HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Frigör familjen!
 

1. Runebert.com – En ny hemsida
2. Läsarundersökning – Vilket parti tillhör jag?
3. Rättning ang. generaliseringar av män
4. Freuds och Lockes farliga idéer
5. Processen – Franz Kafka
6. Namninsamlingar
7. Skriv på en namninsamling om en förändrad familjepolitik
8. Ännu en undersökning påvisar fördelar med amning
9. Eva Stenberg – Hem saknas!
10. Befria familjen
11. Plundra.nu
12. Alla socialdemokrater är jämlika fast vissa är mer jämlika än andra
13. Ownership-society leder till en högre välfärd
14. Demokrati tar tid att utveckla
15. Skattepolitikens sidoeffekter

1. Runebert.com – En ny hemsida

Jag har samlat ihop mina olika hemsidor till en huvudkoncern där jag i fortsättningen kommer att publicera mina nyhetsbrev och andra texter. Om ni har några synpunkter på upplägget får ni gärna höra av er till mig.

Besök gärna mina nya hemsida!

2. Läsarundersökning – Vilket parti tillhör jag?

Från och med nu kommer jag ha en läsarundersökning i varje nyhetsbrev där jag rådfrågar er om olika saker.

Den första undersökningen är av en väldigt egotrippad art: ”Vilket parti anser du att jag tillhör?”.

Lägg din röst här! Undersökningen finns längst ned på hemsidan.

3. Rättning ang. generaliseringar av män

Det var moderaten Hillevy Engström och inte Beatrice Ask som påpekade det självklara att det är en minoritet av män som slår och inte ”män”. Nu är det ju inte så orättvist att ge Ask äran för att hon förstår att det är vissa män som slår och inte män då hon lämnade in en KU-anmälan mot manshaterskan Margareta Winberg som en gång i tiden har varit vice-statsminister. De goda exemplen är värda att lyftas upp!

Hillevy Engströms anförande i riksdagen

Ett omnämnande av Beatrice Asks KU-anmälan

(Föregående nyhetsbrev är korrigerad i Internetverionen.)

4. Freuds och Lockes farliga idéer

Inger Olsson skriver en tänkvärd och djup artikel på Sourze om feminismen som ett hot mot mänskligheten. Det är inte bara marxisttänkare som Simone de Beauvoir som influerar feminismen utan även Freuds psykoanalys och Lockes Tabula rasa-teori.

Enligt Freuds tänkande är kön och heterosexualitet produkten av att det civiliserade samhället oundvikligen skapar ett incesttabu. Oidipuskomplexet går ju ut på att pojkar dras sexuellt till sina mödrar och blir därmed fientligt inställda till sina fädrar. Mannen är dessutom styrd av sin libido, lust och begär, medan kvinnor är asexuella. Vilken människosyn!

John Locke som gjort mycket bra för mänskligheten och de frihetliga idéerna hade dock en liten plump i protokollet. Han ansåg att människor föddes som blanka blad. Det var bara att fylla i sidorna som man själv tyckte. Det fanns inga begränsningar som härrörde biologin. Detta har lett till en hets att styra och stöpa människor i bestämda former. Om det bara är att fylla sidorna med medvetande kan man ju få den sociala ingenjörskonsten att fungera. Men människor är inte lika. Människor är olika både vad gäller biologiska förutsättningar och erfarenheter.

Dessa idéer har sedan sopat banan för de farliga postmoderna dekonstruktionsidéerna som jag tidigare har tagit upp och som jag kommer att ta upp till analys i senare nyhetsbrev. Feminismen som är ett led av allt detta är en mycket destruktiv ideologi!

