HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Det strukturella diskrimineringsspöket!
 

2005-06-30

1. Litteraturanalyser
2. Företagsbloggen
3. Könsfredsmanifestet
4. Kalle Strokirk intervjuad på Sourze
5. Korta människor är strukturellt diskriminerade
6. Centerpartiets stämma – Feministisk indoktrinering
7. ROKS-debatten ebbar ut
8. Män straffas hårdare för samma brott
9. Rättigheter och skyldigheter
10. Dick Erixon och Johan Linander i storbråk
11. Kunskapssyn
12. Fredrik Runebert är ocool
13. Marknadsvärdesindex

1. Litteraturanalyser

Jag har uppdaterat hemsidan med en litteraturanalytisk del där jag hittills har analyserat Ayn Rands ”Atlas Shrugged”, August Strindbergs ”Röda rummet” och Gustaf Frödings ”Säv, säv susa”.

Läs mer här!

2. Företagsbloggen

Fredrick Federley har startat en enfrågeblog som handlar om att starta ett företag som ska hjälpa honom att bli invald till riksdagen i Stockholm. Detta är mycket intressant då det aldrig har gjorts tidigare.

Följ krånglet och byråkratin på företagsbloggen här!

3. Könsfredsmanifestet

Kalle Strokirk som redan gett ut en bok på Contra med titeln ”Antifeministiska manifestet” har nu utvecklat sin kritik och sina tankegångar i ett mer samarbetsinriktat projekt vid namn könsfred där människor som inte stöder patriarkatsteorin uppmanas påbörja ett samarbete för att förbättra samhällsklimatet i Sverige. Kalle Strokirks nya bok ”Könsfredsmanifestet” består av satiriska seriestrippar som tydligt visar vad feminismens ideologi leder till.

”Efter Evin Rubars reportage om Könskriget har dessa könskrigare fått sina ansikten blottade för den breda allmänheten. Men det är inte ett krig mellan könen vi behöver. Riktig jämställdhet kan bara skapas på den fria individens egna villkor inte via hat eller statens direktiv uppifrån.

Därför behövs förståelse och fred mellan könen d v s könsfred. Alla som inte tror på "könsmaktsordningen" d v s att män som grupp förtrycker kvinnor som grupp" bör gå samman i en könsfredsrörelse innan det blir för sent.”

Köp Kalle Strokirks e-bok Könsfredsmanifestet här!

4. Kalle Strokirk intervjuad på Sourze

Den kända antifeministen, författaren och illustratören Kalle Strokirk har blivit intervjuad på Sourze av Arvid Fallström. Svaren är klara och tydliga även om jag anser att Strokirk kunde ha klämt till ROKS lite mer. Den organisation som ägnar tid och resurser åt att sprida ideologiskt manshat väljer ju givetvis bort tid och resurser från att hjälpa misshandlade kvinnor. En sådan organisation kan inte nog kritiseras.

Läs hela intervjun här!

5. Korta människor är strukturellt diskriminerade

Idag när det är populärt att tala om strukturell diskriminering mot kvinnor och invandrare är det extra intressant att se att det finns fler grupper i samhället som råkat ut för detta hemska diskrimineringsspöke som styr individernas alla små steg. I Frankrike har forskare kommit fram till att korta människor tjänar mindre pengar, gör mer sällan karriär och har lägre social status samt lever oftare ensamma än långa människor. Studien är utförd av ”National Institute for Statistics and Economic Studies in Paris” på 2 000 människor.

Läs om studien här!

Dick Erixon har dragit slutsatserna av detta och kräver som kortväxt högre lön, kvotering till fina jobb, en egen myndighet för kortväxta och mycket annat smått och gott.

Läs mer här!

Läs också ett mer nyanserat resonemang om strukturresonemangen!

I Smedjan har Patrik Strömer kritiserat Masoud Kamalis och Paul Lappalainens (mp) teori om att det råder strukturell diskriminering i samhället. Egentligen är det ingen teori utan ett axiom som Kamali och Lappalainen utgår ifrån. Det Kamali bevisar är egentligen det som han har utgått ifrån. Strukturresonemanget är lika vetenskapligt som marxismen, psykoanalysen och feminismen. Vad man än drar fram som motbevis bevisar det enbart att marxistens, psykoanalytikerns och feministens tes verkligen stämmer.

Läs Patrik Strömers artikel här!

