HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Könskriget och högskattestaten är en återvändsgränd!
 

1. Inventering 7
2. Upprop mot statsskatten
3. Protestera mot Centerpartiets feministiska förslag!
4. Centerpartiet och Nationaldemokraterna är kusiner
5. Könskriget är en återvändsgränd
6. Den antifeministiska rörelsens frammarsch i Sverige analyseras i feministprogrammet Gender
7. Kvotering leder till bortkvotering
8. Skandia och ATP
9. Skepsis till bosnisk demokrati
10. Somalier skyddas av klaner
11. Abortmotstånd är sexuella trakasserier
12. Fortsatt vänstervridning ang. Irak
13. Samhället är större än staten
14. Grundlagen är ett pekoral

1. Inventering 7

Civitas
En kristdemokratisk tankesmedja som inriktar sig på politisk filosofi. Här tas begrepp som personalism, subsidiaritet och förvaltarskap upp till analys. I övriga Europa är kristdemokratin en välkänd och spridd ideologi vilket inte är fallet i Sverige. Om du vill undvika socialismen men ändå inte vill vara nyliberal kan Civitas vara något för dig.

Centrum för rättvisa
Har dina rättigheter kränkts? Då kan detta vara sidan för dig. Centrum för rättvisa försvarar individen mot myndigheters övergrepp. Det är de individuella rättigheterna och inte de kollektiva rättigheterna som ska främjas!

2. Upprop mot statsskatten

Skattebetalarna har startat ett upprop mot den progressiva beskattningen i Sverige. I Sverige straffbeskattas arbete! Skriv på detta upprop du med!

Skriv på uppropet!

3. Protestera mot Centerpartiets feministiska förslag!

Då förra nyhetsbrevet närapå var oläsligt skickar jag här med det viktigaste i förra nyhetsbrevet. Ett protestbrev mot Centerpartiet. För att läsa föregående nyhetsbrev i läsbart skick kan ni trycka här!

För er som är lata men ändå vill protestera mot Centerpartiets sjuka förslag har jag skrivit ihop ett protestbrev som ni kan skicka till Centerpartiet angående deras populistiska och radikalfeministiska utspel i Tumba-målet. Hoppas att ni kan skriva under på följande:

------------------------------------------------------------------------------------------

Hej!

Jag protesterar mot Centerpartiets rapport "Stoppa våldtäkterna! - ett ansvar framförallt för männen" som författats av Johan Linander och Annika Qarlsson. Författarna till rapporten föreslår omvänd bevisbörda och lägre beviskrav för att få en bättre statistik över åtalade och fällda våldtäktsmän.

Jag protesterar också mot att Centerpartiet har köpt den feministiska tesen att män förtrycker kvinnor och att män och "manssamhället" inte bryr sig om våldtagna kvinnor. Det är en felaktig och förnedrande syn på män. Försök gärna finna förbättringar i rättssamhällets funktionssätt men sluta spekulera i abstrakta konspirationsteorier.

Jag protesterar mot Centerpartiets förslag att "Kriminalisera situationer då offret varken gjort motstånd eller samtyckt till sexuellt umgänge även då offret inte varit i hjälplöst tillstånd.". Detta betyder i praktiken att män och kvinnor som vill ha sex med någon måste upprätta ett skriftligt avtal med sin partner. Detta avtal måste sedan skickas in till en oberoende institution för arkivering. Om inte kan man hamna i en väldigt otrevlig sits.

Centerpartiet har en snedvriden manssyn då partiet tror att våldtäkter har ett samband med det så kallade patriarkatet. Det är enbart populism att slänga ur sig enkla standardfraser direkt hämtade från Schymans snedvridna analyser och utnyttja en tragisk händelse för att vinna enkla politiska poäng. Bättre vore att försöka lösa problemen i samhället istället för att gräva ned sig i meningslösa könskrig som inte minskar antalet våldtäkter.

Jag kräver att Centerpartiet tar avstånd från denna rapport samt ber om ursäkt för sina övertramp!