Läs Inger Olssons artikel här

5. Processen – Franz Kafka

Franz Kafka (1883-1924) var före sin tid med sitt stora verk ”Processen” som inte blev känd förrän efter Kafkas död. Han beskrev nämligen det tredje riket och Sovjetunionen, främst Sovjetunionen. Peter Englund har nämligen förklarat i sin bok ”Brev till nollpunkten” att i Nazityskland var det vissa grupper som hade stor anledning att frukta för sina liv, t.ex. judarna, medan de som inte tillhörde dessa grupper kunde ta det relativt lugnt. I Sovjetunionen var det dock annorlunda, där var alla lika mycket hotade. Man skulle kunna säga att jämlikhetsidealet uppnåddes genom godtyckliga arresteringar, rättegångar och bestraffningar (särskilt under Stalinperioden). Ingen kunde känna sig säker, inte ens Stalins mest trogna medarbetare.

Processen utgår just från ett sådant samhälle med en sådan lag, dvs. en godtycklig lag som vanligt folk inte kände till. Inte ens den anklagade fick veta anklagelseakten vilket gjorde försvaret väldigt svårt. Den anklagade fick helt enkelt gissa sig fram till åtalspunkterna och rannsaka varje liten händelse i sitt liv för att därefter finna ett bra försvar. Franz Kafka målar upp ett extremt kontrollerande och godtyckligt samhälle som från början till slut omges av en hisklig mystik. Mycket väl värd att läsas, särskilt som komplement till George Orwells 1984 och som komplement till ordinär historieundervisning från seriösa historiker såsom Peter Englund.

6. Namninsamlingar

Jag har fått ett tips om en hemsida som tillåter vem som helst att enkelt starta en namninsamling. På Namninsamling.com kan du skriva på intressanta namninsamlingar för att på så sätt sätta press på olika makthavare.

Vill du själv starta en namninsamling kan du göra det här.

Internet alstrar fram alternativ till de stela byråkratiska partiorganisationer som vi ser idag bland alla partier.

(Tipstack till Emma)

7. Skriv på en namninsamling om en förändrad familjepolitik

Ingvild Segersam från Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid har startat namninsamlingen för att förbättra valfriheten för barnfamiljer i Sverige. Idag är två inkomster nästan ett måste för att få ekonomin att gå runt vilket sätter en skarp gräns för vilka alternativ som är realistiska. Det är enbart de rika som själva kan välja sin barnomsorg. Medelklass och låginkomsttagare saknar fullständigt alternativ. Förvisso finns det möjligheter att idag enbart leva på en inkomst, men då måste man också vara beredd att sänka de materiella kraven väldigt mycket. Det sistnämnda kommer att gälla i alla system, men genom skatteavdrag för barnomsorgskostnader och sänkta skatter främst för låginkomsttagare kan alternativet ”vara hemma med sitt eget barn” bli mer realistiskt.

Det här är värt att fundera över: ”Om vi antar att den genomsnittlige föräldern - statistiskt sett - överlämnar 1,5 barn för barnomsorg på heltid, kommer han/hon att kunna inkassera följande förmåner:

(i) en skattefri barnomsorgssubvention värd ca 180 000 per år,
(ii) en nettolön kanske i närheten av 150 000 kr per år (i tillägg till makens) och
(iii) skattefinansierade arbetslöshets-, sjukförsäkrings-, föräldraledighets- och pensionsförmåner.”

Det finns en, ibland uttalad men oftast outtalad, fördom om att mammor och pappor som är hemma med sina barn är parasiter som inte bidrar med något till samhället, som om att människors värde ligger i hur mycket de bidrar med BNP till det stora kollektivet Sverige. Men faktum är att hemmamammor och hemmapappor gör samhället en stor tjänst genom att 1. Minska trycket på kommunala daghem, 2. Skapa en känsla av egenmakt som leder till en positiv energi i samhället och framförallt 3. Barn har behov av ett ankare under de första levnadsåren. Det där sista går inte att betona för mycket. För att ett barn ska utvecklas till en stark individ som kan ta eget ansvar behövs bra grundförutsättningar (vilket inte betyder att brottslingen kan skylla sina brott på sin barndom eller något annat trams). Människor behöver uppfostran och närhet och en trygghet som daghem inte alltid kan leverera eftersom daghem/förskolor bygger på logiken om det löpande bandet. Givetvis ska man inte se ned på alternativet förskola, men man måste få framföra kritik mot det alternativet och för sin egen familj välja bort det alternativet.