I den svenska samhällsdebatten har aldrig Thomas Sowells studier om marknader och minoriteter fått någon större uppmärksamhet. Sowell visar med tydlig skärpa att politikers välvilja att reglera, kvotera och på olika sätt stödja etniska minoriteter leder fel. De minoriteter som har stark gemenskap inom gruppen och som har entreprenörskap inbyggd i sin kultur lyckas mycket bättre än andra grupper. Exempel på dessa grupper är judar och östasiater som i genomsnitt tjänar mer än vita gör. Att omyndigförklara minoritetsgrupper är att försämra förutsättningarna än mer då detta påverkar attityderna på ett negativt sätt.

Sowell visar också att statistiska skillnader inte alltid beror på diskriminering utan på att grupperna skiljer sig åt av olika orsaker. Dessa skillnader kan försvinna genom egenmakt och inte genom politiskt förmynderi.

Den diskriminering som ändå finns kan också bero på kunskapskostnader och transaktionskostnader. Givetvis är det en större risk för en arbetsgivare att anställa någon från en grupp där många medlemmar missköter sig och där det också finns få kanaler mellan de två grupperna. För att minska diskrimineringen bör man fundera på hur man minskar kunskapskostnaderna och transaktionskostnaderna. Några viktiga reformer är då att avreglera, reformera arbetsrätten från grunden, sänka skatterna och öka sysselsättningen. Att ägna sig åt strukturresonemang löser inga problem eftersom lösningen hela tiden finns någon annanstans.

6. Centerpartiets stämma – Feministisk indoktrinering

Lördagen den 18:e till måndagen den 20:e juni var jag på centerstämma i Stockholm där kursändringen i Centerpartiets politik jämfört med 1980- och 1990-talet manifesterades i tydliga skattesänkningsförslag, avregleringar, bättre företagsklimat samt minskad facklig makt genom förbud mot sympatistrejker. Tyvärr fanns det en bitter eftersmak av konservativt bidragstänk och politikeringrepp. Men detta kan man leva med då utvecklingen går åt rätt håll. Det talades även om diskriminering utan några som helst framlagda belägg. Visst begås diskriminering men inte sådan som många inom Centerpartiet talade om, dvs. strukturell diskriminering. Det fina begreppet som inte går att bevisa eller falsifiera används i tid och otid inom många politiska sammanhang utan att någon verkligen beskriver begreppets egentliga innehåll.

Viss gruppdiskriminering kan existera på grund av högre transaktionskostnader och kunskapskostnader. Thomas Sowell har i boken ”Vägen ut ur slummen” visat att gruppskillnader inte automatiskt är diskriminering. Om så vore fallet skulle judar och östasiater diskriminera vita. Svarta från västindien tjänar 94 % av genomsnittet medan hela gruppen svarthyade tjänar 60 %. Varför denna skillnad? Detta har Mauricio Rojas tagit upp i sin uppsats Gemenskap och företagande.

Läs uppsatsen här!

Lösningarna blir mycket bättre när man vidgar analysfälten och inte klumpar ihop alla invandrare till en kategori.

Men det absolut värsta fenomenet på stämman var feminismen. Centerkvinnornas Annika Qarlsson genomförde en skicklig uppvisning i retorisk briljans som gjorde att majoriteten slog fast att Centerpartiet är feministiskt. Ty alla är ju för jämställdhet, tihiii… Förvisso fanns redan begreppet centerfeminism fastslaget i partiprogrammet ”Där människor får växa”. Men den här gången menade man verkligen vad man sade. Lite PR-feminism kan jag leva med även om det ger mig huvudvärk men äkta feminism kan jag bara inte skriva under på.

Jämställdhetsprogrammet som antogs på stämman var fylld av myter och felaktigheter. I efterhand anser jag att jag borde ha påpekat dem. Men på grund av feghet och bekvämlighet lät jag bli. Men om jag hade beslutat mig för att protestera i talarstolen hade jag haft svårt att sålla bland allt trams. På två minuter hinner man bara igenom första sidan, och knappt det. Jag var också rätt så säker på att stämman skulle rösta emot feminismen och för humanismen men det var för mycket begärt. Istället valde majoriteten att definiera ut mig ur partiet och jag har vidtagit de åtgärder som krävs för att ta konsekvenserna av detta. Men samtidigt var namnvalet betydelselöst då Centerpartiet så tydligt krökt sin rygg i den politiskt korrekta feministblåsten.

