HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Frihet och etik går hand i hand!
 

1. Inventering 6
2. Eget ansvar är en förutsättning för en minimerad stat
3. Slaveri i vår tid
4. Ännu en anmälan för att begränsa yttrandefriheten har lämnats in
5. Arbetslöshet är ett yrke enligt AMS-trams!
6. Här kommer Alf Svensson
7. Ayn Rand - Den stora tänkaren!

1. Inventering 6

Ratioinstitutet
Utvecklar kunskap om marknadsekonomins processer, frihetens värden och institutioner samt samhällelig dynamik. Institutet har bland annat givit ut en bok om skatter och värdighet som påtalar skatternas effekter på samhällsekonomin samt för en etisk diskussion kring skatter.

Radikalkonservatism
En hemsida som handlar om politik, religion och kultur. Hur någon kan vara radikal och konservativ övergår mitt förstånd. Okey, att man är liberal och konservativ, men radikal? En liberal behöver inte vara radikal vilket många har svårt att förstå. Läs hur Jim Kalb får ihop radikalism och konservatism. (Ett tips för att förstå Kalb är nykonservatismens radikala och aggressiva utrikespolitik).

Russel Kirk center
Russel Kirks center informerar om den konservative Kirks liv och arbeten. Russel Kirk ansåg precis som Edmund Burke att civilisationen bara kan utvecklas om det finns ett partnerskap mellan de som levt, de som lever och de som kommer att leva. Denna tankegång tilltalar mig.

Anna Wahlgrens hemsida
Anna Wahlgren som skrivit klassikern "Barnaboken" som lästs av många mammor har samlat information om barn på sin hemsida. Hon är något konservativ och visar ett tydligt alternativ till det stressamhälle som vi lever idag. Ett måste för den som tror på valfrihet!

2. Eget ansvar är en förutsättning för en minimerad stat

Den som vill minimera statens storlek och betydelse måste följa vissa universella normer för att samhället ska fungera friktionsfritt. Om man vill vara fri måste man klara av ansvarsprovet. Vi människor måste komma överens om vilka etiska normer vi vill ha och sedan måste vi ha en tillräckligt starkt förankrad moral för att efterleva den. Människor måste respektera andra människor. Muslimer ska inte få tvinga människor att bära burka. Kristna ska inte lägga sig i om muslimer vill bygga en moské som de själva finansierar. Nykterister ska inte lägga sig i vad jag har i mitt glas och hur mycket av denna vätska som jag inmundigar.

Den som inte följer dessa regler är inte konsekventa frihetsivrare. Frihet kan aldrig existera utan ansvar. Frihet utan ansvar leder till kaos, vilket jag anser att anarki är. Nu blir många arga på mig, men faktum är att en anarkist måste tro på en fullkomlig och osjälvisk socialistisk människa som i förväg vet hur ens handlingar påverkar helheten. Jag tror inte att denna människa existerar, därför är anarki synonymt med kaos. Om man nu inte tror på sagor förstås.

Den som kör 130 km/h på en väg där hastighetsbegränsningen är 90 km/h har legitimerat statens makt och ger staten argument att sätta upp fler vägkameror (vilket jag tycker är en bra idé för att skydda hederliga människor mot galningar). Den som skattefuskar legitimerar mer makt åt skattemyndigheterna eftersom vi i demokratisk ordning har kommit fram till de destruktiva skattesatser som vi har idag. Man kan ha olika uppfattningar om skattesatser och om demokratisk ordning, men vi måste utgå från vissa beslutsprocesser. Även i ett samhälle utan stat kommer det att finnas tvång och förtryck eftersom ingen garanterar grundtryggheten. Jag har förvisso mer förståelse för skattefusk än för trafikförseelser men det förändrar inte mitt resonemang. Vill man ändra på tillvaron får man använda sig av demokratiska och lagliga aktioner. Enda gången det är legitimt att bryta mot lagen är när staten är en diktatur eller när ens eget eller någon i familjens eller vänskapskretsens liv är i direkt fara.

Det bästa sättet att förändra vårt patologiska samhälle är att öppet debattera frågan och kräva en radikal förändring. Att bryta mot lagen legitimerar bara kaos och mer statlig inblandning. Vi människor måste visa att vi kan leva utan statens beskydd. Tyvärr har vi inte visat oss värdiga detta!