Med följande kommentar har jag själv skrivit på namninsamlingen: Bemyndiga familjerna att välja sina egna lösningar. Familjerna skapar stabilitet i samhället och skapar förutsättningar för människor att stå starka i sig själva. Familjen är den första försvarslinjen gentemot statens klåfingrighet och expansionslusta!

Skriv på denna namninsamling du också.

Besök Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid.

Besök även Haro:s hemsida.

8. Ännu en undersökning påvisar fördelar med amning

I nyhetsbrev 5 skrev jag om en undersökning som visar att bröstmjölken består av tillräckligt mycket proteiner och energi för att för tidigt födda barn ska växa i rätt takt.

Nu har Per Gustafsson, docent i barn- och ungdomspsykiatri, och hans forskargrupp kommit fram till att det finns ett samband mellan bröstmjölk och IQ. Ju längre amningstid desto intelligentare barn.

Läs mer om det här.

Ska kvinnor amma sina barn? Gud vad reaktionärt!

9. Eva Stenberg – Hem saknas!

Eva Stenberg är en kontroversiell debattör som arbetar med familjerådgivning och driver tesen att vi svenskar saknar ett hem. Hemmet har vi avskaffat och ersatt med anonymitet och atomism. Ett hem är en plats där man går hem till någon. Helst bör flera generationer finnas där.

Lite väl överdrivet för min smak, men väl värt att läsa och reflektera över.

Besök Eva Stenbergs hemsida.

10. Frigör familjen

År 2000 skrev Ingegerd Troedsson en rapport om hur staten beskär familjers handlingsfrihet. I vissa delar är den något inaktuell men den ger ändå en bra bakgrund till hur Socialdemokraterna tänker. Människor är bara kuggar i en samhällsmaskin.

Läs om Frigör familjen här.

Ladda ned Frigör familjen här.

11. Plundra.nu

Stockholms Centeravdelning har tydligt fört fram den mer Fälldinska linjen att ställa krav och tydligt tala om vad som är rätt och vad som är fel. Nu när vänstern kör sin kampanj planka.nu som går ut på att locka människor att inte betala för sina kollektivresor är det viktigt att borgerligheten ryter i. Det har centeravdelningen gjort, även om det finns lite populistiska formuleringar om subventioner till kollektivtrafik.

Skriv på plundra.nu:s namninsamling mot planka.nu.

Att planka är att stjäla!

12. Alla socialdemokrater är jämlika fast vissa är mer jämlika än andra

Äntligen vågar ett parti ta tag i denna fråga på allvar. Inte ens Moderaterna har vågat föra denna självklara linje, antagligen av rädsla för att förlora röster från Östermalmsadeln. Men nu har Centerpartiet låtit en del av sin frihetstradition träda fram igen. Hoppas att detta blir långvarigt.

Centerpartisten Rigmor Stenmark har tagit till sig av elementär ekonomisk fakta. Om man skapar artificiellt låga priser uppstår köer. Det är en av orsakerna till att köer uppstår inom sjukvården. Bruksvärdesprincipen fungerar i praktiken som hyresregleringar eftersom hänsyn inte tas till läget och köparnas betalningsvilja. Detta leder i slutändan till att hyresgäster i förorterna subventionerar låga hyror i Stockholms innerstad.

Detta leder också till att omsättningen av hyresrätter i innerstaden är mycket låg (alla fall den officiella) eftersom ingen vill lämna ifrån sig något som är så svårt att tillgå. Därför uppstår en svart marknad där de som har lägenheter i innerstaden hyr ut i tredje hand till skyhöga hyror. Och dessa hyresgäster saknar givetvis all form av trygghet. Så här blir det när man anammar planekonomiska system. Bostadspolitiken måste läggas om helt efter ett eventuellt maktskifte, och nu när det största problembarnet kommer med så radikala förslag kan man inte annat än att hoppas på det bästa.