Visst gjorde Annika Qarlsson och andra centerfeminister klart att ”man älskar män”. Och det är ju ”jäättekuuuul”. Men i nästa andetag kommer ändå alla anklagelser om att män förtrycker kvinnor (även om man gärna undviker ordet förtryck. Det är väl för tydligt?). Jag skulle kunna anklaga kvinnor för en massa saker men leder det oss rätt? Knappast inte. Det centerfeministerna vill göra är att tävla om vilket kön som har haft och har det värst. Lycka till då, jag byter nu planhalva.

Det finns orättvisor och problem men de är jämnt fördelade bland könen. Vi härstammar från ett könsrollssamhälle där det sociala och biologiska växelspelet har skapat de skillnader som vi ser idag. I USA ligger man som vanligt minst två år före. I USA är debatten mer nyanserad. Man ser inte bara kvinnors och flickors problem. Man ser även männens och pojkarnas. Där får båda parter komma till tals och där drunknar ingen i det politiskt korrekta. Förvisso uppmärksammade Centerpartiets partistyrelse att det även finns mansmisshandel. De hade dock inte kollat upp särskilt mycket fakta om det, vilket de heller inte gjort om trafficking och andra så kallade jämställdhetsfrågor. Men visst måste Centerpartiet få en eloge för att de även ser mansproblem. Marie Wickberg från Värmland tog upp en intressant infallsvinkel när hon menade att man aldrig kan lösa problemet med kvinnomisshandeln om man inte tar mäns våld mot andra män på allvar. Detta överraskade mig positivt. Men tyvärr utvecklades resten av debatten till en orgie av floskler om mäns överordning. Marie Wickberg väste fram att vi aldrig får glömma att vi lever i en könsmaktsordning. Tänk att kulturradikalerna har fått ett så starkt grepp över det forna småfolkskonservativa partiet.

Läs om debatten här!

Läs om Annika Qarlssons anförande här!

Följ även Marie Wickbergs blog här!

Det gamla vanliga kollektivistdravlet om mäns ansvar togs också upp i debatten. Centerfeministerna försökte skilja på kollektivt ansvar och kollektiv skuld, men det är ju så klart bara ordlekar. Det vet vi ju alla att skuld är något som en människa har efter att ha begått en omoralisk handling eller undlåtit att agera för att undanröja ett visst tillstånd hos en viss person. Allt detta skuldbeläggande bygger på att man från början hade ett ansvar. Jag har ett ansvar att inte döda någon. När jag dödar någon har jag en skuld. Jag har ett ansvar att hjälpa min kompis som blir misshandlad av ett gäng idioter. När jag undlåter att hjälpa min kompis har jag en skuld. Det går att dividera om hur mycket ansvar och skuld en människa bör ha gentemot sina medmänniskor men det får bli en senare fråga.

Slutsatser från resonemanget ovan: När centerfeminister säger att män har ett ansvar för att få män som misshandlar kvinnor att sluta med detta utgår de från att män verkligen har den makten och att män idag inte använder den makten för att få stopp på kvinnomisshandeln. Ingen har någonsin med substans förklarat för mig vad en man kan göra för att stoppa kvinnomisshandeln förutom att skriva upp sig på en lista att man som man inte tycker det är riktigt att kvinnor misshandlas till döds. Men detta förutsätter ju att jag tidigare har tyckt att det är bra att kvinnor misshandlas till döds. Jag har aldrig tyckt det och därför kan jag inte skriva under på de premisser som piteuppropet och andra populistiska utspel som varken gör till eller från bygger på. Andra exempel är att man ska sluta skämta. Den som skämtar om kvinnor bidrar till att en kvinna våldtas varje dag. Yiihhaa, logiken är solklar och sambanden perfekta. Nåväl, låt oss säga att vi män har den makt som centerfeministerna påstår och att vi inte tar det ansvar som vi borde göra (vilket centerfeministerna påstår) då har vi en skuld, och i detta fall en kollektiv skuld! Alltså är allt prat om kollektivt ansvar samma sak som kollektiv skuld. När det kollektiva ansvaret enbart blir ett ansvar finns det ingen anledning att längre tala om det kollektiva ansvaret.

Avslutningsvis vill jag ställa en mycket central fråga till centerfeminister: Varför ska jag som man ha ett större ansvar för att vissa män misshandlar vissa kvinnor än min syster?