Med vänlig hälsning

------------------------------------------------------------------------------------------

Jag hoppas att ni kan skriva under på detta och att ni skickar denna protest till: centerpartiet@centerpartiet.se

När ett parti som satt lagom som sin högsta dygd pläderar för ett orwellskt samhälle måste man agera. Att partier såsom Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet häver ur sig något dylikt är inte att förundras över, även om det också är farligt. Men när Centerpartiet har tagit steget har förmyndarstaten gått ett antal steg framåt.

4. Centerpartiet och Nationaldemokraterna är kusiner

Centerpartiet har som bekant framfört följande slogan: "Stoppa våldtäkterna - ett ansvar framförallt för männen". Jag föreslår att Centerpartiet går vidare och löper hela linan ut. Partiet har ju ändå en viss tradition av att hysa dylika värderingar så varför inte? Mitt förslag är: "Stoppa våldtäkterna - ett ansvar framförallt för syrianerna!" Det ni! Genom att byta ordet männen till syrianerna får vi Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna.

Om ni av någon anledning har missat Centerpartiets sexistiska rapport bör ni läsa den här!

Efter det bör ni läsa Nationaldemokraternas rapport om vilken grupp och/eller kultur som begår våldtäkter i Sverige. Nationaldemokraterna har nämligen fått fram siffror på att invandrare är överrepresenterade bland våldtäkter. Läs om Nationaldemokraternas rasistiska kampanj här!
Ladda ned Nationaldemokraternas rasistiska rapport här!

Som ni ser är lösningarna lika enkla för populistpartier såsom Centerpartiet och Nationaldemokraterna. För oss mer jordnära människor är verkligheten mer komplex.

5. Könskriget är en återvändsgränd

Aaron Kipnis och Elizabeth Herron är ett par som inte bara delar sina liv med varandra utan som också skriver böcker om könskampen och om hur man ska lösa denna destruktiva kamp.

I Mensight magazine ställer reportern följande fråga:

"Det jag har noterat när jag diskuterat dessa frågor, även de frågor som jag anser är tydligast, är att diskussionen avfärdas innan dialogen ens har börjat. Du talade tidigare om sexistiska koncept och du har säkert fått svar som att män startar alla krig. Mäns rättigheter vid skilsmässor och vårdnadsfrågor besvaras med att män ändå överger sina barn och inte vill bli föräldrar. Att män dör yngre är deras eget fel då de fortsätter att hålla inne sina känslor. Frågan om omskärelse besvaras med att kvinnlig könsstympning är mycket värre." (Min fria översättning)

Svaret från Elisabeth Herron är mycket tankeväckande:

"Så för varje mansfråga finns en parallell kvinnofråga. Aaron och jag spenderade många år i vårt äktenskap att vända ut och in på frågan om vilket kön som har det värst. Sådana dialoger är enbart en återvändsgränd." (Min fria översättning)

På frågan hur de löste detta problem svarade Herron:

"Vi kom slutligen fram till att det inte fanns någon vinnare i dessa jämförelser. Vi kunde aldrig på ett tillfredsställande sätt bevisa för varken varandra eller våra vänner vem som hade det värst. Hela frågan om skuld förhindrar möjligheten till en försoning mellan könen. Detta är det viktigaste vi har att jobba med när vi ska försöka bygga broar mellan män och kvinnor."

Där har vi förklaringen på varför feminismen är farlig!

Kipnis och Herron anser också att det är viktigt att båda könen är trygga i sina egna identiteter för att de ska kunna förstå varandra. När man ska bygga broar måste pelarna på båda sidorna vara väl förankrade så att bron inte rasar samman. Idag existerar inte denna fasta grund.

Läs intervjun här!

Läs Aaron Kipnis idéer om mäns problem på hans hemsida!

Och här!

Läs även om Institutet för genusrelationer!
Så borde genusvetenskapen i Sverige se ut.

Deras bok "What women and men really want" tar vid där Susan Faludi´s "Backlash" och Warren Farrells "Myth of male power" avslutades.

Köp boken här!

Ni kan läsa ett kapitel ur boken här!

6. Den antifeministiska rörelsens frammarsch i Sverige analyseras i feministprogrammet Gender

Onsdagen den 17 mars 2004 kl. 15,25 sände Gender i P1 ett program om Antifeministiska samfundet där den feministkritiska författaren och tecknaren Kalle Strokirk och Antifeministiska samfundets ordförande David Mohsen intervjuades. Jag har skrivit en analytisk artikel om detta första offentliga framträdande för Antifeministiska Samfundet.