3. Slaveri i vår tid

Tommy Hansson som jag tidigare skrivit om gav 1989 ut en bok med namnet "Slaveri i vår tid". Denna bok skrevs innan kommunismen i Östeuropa och Sovjetunionen föll samman som ett korthus. Med denna bok får man en bättre förståelse av det hot som kommunismen erbjöd västvärlden. Man blir också medveten om hur vanligt medlöperiet var på den tiden. Ligger det i den mänskliga naturen att bara jönsa med som får i en fårskock? Eller finns det en potential hos människan att bli större än vad hon är just nu?

"Slaveri i vår tid" tar ett helhetsgrepp om det kommunistiska fenomenet och författaren påbörjar sin behandling genom att beskriva historien som föregick Marx och Engels skrifter. Boken tar även upp de teorier som Marx, Engels och Lenin torgförde. Marxismen analyseras även som praktik utifrån fem olika länders erfarenheter av den kommunistiska sjukan. De sista kapitlen tar upp socialismens människosyn samt vänstervridningen i det svenska samhället. Denna vänstervridning är aktuell även idag. På Smedjan beskrivs hur Irakfrågan behandlas ensidigt från en vänsterposition.

Läs artikeln om vänstervridningen i Irakfrågan av Kurt Wickman

Hansson, Tommy: Slaveri i vår tid, Contra, 1989

Köp boken här!

4. Ännu en anmälan för att begränsa yttrandefriheten har lämnats in

I mitt förra nyhetsbrev tog jag upp partiers strategier för att inskränka demokratin. Här kommer ytterligare ett exempel på en sådan strategi.

Den kontroversielle frikyrkopastorn Stanley Sjöberg besökte min hemstad för att predika skillnaden mellan kristendom och islam. Jag kunde givetvis inte hålla mig borta från sammankomsten utan lyssnade nyfiket på hans tal om hur islam förnekar Jesus som Guds son och hur islam förminskar bibelns budskap. Sjöberg medgav förvisso att gamla testamentet är lika hemsk och blodig som koranen, men detta löser centrumkyrkan och pingstkyrkan genom att Jesus, i det nya testamentet, genom sitt kärleksbudskap upphävt de gamla lagarna.

Sjöberg ägnade sig åt viss skrämselpropaganda då han påstod att muslimer kommer att dominera Sverige år 2030 om inte de kristna ledarna tar upp den andliga kampen och tar sin tro på allvar. I ett sekulariserat samhälle finns det ingen motvikt till islam. Menlösa socialistpräster såsom KG Hammar fick sin andel av sleven då han har börjat ifrågasätta om Jesus är Guds son eller inte. Jag måste säga att jag har svårt att förstå svenska kyrkan eftersom de verkar sälja ut allting bara för att bli lite mer populära och inte förlora medlemmar. Detta är givetvis inte hållbart och långsiktigt, det förstår alla, men särskilt marknadsförare borde förstå detta faktum. Att göra reklam för en dålig produkt är det värsta man kan göra!

Men trots denna kritik mot tafatta kristna ledare ansåg Stanley Sjöberg att kristna inte har rätt att förvägra muslimer att bygga moskéer i Sverige. Kampen ska enbart föras på det andliga och teologiska planet. Tänk om alla religiösa i mellanöstern också tänkte så...

Sjöbergs kritik mot islam har främst riktats mot att de förespråkar hårda straff, pedofili (Muhammed ingick äktenskap med en 6-åring) samt för att islam förbjuder en muslim att omvända sig. Både koranen och ledande muslimer påtalar att det är dödsstraff för den som vänder sig från islam till kristendom och ateism mm.

Sjöberg har blivit polisanmäld samt anmäld till justitiekanslern efter ett anförande i Norrland där han berättade om en hadith där Muhammed stödde ett folkmord på en judisk folkgrupp. Sådant får man givetvis inte påtala. Om det är osanning som Sjöberg far med är det väl bara att tillbakavisa kritiken och bevisa motsatsen. Varför kan vi inte öppet debattera med varandra? Varför ska vi agera som överkänsliga översittare och anmäla varandra för ditten och datten? Saknas argument?

