HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Borgerlig mobilisering!
 

1. Staten är för stor och svag
2. Det är inte så synd om Winberg!
3. Borgerlig skuggregering
4. Allians för maktskifte
5. Allians för Sverige
6. Kristdemokrat som har kontakt med gräsrötterna
7. Gäller likhet inför lagen även homosexuella
8. Lägg ned landstingen
9. KD har ersatt Gud med staten
10. Strukturresonemangens enfaldighet
11. De fastlåsta positionerna i energipolitiken

1. Staten är för stor och svag

Jag har lyckats få in en insändare i socialdemokratiska Dalademokraten som handlar om att staten är för stor och sysslar med för mycket. Min vision av samhället är att staten är stark inom de områden där staten behövs, dvs. för att trygga säkerheten och friheten hos enskilda individer samt erbjuda en säker grundtrygghet. Läs insändaren här!

2. Det är inte så synd om Winberg!

Så skriver Malin Michea, Ledarskribent på Sourze, angående Winbergs gnäll om männens förtryck. Malin Michea har själv utsatts för sexuella övergrepp som barn och anser att Winberg visar upp en bortskämd attityd som måste ha ett nätverk som hon kan dela sina hemska upplevelser med andra stackare som också har välavlönade högstatusjobb. Malin Michea är också med i ett nätverk där hon och andra talar ut om sin stora sorg från barndomen. Kan vara bra att tänka på när elitfeministerna kör sitt gnällrace!

Läs hela artikeln här!

3. Borgerlig skuggregering

Det verkar som att en snöboll har kommit i rullning och skapat ett stort engagemang bland borgerliga debattörer. Borgerliga partiledare bokstavligen tävlar i att ge förslag om ökat borgerligt samarbete. En dominoeffekt är att vänta! Detta kan bli vändningen för Sverige. Kan 2006 bli det första valet som borgerligheten vinner på egna meriter och inte på att socialdemokratin är svag (vilket socialdemokratin förvisso är idag)? Kan valet 2006 bli det första valet som borgerligheten vinner utan att de behöver städa upp efter Socialdemokraternas långa misskötsel av ekonomin? Kan borgerligheten för en gångs skull visa hur deras dröm av Sverige ser ut?

Senaste utspelet är Göran Hägglund som i Kristdemokraten nr. 34 talar om en skuggregering. Förvisso vågar han inte gå så långt att utse en statsministerkandidat, antagligen för att han själv gör anspråk på den posten men inte vågar erkänna det. Men trots det är borgerligheten på rätt väg! En ytterligare positiv indikator är ett samarbete mellan de fyra studentförbunden som pågått ett tag. Läs om detta här!

4. Allians för maktskifte

Fredrik Reinfeldt har uppmanat de tre andra borgerliga partiledarna att påbörja en valallians och en process för att skapa ett valmanifest som i grunden utmanar den trötta socialdemokratin. Det här låter som musik i mina öron:

"Vi har i mycket en gemensam värderingsgrund för våra partier. Tillsammans delar vi en tro på människans förmåga och en övertygelse om att Sverige kan bättre. Vi behöver inte gå till andra länder för att finna kraft och värderingar för en borgerlig idé om Sverige. Den bästa grunden för våra idéer finns här hemma. I berättelser från vår egen historia och i vår egen vardag. Vi menar alla att det i Sverige, hos de människor som lever här, finns en värdegrund som väntar på att återupptäckas. Däri ser vi också vår gemensamma möjlighet att göra Sverige till ett bättre land för fler."

Läs mer om "Allians för maktskifte" här!

5. Allians för Sverige

De fyra borgerliga partierna har träffats i Högfors hemma hos Centerledaren Maud Olofsson för att mobilisera krafterna inför valet 2006. Ambitionerna verkar äkta. Tyvärr finns det några skönhetsfläckar skapade av Moderaternas vänstersväng. Man vågar inte fullt ut utmana socialdemokratin. Men positivt är att Centerpartiet gått högerut och att Folkpartiet verkar gå efter och verkar ta sin kravpolitik på allvar. (Dock är det fel av ett liberalt parti att föra en sådan kravpolitik, men men...).

Andra skönhetsfläckar är feministiskt trams om att löneskillnader mellan könen är ett problem. Det är inget problem, vad som är problemet är att den offentliga sektorn är ineffektiv och icke konkurrensutsatt. Men det kanske behövs lite populism för att vinna ett val! Förutom detta är den första utformningen av plattformen bra. Den ser framåt och inte bakåt. De borgerliga partierna är mer eniga än tidigare och visionen är tydlig. Förvisso saknas detaljerna, men de kommer förhoppningsvis fram genom de arbetsgrupper som tillsätts. Ett ytterligare plus är den hemsida som planeras att byggas upp inför valet: maktskifte2006.se.

Det syns att borgarna är på rätt väg då många socialdemokrater, bland annat Pär Nuder och Bosse Ringholm, attackerar borgarna på ett mycket nervöst sätt. Socialdemokraterna ser ett hot mot sin maktställning!