Läs mer här!

7. Kvotering leder till bortkvotering

Kvotering är inte enbart orättvist för den enskilda individen den är också kontraproduktiv. En enskild individ som diskrimineras kan aldrig blir återupprättad genom att någon annan enskild individ i samma grupp får fördelar. Det är en matematisk jämställdhetslogik som framförs av feminister som alltid ser till kollektivet framför individer. Frihet är för feministen rätten att välja det som feministen bestämmer.

Nima Sanandaji har kompletterat denna kritik av kvotering med att den individ som får fördelen att kvoteras till en utbildning får en sämre motivation samt trycks ned av känslan att inte vara tillräckligt kompetent. Detta är inte vägen till självförtroende. Man drar således i fel ända på tråden. Arbetsgivare kommer också att vara medvetna om detta och kvotera bort dessa individer som ingår i de grupper som kvoteras.

Dessutom skulle den statistiska jämställdhetsfundamentalismen leda till att iranier måste bortkvoteras från Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutets läkarprogram eftersom de är överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. I USA kvoterar man bort östasiater och judar eftersom de i allmänhet är bättre på att plugga.

Läs mer här!

8. Skandia och ATP

Vad har dessa två fenomen gemensamt? Jo, de har lurat pensionsspararna. Kan vara bra att komma ihåg i tider då politiker försöker tjäna poäng genom etikkommissionens rapport. Må vara att ATP aldrig hade fungerat om några decennier och att politiker var tvungna att handla. Men ett avtal är ett avtal, ett löfte är ett löfte. Politikerna höll inte sina löften. Vi medborgare måste dra slutsatser av detta och lära oss av våra misstag. I fortsättningen får vi ta eget ansvar för våra pensioner. Vi kan inte låta staten få fria händer att förskingra och lura oss. Dessutom är det en konstig idé att inte ta ansvar för sitt eget liv och att få mer betalt än man egentligen har betalat in. Med en större premiepension kan vi få mer än vad vi betalt in utan att riskera hela samhällsekonomin. Men politikerna har svårt för att släppa kontrollen.

Vad gör vi när Skandia missköter sig? Vi byter bolag! Vad gör vi när staten missköter sig? Byter land?

Tillsätt en etikkommission som granskar politikerna!

Läs mer här!

9. Skepsis till bosnisk demokrati

En studie från Stockholms universitet visar att elever i Bosnien Hercegovina är skeptiska mot demokrati när det kopplas till den bosniska verkligheten. Studien visar bland annat betydelsen av kunskap för att få demokratiutvecklingen framåt. När lärarna saknar kompetens att lära ut demokratins grunder blir det svårt att införa en stabil demokrati. Exporten av den västerländska demokratin via FN måste kombineras med en förståelse av den kontext som demokratin byggs upp i.

Läs mer här!

10. Somalier skyddas av klaner

Migrationsverket anser att somaliska flyktingar inte behöver uppehållstillstånd och kan därför utvisas på grund av att de kan skyddas av sina klaner. Det är en ursäkt för att migrationsverket lyder regeringens order om att skärpa flyktingpolitiken. Fredrik Malm (LUF) har i sitt nyhetsbrev dragit en parallell till följande:

"En kvinna misshandlas och hotas till livet av sin förre man. Polisen meddelar: Du behöver inte skydd eftersom din släkt kan ställa upp för din säkerhet."

Detta säger inte polisen till kvinnan (även om feminister lever med den vanföreställningen), men det gör alltså Sverige när det gäller människor utanför våra gränser. Mänskliga rättigheter är bara till för oss västerlänningar. Somalia har ju sin kultur av förtryck, vad har vi för rätt att ha åsikter om det?

Läs mer här!

11. Abortmotstånd är sexuella trakasserier

Jim Kalb kritiserar den politiska korrektheten i USA samt de så kallade liberalerna som egentligen är ett samlingsnamn för diverse kollektivister såsom feminister, socialister, socialliberaler, anarkister, syndikalister och annat smått och gott. Jag delar Kalbs kritik av dessa men köper inte hans och USA:s definition av liberalism. Skulle inte Hayek och Friedman vara liberaler? För att lösa detta kallas dessa personer för libertarianer, vanligast på svenska: nyliberaler.