Att utgå från att genusexperter har rätt och sedan styra in alla på ”den rätta vägen” är farligt. Jag litar på individen och tror ej på konspirationsteorier. Dick Erixon har förklarat det stora problemet med Centerpartiet. Då ideologin har vuxit fram underifrån och på ett mer spontant sätt till skillnad från andra partiers ideologier som är skrivbordsprodukter är det samtidigt svårare för Centerpartiet att stå emot opinionsvindarna och det politiskt korrekta. Centerpartiet saknar stora tänkare (förutom Fälldin) och klassiska mästerverk att luta sig emot och därför är det så lätt för partiet att kapsejsa bland alla särintressen. Johan Linander och Olof Johansson är två typexempel på detta.

Läs Dick Erixons resonemang här!(Sök: CENTERPARTIET BÄST - OCH VÄRST)

Carl Hamilton har förstått vad centerfeminismen går ut på, dvs. att dra upp linjerna för könskriget även på den borgerliga sidan!

Så därmed är jag partilös även om det tar ett tag att frigöras från de uppdrag som jag har idag. Hädanefter kommer jag att plädera för det parti som för tillfället skadar minst – Kristdemokraterna.

7. ROKS-debatten ebbar ut

Artikelskörden börjar ebba ut något så därför tar jag också upp lite äldre artiklar som jag tidigare har missat. Man kan inte få för mycket kunskap om de här galenskaperna.

Läs även om ROKS i mitt föregående nyhetsbrev!

Asbjørn Dyrendal, Førsteamanuensis, har i Forskning.no skrivit en mycket bra artikel om var ansvaret främst ligger i Eva Lundgren-fallet. Det är inte Eva Lundgren själv utan Uppsala universitet som ska stå för hundhuvudet. Det är de som har tillsatt henne som professor i sociologi och när de väl har gjort det ska de inte kunna ta ifrån henne den positionen. De hade all den information då som vi har idag. Eller de borde i alla fall ha haft den om de hade haft ett kritiskt tänkande. Det finns vissa som anser att hon ska kickas, men jag håller med Bo Rothstein Asbjørn Dyrendal om att detta strider mot den fria forskningen. Nej, Uppsala universitet får helt enkelt erkänna att de har sjunkit djupt ned i det antiintellektuella relativistträsket. Vetenskapen är på utdöende i Sverige och medeltidens vidskepelser är på väg tillbaka.

Läs mer här!

I den här artikeln får vi en förklaring till varför Eva Lundgren inte ska avsättas. I artikeln framgår det också att Eva Lundgrens försvar i DN om att Riksbankens jubileumsfond har gett henne stöd för forskningsprojekt inte riktigt håller då Riksbankens jubileumsfond dementerar den uppgiften. Det var bara ett väldigt litet stöd som hon fick från dem, och då var det till en konferens.

Ingen flyttar på Eva Lundgren!

Eva Lundgren anser att Uppsala universitet har försvagat sin roll när de agerar efter vad pressen skriver. Och visst har hon rätt. Självklart skulle Uppsala universitet ha fattat det här tidigare.

Läs artikeln i UNT här!

Eva Lundgren och hennes lärjungar anser sig orättvist behandlade!

Jenny Westerstrand ägnar sig åt diverse bortförklaringar som kan vara roliga att läsa. Följ hennes blog här!

Hon har också fått in en svarsartikel till Bo Rothsteins debattartikel om Eva Lundgren och ”Slagen dam”!

Uppsala Universitet försökte först ordna en debatt om Eva Lundgrens forskning men Bo Rothstein tackade nej då han inte ville agera allmän åklagare och därmed godkänna det spektakel som universitetet har ställt till med. Bo Rothstein gör rätt i att inte skriva under på denna destruktiva och karaktärslösa moral.

Läs mer om detta i UNT här!

Istället ska Eva Lundgren granskas av Jan Södersten som är dekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet!

Bo Rothstein anser att även Uppsala universitet bör granskas!

Lars Lönnroth har skrivit en intressant artikel om mediernas inflytande på vetenskapen vilket har varit på både gott och ont. Medierna är å ena sidan förmedlare av postmodern flumvetenskap men å andra sidan avslöjare av mystiker såsom Eva Lundgren

Läs mer här!

Hanne Kjöller skriver en mycket bra ledare i DN om Uppsalafeministernas makt och ansvar. Som regeringens gullegrisar bär de på ”… en moralisk skuld till att så lite har gjorts för att skydda de unga kvinnor som lever med risken att dödas av sina manliga släktingar. Med en samma-talibaner-här-som-där-hållning finns förstås ingen anledning att göra något särskilt för just dessa flickor.”