Läs "Allians för Sverige"!
Eller ladda ned den här!

Läs också borgarnas gemensamma artikel i DN!

6. Kristdemokrat som har kontakt med gräsrötterna

I mitt förra nyhetsbrev tog jag upp frågan om folkomröstning om konventsförslaget till en EU-konstitution där kristdemokraternas talesman för utrikesfrågor slog logiska knutar på sig själv för att slippa lyssna på folket. Björn von der Esch som är riksdagsledamot anser att det är att förakta väljarna att inte betro väljarna att besluta i en så viktig fråga. Han har förstått sambandet mellan konventsförslaget och EU:s legitimitet hos folket. Om svenska folket aldrig hinner stiga på EU-tåget genom en rejäl värdediskussion kommer folket aldrig att acceptera EU. Förvisso ser vi att alltfler har börjat acceptera EU-medlemskapet men om de svenska partierna fortsätter i den här stilen kommer den utvecklingen att vändas.

Björn von der Esch´ analys är knivskarp: "Om en grundlag inte kan förstås av folket är det fel på grundlagen och inte på folket."

Lagar i allmänhet och grundlagar i synnerhet ska vara så formulerade att de är enkla att förstå för alla. Man ska inte behöva anlita en dyr advokat för att kunna följa lagarna till punkt och pricka. Mer ordning och färre lagar!

7. Gäller likhet inför lagen även homosexuella

En fråga som tas upp i kristdemokraten nr. 34 är lagen om hets mot grupper som inte gäller alla utan enbart vissa priviligierade grupper. Gayrörelsens kamp har lett till en ensidig debatt där medier och politiker okritiskt sväljer allt. Den har vidare lett till att yttrandefriheten har inskränkts. Den främsta symbolen för det är att pastor Åke Green dömts till fängelse för sin predikan mot homosexualitet. Idag är det alltså olagligt att citera bibeln! Läs Åke Greens absurda, men egentligen lagliga, predikan här!

Samtidigt som Åke Green fälls för detta kan gayrörelsen utan straff skandera "Hacka Affe till oblat" under pridefestivalen. Dessutom slapp RFSL:s tidigare förbundsordförande fängelse trots att han dömdes för otukt med barn. Hur prioriterar rättsväsendet och statsmakten då?

8. Lägg ned landstingen

Det bästa för sjukvården vore att avskaffa landstingen, förstatliga eller kommunalisera sjukhusen och slutligen bolagisera sjukhusen. I det systemet kan man tillåta kommuner att starta och driva sjukhus antingen själva eller tillsammans med andra kommuner. Regionalparlament behöver inte finnas i hela landet utan kan finnas på de ställen där kommunerna anser att det är nödvändigt. Tillåt mer experimenterande!

Ett intressant förslag som jag skrev om i mitt förra nyhetsbrev är att låta experter styra sjukvården i Sverige. I Avesta har några centerpartister nappat på idén och lagt fram ett förslag till landstingen om att frigöra Avesta lasarett från Dalarnas landsting och låta Avesta lasarett drivas av entreprenörer. Sjukvårdskrisen i Sverige föder nya idéer om hur sjukvården ska drivas. Det är vid sådana här tillfällen nya idéer blommar upp. (Avesta Tidningen 20 augusti).

9. KD har ersatt Gud med staten

Socialdemokraten Kent Härstedt föreslår i en utredning en sänkning av spritskatten med 40 %. Detta protesterar Kristdemokraterna och Centerpartiet mot och bryter mot sina egna ideologier att människor kan ta eget ansvar. Läs om det statskonservativa gnället: Kristdemokraternas gnäll! och Centerpartiets gnäll!

Kristdemokraterna vill ta ett socialt ansvar och det är ju okey, men varför måste staten ersätta människors solidaritet med kollektiv solidaritet. Det som är bra med Kristdemokraterna och som gör att jag kan tänka mig att rösta på dem är deras syn på solidaritet som någonting som uppstår mellan människor och inte mellan kollektiv med staten som resursutjämnare. Men tyvärr går Kristdemokraterna mer och mer åt staten som problemlösare. Jag beklagar, även om jag är ateist, att Kristdemokraterna ersatt Gud med staten. Gud, som inte existerar, kan jag leva med men staten har jag svårt att tolerera.

En syn som kompenserar en del av Kristdemokraternas puritanska regleringsiver är Jan Johanssons resonemang om införselkvoter i Kristdemokraten nr. 34. Han menar att införselkvoterna behövs under en övergångsperiod. Sverige måste förändra sin alkoholkultur innan Sverige kan införa frihetsreformer. Svenskarna har ju bevisligen visat att de inte kan hantera friheten. Å ena sidan ska människor ha rätt att göra som de vill med sina liv, men å andra sidan kommer kostnaderna i det system vi har idag falla på de som sköter sig. Detta är inte rättvist. Rent humant kan det vara bra att först förbereda folket på att ta eget ansvar för faktum är ju att om man vant sig vid att andra tänker åt en kommer man att sluta tänka själv. Och när man helt över en natt ska börja tänka själv kan det bli problem.