Den politiskt korrekta atmosfären och "liberalernas" stora makt i USA har lett till kvoteringar, positiv särbehandling och begränsningar av yttrandefriheten. Daphne Patai har i sin bok "Heterophobia" beskrivit hur långt det har gått. Ett exempel är att tongivande feminister som kontrollerar de amerikanska universiteten definierar sexuella trakasserier som "allt som leder till en fientlig atmosfär". Hostile Environment! Jag säger då det! Detta har lett till att de som är emot abort anklagas för sexuella trakasserier och förlorar möjligheten att fortsätta sina studier. Andra exempel är bannlysning av vissa ord som nigger och indianer. Det ska heta afroamerikaner och ursprungliga amerikaner. I sin förlängning leder det här resonemanget till att det är diskriminerande mot judar och buddhister att säga "god jul" inför julen. Då får vi förbjuda det också!

Läs mer här!

12. Fortsatt vänstervridning ang. Irak

Den avskyvärda tortyren och behandlingen av irakier utförda av amerikanska och brittiska soldater har bland medieeliten mottagits som en glädjande nyhet eftersom de har kunnat bevisa sina teser om hur fel det var av USA att attackera Irak. Att de inte inser hur stor skillnaden mellan denna tortyr (som ingen ifrågasatte, men som nu måste betraktas som sanning) och den tortyr som Saddam Hussein gjorde sig skyldig till är absurd relativism. I en demokrati som USA och Storbritannien är och som Irak är på väg att bli bestraffas människor när de torterar folk. I diktaturer är det lagligt och sanktionerat.

Läs mer här!

P.S. Vissa av bilderna som visar på tortyr var dock falska. Dessa bilder hade tagits från en porrsight! Källkritik?

13. Samhället är större än staten

Hans L. Zetterberg har lanserat idén om det allsidiga samhället som är en hybrid mellan individualism och kollektivism samt mellan liberalism och konservatism. Det begreppspar som löser denna konflikt är "den lilla världen" och "den stora världen". Problemet med dagens samhälle är att gränsen mellan dessa två världar inte upprätthålls. Den stora världen inkräktar hela tiden på den lilla. Individer, familjer, frivilligorganisationer mm. får mindre och mindre utrymme.

Läs mer om dessa intressanta idéer i Svensk tidskrift!

14. Grundlagen är ett pekoral

I en artikel i Svensk tidskrift har Per Kjellén tagit upp en viktig fråga som sällan diskuteras i Sverige, dvs. en stark och tydlig konstitution. Vår grundlag bygger på ett mischmasch av positiva och negativa rättigheter vilket gör att de negativa rättigheterna hela tiden åsidosätts. I regeringsformens portalparagraf (den första paragrafen som ska ange principerna och målen för lagen) står det: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket". Hur är det i verkligheten? Jo: "All offentlig makt i Sverige utgår från de politiska partierna och politikerna". Att betrakta folket som synonymt med politiska eliter är ett marxistiskt arv som vi nog aldrig blir av med. Portalparagrafen fortsätter: "Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt". Fri åsiktsbildning? Hur många undantag finns det från denna princip? Varför har man ruckat på denna princip? Jo, därför att politiker ägnar alldeles för mycket fokus på positiva rättigheter, dvs. sådana rättigheter som bygger på aktiva ingrepp i människors liv och leverne. Istället för att skydda medborgarna från diskriminering riktad mot individer delar staten ut diverse kollektiva rättigheter till de särintressen som skriker högst. Vidare står det i regeringsformen: "Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse". Kommunal självstyrelse? Finns det någon verksamhet som är mer reglerad och dikterad uppifrån än kommunens verksamheter? Hela vår grundlag är ju ett stort jävla skämt! När man läser vidare i regeringsformen förstår man varför dessa principer inte efterlevs då det mesta som står i första paragrafen motsägs av det som står i följande paragrafer.

Sverige behöver en rejäl konstitution och en författningsdomstol som skyddar oss medborgare från godtyckligt myndighetsutövande.

Läs mer här!

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|