiskt korrekta där. Dessutom har Jan Myrdal också talat om politisk korrekthet, betyder det att han också är högerextrem?

Vissa inom Antifeministiska Samfundet har klagat på felciteringar och genom omvägar har jag fått veta att Daniel Olsson hade bandspelare med sig. Det är givetvis svårt för oss som deltog att komma ihåg exakt ordagrant vad vi sade och därför kan citaten bli oigenkännliga. Anledningen därtill är att citaten tas ut ur sitt sammanhang och därmed kan budskapen förvanskas. Jag sade följande på mötet: ”Som jag ser det ska ju alla jämställdhetsplaner bort, i princip ska jämställdhetslagen bort, den är pervers som den är idag”. Detta står jag för även då jag till en början var osäker på om det verkligen var jag som sagt detta. Man vill ju inte ta åt sig äran för vad någon annan har sagt. Därför har jag frågat den jag trodde var upphovsman till orden och han gav mig tillstånd att ta äran för citatet eftersom varken han eller jag kunde erinra oss vem som verkligen sade det. Jag tackar för det! Vill också betona att jag sade ”i princip”. Med andra ord är jag för en jämställdhetslag, men den ska vara inriktad på lika rättigheter och möjligheter och inte på lika utfall. Men citatet från mig används för att bevisa att Antifeministiska samfundet inte står för sloganen "för jämställdhet, emot feminism”. Tydligen måste man vara ”socialt progressiv” för att kunna vara för jämställdhet. Men är det Expos uppgift att avgöra sådant?

Att jag skriver på Contra betyder inte att jag skriver under på exakt allt som skrivs av andra artikelförfattare. Jag anser att man enbart ska ta ansvar för det man själv skriver. Det finns dock en gräns för detta. När plattformen och antalet artiklar som avviker från mina värderingar blir för många är det dags att byta organisation. Men hittills har jag kunnat acceptera det som skrivs i Contra utan att hålla med om allt. Detta främst för att Contras artiklar är nyanserade och sakliga. Jag kommer dock för säkerhets skull att läsa några gamla Contranummer för att se om det som står i faktarutan om Contra verkligen stämmer. Men för ”socialt progressiva” räcker det ju att man skriver nyanserat om något för att man ska plädera för det som de ”socialt progressiva” är emot.

Slutligen vill jag säga att jag är rätt så smickrad över att någon bedömer det som väl investerad tid att forska om mig och mina ståndpunkter: ”Fredrik Runebert, som betecknar sig själv som liberalkonservativ, är återkommande skribent i tidskriften Contra, internettidningen Blaskan samt centerns Politisk tidskrift. På sin hemsida beskriver han sig som lokalt engagerad centerpartist som röstat på moderaterna de senaste valen och nu mera intresserar sig för kristdemokraterna. Han skriver att han känner en viss samhörighet med deras stabila ideologi”.

Ett förslag till artikel i nästa Expo är att granska Daniel Olsson som är vänsterextremist och vänsternationalist. Han anser nämligen att det är bra och riktigt att man skriker ”go home, go home” till lettiska arbetare. Daniel Olsson anser att utlänningarna kommer hit och tar våra jobb: ”Alla vägar bort från den reglerade invandringen skulle innebära en kraftig social- och lönemässig dumping för vanliga löntagare, de som är lättast utbytbara i tider av hårdnande konkurrens. Med dagens reglerade arbetskraftsinvandring finns en frihet att komma till Sverige att arbeta, förutsatt att anställningen grundar sig på våra avtal. Det borde gälla också i framtiden. Ytterst är det fackföreningsrörelsen och LO – ingen annan - som ska bestämma över arbetskraftsinvandringens omfattning, då det är deras medlemmar som får ta konsekvenserna.” Men allt döljs bakom det fina ordet ”solidaritet”. ”Ni får gärna komma hit, men då måste ni assimileras”. Jag vet att jag överdriver något, men får man göra så mot Contra där många också pläderar för reglerad invandring (dock inte jag) får man räkna med att samma sak sker mot Expo. Med expologik måste ju detta betraktas som rasism, men lösningen på det hela är ju givetvis att Expo fokuserar på högerextremism. Det är bara vänstern som får plädera för en reglerad invandring. Ridå!

Den som är intresserad av min kritik av Expos verksamhet och övriga resonemang kan läsa här!

Där finns också länkar till Contra som tar upp Expos tidigare försök att svärta ned Contra.

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|