Samma talibaner här som där!

Elise Claeson vågar sig på en ledare om ”Strindbergvågen”. Hon menar att Strindberg var den som bäst kunde beskriva svenskheten och dess överdrivna önskan efter trygghet. Utan svenskens roll i världsdramat hade världen aldrig fått skåda ”underverk” såsom AMS, Försäkringskassan, Jämo och ROKS. Hon gör en parallell till slutscenen i Fadren där fadern luras in i en tvångströja av sin gamla amma. Denna scen förutspådde socialstatens, terapisamhällets och feminismens framgångar. Hon tolkar även Fröken Julie som en beskrivning av hur en klasskamp blir en könskamp. Den utveckling som vi har sett idag.

Det är synd om svenskarna!

En något udda tolkning av viktiga Strindberg verk. Läs gärna mina recensioner på dessa två verk.

Anna Larsson anser att ROKS och andras manshat inte är så mycket att bråka om eftersom hatet har varit känt länge och därför att vi lever i ett patriarkat. Kvinnor har ju inte samma lön som män. Nä, men då så. Lite ariskt motstånd kan väl inte vara så farligt med tanke på den dominans judarna har i det amerikanska samhället?

Ledarskribenterna är höga på skadeglädjen.

I en ledare i Svenska dagbladet dras paralleller mellan Eva Lundgrens och ROKS makt i det svenska samhället med de män som idag ges resning på grund av att bevisningen inte varit den bästa. Ett exempel är dottern som anklagade sin pappa för incest. Hon talade också förvirrat om ritualmord vilket, enligt pappans advokat, hade frammanats av Eva Lundgren.

Extremfeminismen bottnar i panik.

ROKS sprider felaktigheter angående utdelning av bidragspengar till kvinnojourer. Ireen von Wachenfeldt gör visst allt för att få sitta kvar.

Gunilla Ekberg som hotade Svt-reportern Evin Rubar och manshaterskan Ireen von Wachenfeldt har gått under jorden. Läs mer om det här! Och här!

Just nu har fjorton kvinnojourer lämnat ROKS. Fler kvinnojourer avvaktar för att se om Wachenfeldt kommer avgå eller inte (som om hennes person vore det enda problemet med ROKS).

Först tyckte ROKS-ledningen att de skulle sitta kvar.

Men sedan ändrade de sig när de insåg att opinionen var för stark.

Det extra årsmötet ska hållas den 13 augusti i Stockholm.

Några representanter för Alla kvinnors hus och team för våldtagna kvinnor har skrivit en försvarsartikel där de först tar avstånd från ROKS och sedan försvarar ROKS. En helt obegriplig artikel. De föreläser inte om könsmaktsordningen men de utgår ändå från den och teorin om normaliseringsprocessen. Motsägelser på hög nivå. Vad är detta? Feministlogik?

Läs ”Ingen satanism på kvinnojourerna”.

I en artikel i DN från 2004 om mansmisshandel attackerade Petra Östergren teorin om patriarkatet, dvs. att kvinnomisshandeln kan förklaras av den generella över- och underordningen av könen. Eva Lundgren insisterade på sin teori men var faktiskt ganska nyanserad jämfört med de formuleringar som går att finna i hennes arbete ”Slagen dam”. Denna artikel kan vara intressant att läsa så här i efterhand. Petra Östergren ska, trots sin dåliga smak att kalla sig feminist, hyllas till skyarna för sitt mod.

Feminister har olika syn på kvinnors våld.

Liza Marklund utvecklar sitt tidigare påstående om att ROKS-ledningen har varit tokiga i tio år.

Debatten mellan Ulrika Kärnborg och Evin Rubar vanns av Evin Rubar, trots att Kärnborg fick avsluta debatten.

Evin Rubar och Johan Brånstad menar att Kärnborg har fel, fel och fel igen.

Ulrika Kärnborg svarar med att dokumentären inte bara var en bluff utan också en förfalskning.

Renée Frangeur som är lektor på Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet försvarar feminismen och patriarkatsteorin genom att påstå att ROKS enbart är en fundamentalistisk gren av feminismen precis som KPMLr är en fundamentalistisk gren av vänstern. Hon verkar inte ha förstått någonting av destruktiva ideologier.

