HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Det frihetliga Centerpartiet!
 

2006-04-16

1. Det frihetliga Centerpartiet!
2. Centerpartiet är höger
3. Effektivitet inom offentlig sektor
4. Länktips – Netprenör och det orangea bandet
5. Ungdomsavtal och ungdomsarbetslöshet
6. Så blir du rik – Donald J. Trump
7. Kriget mot drogerna är kriget mot missbrukarna
8. Nytt på feministfronten
9. Fler väljare som kallar sig själva höger än vänster
10. Myten om den misslyckade avregleringen
11. Åter till det kalla kriget

1. Det frihetliga Centerpartiet!

Som jag tidigare nämnt i mina nyhetsbrev har jag fått i uppdrag av Centerpartiets Högskoleförbund och Captus att skriva en essä till essäsamlingen "Den frihetliga centern". Min essä har redan publicerats på Captus!

Den 8 april 2006 presenterade jag min essä på ett seminarium som genomfördes under CHF:s årsstämma. Du kan läsa talet här!

Dick Erixon var opponent på essäerna och fällde följande omdöme om min essä:

"Hur hänger de olika delarna i ideologin samman? Fredrik Runebert fångar Thorbjörn Fälldins förhållningssätt till politiken och talar om "helhetsperspektiv" och "Ramviksmodellen". Men han missar nog den allra viktigaste aspekten på Fälldin: han såg sig som medborgarnas företrädare mot en byråkratisk stat, något unikt bland svenska politiker som nästan alltid ser sig som statens företrädare mot medborgarna.

Fälldins förmåga att inte fångas av maktapparatens lockelser, utan stå stadigt utanför den och betrakta den med samma perspektiv som medborgarna, är en av hans största kvaliteter.

Här har centerpartiet en idétradition att ta vara på, även om det mer är filosofi om hur man ser på sig själv som politiker och makthavare snarare än om idésystem. Men det är en aspekt jag tror kommer att bli viktigare i takt med att politik alltmer handlar om val av person, snarare än parti."

Till viss del kan jag hålla med även om jag anser att jag implicit nämnt just detta faktum. Men Erixon har rätt i att detta är en så viktig aspekt att den borde ha förts fram tydligare.

Följande omdöme fäller Erixon om hela essäsamlingen: "Essäsamlingen är ett första steg för att väcka centerpartiet ur sin ideologiska dvala. Än är centerpartiet mer fokuserat på social ingenjörskonst än medborgerliga friheter. Mer idédebatt behövs!"

Du kan läsa hela Erixons opposition här!

Essäsamlingen "Den frihetliga Centern" kan laddas ned på Captus hemsida!

Den 3 april fick jag ett telefonsamtal som jag aldrig kommer att glömma. Jag blev uppringd av Thorbjörn Fälldin. Han hade fått min essä tillskickad och med det medföljde ett brev där jag frågade om han hade några synpunkter och om han ansåg att det fattades något. Han förklarade att jag täckt in det mesta men glömt bort att ta upp löntagarfonderna som han kämpade hårt för att stoppa. Samma sak har Göran Engström som idag är landstingspolitiker i Dalarna, och tidigare riksdagsledamot, anfört tidigare efter att han lyssnat på ett tal i Åsgarns bygdegård och efter att ha läst min essä.

Du kan läsa talet i Åsgarns bygdegård här!

Fälldin rekommenderade mig också att läsa hans rikstingstal från 1976 i Ystad där han tydligt lägger fram sin syn på kärnkraften. Här kan du läsa rikstingstalet i Ystad 1976!

Jag får erkänna att jag blev lite ställd när Thorbjörn Fälldin ringde men jag lyckades ändå föra min talan någorlunda väl. Det var en trevlig liten pratstund. Men jag har ännu inte återhämtat mig:).

Du kan läsa om Fälldin och läsa hans rikstingstal och regeringsförklaringar här.

2. Centerpartiet är höger

Egentligen får jag inte påstå att Centerpartiet är höger, det är tabu, men sanningen är den att Centerpartiet har varit mer konsekventa när det gäller att ställa sig på individens sida än något annat parti i Sverige. ATP-striden är det tydligaste exemplet på det.

Läs Fredrick Federleys artikel om Centerpartiets frihetliga ådra.

I Ola Spännars uppsats "Frihet som smakar jord" framkommer följande: "Folkpartiets inställning var mer underlig, tyckte man. (Folkpartiets inställning var mer underlig än högerns inställning enligt dåvarande Centerpartiet – min anm.). De bedömdes ha övergett liberalismens principer. Folkpartiets linje "innebär ett statligt infösande av alla löntagare i ett inkomstgraderat tilläggspensioneringssystem". Detta ansåg man vara en "statlig dirigism över individen" som är "mycket nära släkt med socialismen – och naturligtvis är inte folkpartiet något liberalt parti i sin ståndpunkt i pensionsfrågan".