5. Arbetslöshet är ett yrke enligt AMS-trams!

AMS-trams-ordföranden P-O Edin förklarade i kommunalarbetaren nr.7 2004 att arbetslöshet är ett yrke som innebär att man ska söka jobb åtta timmar om dagen. Det är med andra ord formen som är viktigast och inte innehållet. Hur jävla ineffektiv är man om man behöver en åttatimmarsarbetsdag för att söka arbete? Ska man trolla med knäna? Är det inte bättre att sänka A-kassenivåerna istället och ställa högre krav på själva arbetssökandet? Självklart inte, hur skulle det se ut? Då förlorar ju sossarna röster!

Ersättningen från A-kassan beskattas som bekant för att byråkrater ska vara så sysselsatta som möjligt. Här har ni förebilden för en arbetssökande. Finns inte arbetet, skapa det. Men gör det för guds skull inte så att tillväxten ökar i landet. Gör det så att rundgången i systemet blir större. Det är mycket roligare! Det blir mer utgiftskalas då!

Förutom att A-kasseersättningen beskattas är ersättningen pensionsgrundande. Därmed borde alltså ersättningen vara en inkomst. Och är det en inkomst bör man få göra sedvanliga avdrag, eller hur? Men icke sa nicke. Inte ska väl skattemyndigheterna förlora pengar bara för att AMS-trams vill tvinga människor att söka arbete åtta timmar om dagen. Nej några avdrag för resor, porto och telefonsamtal medges inte. Men antingen är arbetslöshet ett yrke eller också är det det inte. Hur ska de ha det? Myndigheter verkar ha svårt för att vara konsekventa.

Besök Kommunals hemsida

Ett mer allvarligt fall handlar om Douglas Borg som fick vänta i 21 år innan han fick upprättelse. Länsskattemyndigheterna hade fått för sig att Douglas Borg var anställd hos Alice Timander som hennes chaufför trots att så inte var fallet. Samtidigt hade riksförsäkringsmyndigheten friat Alice Timander och medgivit henne avdrag för moms mm. Men Douglas Borg skulle betala moms för att han var anställd hos Alice Timander och inte egen företagare. Fattar ni? Douglas Borg var anställd enligt länsskattemyndigheten men var egen företagare enligt riksförsäkringsverket. Hur är det fatt med staten och dess fogdar? Dags för ett nytt Dackeuppror?

Läs mer om Douglas Borgs fall här!

6. Här kommer Alf Svensson

Min käre broder har införskaffat en mycket värdefull gåva till mitt 25-års jubileum. Jag har av den anledningen fått reflektera över mitt stora misstag att aldrig gett Alf Svensson min röst. Han om någon hade varit värd den. Finns det någon hederligare, mer rakryggad och mer ödmjuk ledare än han? Han hade varit en perfekt statsminister om folket bara hade förstått att familjen är den nästviktigaste enheten i samhället. (Affe tycker givetvis att familjen är den viktigaste, men hellre det än de övriga partiernas (Moderaterna undantaget) kärnfamiljshat).

Jag tror att Alf Svensson sitter inne med många av de lösningar som behövs för att lösa sjukskrivningsproblemet, stressen, meningslösheten, atapin, kriminaliteten och ungdomsproblem mm. Människor behöver ett sammanhang, må vara att alla inte behöver Alfs sammanhang, dvs. frikyrkogemenskapen, men alla behöver gemenskap på ett eller annat sätt. Problemet med Alf är att han har för mycket förtroende för staten, men hellre det än att bygga samhället på den rationelle övermänniskan som inte existerar.

Han visar också hur Centerpartiet och Folkpartiet har förstört borgerliga regeringar. Med undantag för Thorbjörn Fälldin som lyckades hålla ihop två borgerliga regeringar längre än vad som egentligen är möjligt med tanke på den generelle politikerns tankesätt att partiet går före allt annat. Fälldin gjorde dock ett misstag när han före valet 1976 lovade något som han inte kunde hålla. Men vad är det mot tusen brutna löften från sossarna? Ingen människa är fullkomlig, men Fälldin lärde sig av sina misstag till skillnad från de flesta andra. Alf Svensson bekräftar i sin bok min syn på Fälldin. Han bekräftar även min syn på dagens centerpartister som är beredda att hoppa av ett regeringssamarbete för en sketen bros skull. Nog måste det finnas viktigare saker att hetsa upp sig på? Folkpartiet har dock varit värst i att förstöra borgerliga regeringar. Gösta Bohman har beskrivit hur Folkpartiet systematiskt sabbade Moderaternas arbete på finansdepartementet samt ägnade sig åt partiegoistisk verksamhet istället för att försöka hålla ihop regeringen. (Nu gjorde även Moderaterna ett antal misstag men det får vi ta någon annan gång).