Läs hennes försvar här!

Maria Abrahamsson skriver om könsmaktsidén och att hela bygget är skakigt värre.

Hon beskriver också ROKS förhållande till jämställdhetsminister Jens Orback i ”Fritt att tänka fel”.

Anne-Marie Morhed har fått försvara sig inför sina feministvänner på Nationella sekretarietet för genusforskning för att hon skrev en bra debattartikel om Eva Lundgrens undermåliga forskning.

En intressant diskussion har förts i Uppsala Nya Tidning UNT angående Eva Lundgren och hennes forskning.

Bo Rothstein har upptäckt baklängesdemokratin som handlar om att det är myndigheter som skapar opinion för att sedan genom lagstiftning uppnå det som myndigheterna tycker är bra. Demokratin ska ju enligt skolboken utgå från folket som i allmänna val väljer en riksdag och indirekt en regering. Regering och riksdag bildar myndigheter som ska följa de direktiv som regering och riksdag slår fast. Nationella sekretariatet för genusforskning är ett exempel på en myndighet som fungerar baklängesdemokratiskt.

Läs om baklängesdemokratin här!

Bo Malmberg anser inte att hela samhället är patriarkalt men att det ändå kan finnas några patriarkala kvarlevor kvar.

Karin Hassan Jansson och Birgitta Meurling varnar för att bannlysa vissa personer och perspektiv. Givetvis syftar de inte på den bannlysning som jag och många andra feministkritiker har varit utsatta för utan det de syftar på är ”stackars” Eva Lundgren och hennes forskning.

Li Bennich Björkman har i sin kolumn riktat kritiken mot regeringen som är den instans som vi borde fokusera mest på i vår kritik mot den överideologi som råder i Sverige. Det är regeringen som gjort allt detta möjligt! Men jämställdhetsministern försöker tiga ihjäl saken.

Läs kolumnen här!

En liten påminnelse. Hyllningar av SCUM-manifest är inte något som enbart sker i sekten ROKS.

Läs ”Extremfeminismens Mein Kampf” som en påminnelse om vad det här handlar om!

Ett fåtal politiker förstår vad det hela handlar om. Moderaten Magnus Sjödin vill stoppa stödet till ROKS-kvinnojourer. Något som Fredrik Reinfeldt tog avstånd ifrån på Centerstämman då han sade att det upprörande är inte att ROKS-representanter hyser manshat utan det upprörande är att kvinnor som misshandlas inte får något stöd. Givetvis behöver inte det ena utesluta det andra. Jag upprörs av både manshat och kvinnomisshandel. Faktum är att båda frågorna hör ihop, men sådant förstår inte politiskt korrekta partiledare som gör allt för att maximera röster.

Läs mer här!

Låt oss avsluta med några kärnfulla blogposter av Kurt Lundgren:

Wallstroms miljonlön håller henne kvar!

Genusforskning en bluff!

Eva Lundgren - trolldom eller vetenskap ?

Lundgren, kvinnovåldet och satanismen!

Så blir du expert!

8. Män straffas hårdare för samma brott

Även kvinnor kan vara sexbrottslingar och pedofiler. Men när de ska straffas får de en mildare påföljd än män. Man kan ju börja misstänka att vi lever i en matriarkal könsmaktsordning där mäns överrepresentativitet bland brottslingar enbart är en social konstruktion.

Från socialstyrelsen går följande att läsa: ”De flesta sexövergrepp mot barn utförs av män. Kvinnor anses svara för mellan 5 och 15 procent av övergreppen. Mörkertalet är troligen större bland kvinnorna än männen.”

Läs mer här!

9. Rättigheter och skyldigheter

Jag har tidigare skrivit om balansen mellan rättigheter och skyldigheter. August Strindberg har i ”Tjänstekvinnans son” formulerat detta på ett bra sätt:

”Han … upptäcker kvinnans makt och beviljar systrar lika arvsrätt med bröder, utan att samtidigt lätta brödernas bördor såsom blivande familjeförsörjare.” (s. 7, 1928)

10. Dick Erixon och Johan Linander i storbråk

Johan Linander har publicerat en sexualbrottsrapport där Centerpartiet föreslår att den som köper sex av en kvinna som uppenbart är fast i trafficking ska dömas till våldtäkt. Förutom att det är farligt att blanda ihop korten och kalla A för B istället för att kalla A för A blir det problematiskt att bevisa att någon visste att kvinnan som han köpte sex ifrån verkligen var kidnappad/förslavad eller inte. Bara för att någon har en hallick som tar emot pengarna behöver det inte betyda att kvinnan är offer för trafficking. Bevissvårigheterna blir än värre än idag.