Läs rapporten från Centerpartiet.

Ladda ned rapporten här.

13. Ownership-society leder till en högre välfärd

Men å andra sidan har Andreas Vedung visat i en artikel i ”Svensk Linje” att samhället blir mer mänskligt om antalet bostadsrätter ökar på bekostnad av hyresrätter. Även om jag anser att båda fenomenen har ett existensberättigande på en fri marknad delar jag Vedungs uppfattning att bostadsrätter är viktigt för att öka egenmakten.

Hyresgästföreningar försöker dessutom förbättra sina positioner genom att förespråka höjd fastighetsskatt för att öka ”rättvisan” mellan de olika boendeformerna. Förutom att förslaget är ett utslag av jantelagen så är förslaget korkat även ur ett hyresgästegoistiskt perspektiv. Höjda fastighetsskatter kommer givetvis att påverka hyran.

I Storbritannien har ett fenomen som förbättrar änkors livsutrymmen utkristalliserats. Detta fenomen kallas för hemomvandling. Husägaren ingår ett avtal med ett företag om att sälja huset till ett förbestämt pris efter ägarens död i utbyte mot en årlig betalning till husägaren. Detta förbättrar fattiga änkors möjligheter att bo kvar i sina hus efter makens/makans död. Ännu ett exempel på hur marknadskrafterna utvecklar fiffiga lösningar på problem som uppstår i samhället.

Ett ownership-society eller ett ägandesamhälle leder till mindre avundsjuka och bättre arbetsmoral. Hur?

Ja, läs Andreas Vedungs artikel “Den allmännyttiga hyresrätten är en fälla!”

14. Demokrati tar tid att utveckla

Med tanke på att så många kritiserar demokratiutvecklingen i Irak och Afghanistan kan det vara bra att få ett litet större sammanhang. De flesta känner väl till att Irak och Afghanistan inte har haft någon längre tradition av demokrati. Detta har Irak och Afghanistan gemensamt med många afrikanska länder som också har tagit några stapplande steg mot mer demokrati.

Staffan I. Lindberg har visat i sin avhandling att enbart det faktum att ett val har hållits i ett land som tidigare varit diktatur är ett viktigt steg mot en fungerande demokrati med högt valdeltagande. Många afrikaexperter har tidigare avfärdat den demokratiska utvecklingen i Afrika med att valen har kännetecknats av lågt valdeltagande och valfusk.

Felet som dessa afrikaexperter gör är att betrakta valen som ett slutresultat istället för en väg mot demokrati. Staffan I. Lindberg har visat att det tredje valet tenderar att vara vändpunkten i utvecklingen, det är då demokratin verkligen får fäste.

Resultatet borde vara självklart. Ett land som aldrig hållit val tidigare kan inte fungera lika bra som ett land som genomför sitt hundrade val.

Läs om Lindbergs teser här.

15. Skattepolitikens sidoeffekter

Inkomstklyftorna ökar (som om att detta vore något ont i sig) brukar vara ett vanligt slagord. Men saken är den att klyftorna inte har ökat särskilt mycket. Anledningen till att det ser ut så i statistiken är att skattereformen 1991 ändrade förutsättningarna för inkomstdeklarationen. Tidigare fanns det fler incitament att via skatteplanering hålla nere sina deklarerade inkomster. Inkomsterna var alltså högre än vad statistiken visar före 1991. Då kapitalinkomster och arbetsinkomster beskattas separat idag finns inte samma incitament som före 1991. Detta visar hur stora effekter som skatter har på samhället.

Läs om detta här.

I senaste Contra har jag skrivit en resumé av en bok som handlar om beskattningens historia. Där får man ännu fler indikationer på hur skatter har påverkat människors beteende.

Innehållet i senaste utgivna Contra. (Artikeln går tyvärr inte att läsa på nätet).

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|