På 90-talet var det dags igen. Bengt Westerberg vägrade vara liberal nog att respektera valresultatet. Han valde att demonstrera sin motvilja mot Ny demokrati genom att gå ut ur studion istället för att sitta kvar och lyssna på de nyvalda. Förutom att det är oliberalt och odemokratiskt var det urbota korkat ur strategisk synvinkel. Den borgerliga regeringen var beroende av Ny demokrati och då har man inte råd att leka fisförnäm och förmer än andra. Ny demokrati (läs Bert Karlsson) kom med rätta att betrakta regeringen som samarbetsovillig och började därför sabotera för borgerligheten. Förvisso barnsligt, men det är lika mycket Westerbergs och hans halvsocialisters fel som det är Ny demokratis. Men Westerberg ville väl hellre samarbeta med Socialdemokraterna. Dessutom kunde inte Westerberg låta föräldrar själva bestämma över sin egen vardag. Folk kan ju välja fel. Inte kan man tillåta vårdnadsbidrag. Otroligt att Sveriges mest konservativa parti är mer liberalt än Sveriges liberala parti. Jag säger då det!

Svensson, Alf: Här kommer Alf Svensson, Albert Bonnier förlag

Köp boken här!

7. Ayn Rand - Den stora tänkaren!

Ayn Rand var en stor tänkare som inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i Sverige, men däremot mycket uppmärksamhet i USA. Hon har uppnått en sorts kultstatus och har på egen förskyllan fått en sektliknande fundamentalistgrupp uppförd i hennes ära där allt Ayn Rand har skrivit upphöjs till en guds ord. Förutom att Ayn Rands tro bygger på religiös dogmatism påminner Ayn Rands människosyn om Marx, fast tvärtom. Marx ansåg att en människas beteende bestämdes av yttre faktorer och att förändringar i människors beteende måste föregås av en förändring i de yttre omständigheterna. Ayn Rand ansåg istället att människor är sig själva nog. De behöver inte samarbete och kompromisser utan människor ska hålla på sin integritet. Om det inte passar är det bara att skita i alla andra och vänta på att någon annan människa som är lika klok som han/hon själv är visar sig. Ayn Rand utgår från att det finns en sanning som alla kan komma fram till genom en viss kunskapsprocess (epistemologi). Existensen finns där redan, det gäller bara för medvetandet att upptäcka det. Med andra ord utgår man från att existensen finns, utan några bevis. Rand utgår också från att förnuftet och de fem sinnena leder människan rätt. Men allt detta är bara trossatser.

Läs mer om Ayn Rand här:

Ayn Rands officiella hemsida

Frihetsfrontens information om Ayn Rand

Per-Olof Samuelssons hemsida

Nu låter det som att jag helt dissar Ayn Rand men så är det inte. När man väl köper hennes premisser, trossatser, är hennes system mycket vattentät. Hon har lyckats få ihop ett konsekvent tankesystem som absolut måste framhävas som en produkt av ett intellektuellt geni.

Jag har skrivit en recension på hennes bok "Urkällan" som ni kan läsa här!

Några intressanta citat från "Urkällan" (Fountainhead): "Ingenting ges människan på jorden. Allting hon behöver måste produceras.", "Skaparens angelägenhet är att erövra naturen. Parasitens angelägenhet är att erövra människor". (s. 832)

"Människor har fått lära sig att deras första angelägenhet är att lindra andras lidande. Men lidande är en sjukdom. Om man skulle råka på det försöker man ge lindring och hjälp. Att göra det till det högsta kriteriet på dygd är att göra lidandet till det viktigaste i livet. Då måste människor vilja se andra lida - för att kunna vara dygdiga. Så är altruismen beskaffad." (833).

Detta är svenska staten i ett nötskal!

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|