Dick Erixon retade upp sig på denna rapport och kallade det hela för en penisförlängare!

(Lite väl onödigt starkt ord, men eftersom det är Linander som är objektet tycker jag att det är välförtjänt.)

Johan Linander reagerade ilsket på detta!

En mailväxling fördes dem emellan och Dick Erixon uppfattade att Linander hotade honom med Brottsbalken!

Johan Linander svarade med att det hela var förolämpande!

Under detta sista inlägg lade jag mig i debatten och kritiserade Linander starkt för hans debattmetoder. Vi har nu funnit någon sorts balans där vi någorlunda respekterar varandras positioner.

För att förstå bakgrunden till bråket bör ni läsa dessa lågvattenmärken till politiska rapporter:

Stoppa våldtäkterna - Ett ansvar framförallt för männen!

Stoppa sexslavhandeln!

11. Kunskapssyn

För tre, fyra år sedan drogs jag till subjektivismens träskmarker då jag fick för mig att det inte finns någon sanning. Det farliga med det tänkandet är givetvis att ”anything goes”. Om det inte finns någon sanning, hur kan man då döma Hitler? Jag har inte blivit objektivist utan jag är fortfarande skeptiker och ifrågasätter det mesta men jag har gått ifrån det subjektivistiska tänkandet. Jag är nu mer inne på Friedrich A. Hayeks mer ödmjuka och resonerande linje. Anledningen till att jag anammade subjektivismens tankar var troligen att jag var rädd för att ha fel och att erkänna dessa fel. Om man är subjektivist kan man ju alltid säga att allt är subjektivt. Vem är du att avgöra om jag har fel eller inte? Men vad är poängen med diskussioner om man har den fega inställningen?

Jag hade fått för mig att frihet är samma sak som ansvarsfrihet och att det fria valet var synonymt med inga konsekvenser. I en diskussion med några mormoner förklarade dem vad den fria viljan innebär. De berättade att människan har en fri vilja men att det bara fanns en väg att vandra om man ville nå lyckan. Den andra vägen var den onda vägen och det skulle leda till olycka. Jag protesterade då att detta inte är frihet eftersom Gud har begränsat valfriheten. Jag fick då till svar att frihet inte är samma sak som att man slipper konsekvenserna av sina val. Man kan välja godheten och erhålla lycka eller man kan välja ondska och erhålla olycka. Nu köper jag inte denna kategoriska och förenklade syn på verkligheten men mormonerna hade rätt på ett principiellt plan. Detta var faktiskt det enda jag lärde mig från mina sejourer med mormonerna.

Thomas Sowell har förklarat samma sak fast mer nyanserat och mer knutet till kunskap och vetenskap: ”Saklig bedömning har definierats som förlusten av friheten att välja att tro det man vill. Det är inte någon påtvingad frihetsförlust utan istället det frivilliga uppgivandet av en farlig frihet – en som inte ger oss någon annan metod att avgöra åsiktsskillnader än att skrika högst eller, ytterst, att slåss om saken.” (Sowell, Thomas: Vägen ut ur slummen, Timbro, s. 12)

12. Fredrik Runebert är ocool

På en feministisk blog har någon skrivit om mig och mitt politiska engagemang på följande sätt:

”I dag har jag badat i Mälaren, Det var kanske 17 grader. Jag känner mig cool, mycket coolare än till exempel Fredrik Runebert. :B

(*Källa: Tidskriften Expo, 2004:4, endast publicerad i pappersutgåvan. Road/oroad kan läsa Runeberts svar på kritiken.).”

Gissa nu vad jag skulle kalla detta om jag vore 1. Kvinna och 2. Feminist?

Läs mer här!

13. Marknadsvärdesindex

I förra nyhetsbrevet rapporterade jag om min marknadsundersökning på Snyggast.se. Då hade jag 2.69 av 10 möjliga. Nu har jag 2.73. Min ranking förra nyhetsbrevet var 16 106. Idag är det 18 041 så det går fortfarande åt fel håll.

Följ den spännande utvecklingen här!

Vill ni se ett bevis för att även män objektifieras kan du läsa några kommentarer här!

Vaddå framprovocerat?

/ Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|