10. Strukturresonemangens enfaldighet

Strukturresonemangen som går ut på att det finns osynliga strukturer i samhället som styr individernas livsval är reducerande och pessimistiska. Den är dessutom enfaldig och är en hybrid av diverse gruppkampsteorier. Marxisternas klasskampsanalyser har kommit i skymundan men finns som en viktig utgångspunkt i alla strukturresonemang. Den mer moderna könskampsanalysen har ersatt klasskampsanalysens hegemoni. En tredje strukturteori som bakas in i strukturresonemanget är den etniska kampen. En fjärde är heteronormativitetsteorin, dvs. heterosexuella förtrycker homosexuella. Det gemensamma för alla dessa delanalyser är att de utgår från kollektiv. Rättigheterna och orättvisorna finns hos kollektiven inte hos individerna. Orsakerna till samhällsproblemen ligger i diskriminering och förtryck av vissa grupper inte av individer.

Strukturresonemangen är en komplex och gigantisk konspirationsteori som går ut på att fördela svarte pettern till den vita heterosexuella medelåldersmannen som inte har någonting att skylla på när han misslyckas. White trash får skylla sig själva. Det kan finnas undantag, sekundärt förtryck, såsom ungdomar och pensionärer. Men dessa identiteter är inte lika meriterande i svaghetsmoralens Sverige!

Min stora fråga är: När ska vi befria oss från de kollektivistiska marxistteorierna?

Givetvis är det okey att generalisera i vissa fall och att försöka identifiera mönster. Problemet är när man i samhällsanalysen utgår från en fundamental och systematisk strukturförklaring som alltid går före alla andra förklaringar.

I filosofisk tidskrift nr.1 2004 skriver Per Bauhn i artikeln "Om normativ strukturalism": "Att vi påverkas i våra föreställningar om det goda och det rätta av vår sociala tillhörighet är knappast en djärv utsaga, men att hävda att våra värdeföreställningar bestäms av vår sociala identitet är orimligt. En sådan position underskattar människors förmåga att ändra inställning i värdefrågor under intryck av argument med hemvist utanför deras sociala tillhörighet." (s. 45).

Här några formuleringar om det strukturalistiska felslutet:

"Att identifiera olikheter mellan grupper med avseende på resurstillgång går förvisso att göra på samma sätt som vi identifierar arter av träd i skogen. Men när vi väljer att beskriva olikheten i termer av förtryck, så har vi gått bortom den rent deskriptiva strukturella utsagan." (s. 39).

"Vi kan alltså inte enbart utifrån observerad olikhet i utfall sluta oss till förekomst av orättvisa." (s. 40).

11. De fastlåsta positionerna i energipolitiken

Per Ahlmark kritiserar i sitt bidrag till boken "Maktskifte - regeringarna Fälldin och den politiska miljön i 1970-talets Sverige" Fälldin för hans kategoriska inställning i kärnkraftsfrågan. Fälldin var, enligt mig, mer eftertänksam när det gällde att förhindra att landet byggde in sig i en återvändsgränd där viktiga frågor såsom avfallsfrågan inte var, och fortfarande inte är, löst. Dock har Ahlmark en poäng i att det är viktigare att avveckla kärnkraften i Östeuropa än i Sverige eftersom kärnkraftsverken såsom Ignalina är mindre säkra i Östeuropa. Förvisso är det bra att föregå med gott exempel men det räcker med en stängd kärnreaktor i Sverige.

Vidare är det viktigare att bryta vårt beroende av fossila bränslen än att avveckla kärnkraften. Det bästa vore om marknadsekonomin fick styra mer. EU ska sluta subventionera kolkraft, Sverige ska sluta subventionera kärnkraft och vindkraft mm. Moderaterna gnäller oftast om subventionerna till vindkraftverken men de säger inget om de största subventionerna som faktiskt går till kärnkraften som utan statens stöd och garantier knappast skulle vara lönsam. Om vi vill ha alternativ till fossila bränslen och kärnkraftverk måste alla energislag bära sina egna kostnader vilket skapar ett starkt motiv för innovationer. Detta fick vi exempel på under de två oljekriserna på 1970-talet. Alternativ går inte att kommendera fram såsom den svenska staten har försökt göra sedan 1980.

Läs mer om den marknadsmässiga avvecklingen!

Det finns befintliga idéer såsom effektivare vindkraftverk till havs (ABB), effektivisering av befintliga källor och bränslecellsmotorer som väntar på att utvecklas vidare. Det finns även idéer som ingen idag har en aning om. Men så länge staten subventionerar kommer ingen förändring att ske. Så länge politiker från höger till vänster betraktar energipolitiken som något statiskt kommer ingen förändring att ske. Slutligen borde Sverige bryta sig loss från folkomröstningen 1980 som är totalt värdelös som väljarkompass. Politikernas oförmåga att ställa rätt fråga med enkla svar till folket har förvärrat låsningarna i svensk politik i decennier. Det mest demokratiska vore att anordna en ny folkomröstning i frågan.

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|