Den folkpartistiska pressen, sade man, angrep centerpartiet för att stå för "en kall egoism" och för att ha "placerat sig längst ut på högra flygeln". Detta tillbakavisas med att det är folkpartiet som har intagit en "vänsterposition" och att centerpartiets principer om att förena frihet och trygghet, alltså en centerposition i fråga om statens ingripande, konsekvent har tillvaratagits (Jonnergård, PT 7/1957-58)."

Läs hela rapporten här!

Så det här med högerideologi, liberalism eller frihetspatos är inget nytt inom Centerpartiet. Folkpartiet ville i sin tur införa kollektivistiska avtalslösningar styrda av fackförbunden och arbetsgivarna. Liberalt värre!

3. Effektivitet inom offentlig sektor

När man gör research inför ett visst projekt stöter man hela tiden på intressanta saker som är viktiga att komma ihåg. En sådan aspekt fick jag idag när jag läste Fälldins rikstingstal (för tredje gången).

Angående effektivitet inom offentlig sektor sade Fälldin: "Men det är svårt att klara fram de möjliga effektivitets- och produktivitetsvinsterna i statens och kommunernas verksamhet, därför att vi inte här som i näringslivet kan lita till konkurrensprincipen. Jag är övertygad om att stora vinster kan hämtas genom ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Det är en sak som länge förbisetts. Vi måste koncentrera våra ansträngningar på detta nu." (1971)

Läs hela talet här!

Något som vi borde tänka på även idag då vi verkar tro att det är omöjligt att förbättra offentlig sektor och få ned kostnaderna för den.

Köp "Rikstingstalen – En studie av Thorbjörn Fälldins budskap" för 75 kr.!

4. Länktips – Netprenör och det orangea bandet

En webtidning för småföretagare har startats under namnet NetPrenör.

Visa att du stöder Allians för Sverige och att du vill ha ett maktskifte. På Orangea bandets hemsida kan du beställa ett band som du kan ha på armen samt lägga in en kod för ett oranget band på din hemsida eller blog.

Läs mer här!

5. Ungdomsavtal och ungdomsarbetslöshet

Läs vad jag skrivit i föregående nyhetsbrev inom samma ämne!

Jacques Chirac sade ja till ungdomsavtal i ett tv-tal till nationen!

Chirac började med att kompromissa något och sänkte perioden för ungdomsavtal från två till ett år. Arbetsgivaren ska tydligen tvingas motivera uppsägningen vilket är helt onödigt. En vettig arbetsgivare skulle i alla fall ha delat med sig av den informationen. Chirac blottade här sin svaghet.

Så pöbeln hotar med generalstrejk!

De vill ha förmåner utan att själva producera dem. Typiska parasiter!

Tyvärr betyder Chiracs tillmötesgående att den franska vänsterpöbeln känner segervittring och fortsätter sitt destruktiva beteende!

Och efter alla protester vågar inte de fega ledarna i partiet peka ut framtidsvägen utan viker ned sig för våldsaktioner!

Frankrike skulle ha behövt dessa reformer, men nu får de lida av sin socialistiska övertygelse.

Den företagsfientlighet som många vänsterdebattörer har visat upp när kollektivavtal och arbetsrätten kommer på tal har äntligen fått kritik från 42 företagare.

"Vi skulle aldrig klara av att behålla vår duktiga personal om vi systematiskt utnyttjade den. Företagare med anställda måste erbjuda rimliga villkor annars vill ingen arbeta i företagen. Nästan alla större företag har kollektivavtal. I många fall fungerar det bra för dem att passa in i detta relativt stelbenta regelverk. I mindre företag är det däremot betydligt vanligare att företagen saknar kollektivavtal. Det betyder inte att personalen har det sämre. Tvärtom visar alla seriösa undersökningar att trivseln bland personalen är betydligt högre hos mindre arbetsgivare än större."

Ännu ett ypperligt exempel på hur facket har för mycket makt och på hur facket och vänsterdebattörer ser på företagare.

De anställda i det aktuella byggföretaget känner inget behov av medlemskap i facket: "– Jag ser ingen som helst anledning att vara medlem i facket, säger Andreas Johansson. Inte så länge vi jobbar åt Henka i alla fall."

Arbetsgivaren säger: "Det skulle kännas konstigt om vi ställdes mot varandra - arbetsgivaren på ena sidan och arbetstagarna på den andra."

Ledare i Nerikes Allehanda frågar vad som är alternativet till Centerpartiets ungdomsavtal.

När jag pressat lokala socialdemokrater och fackpampar om hur de anser att arbetslösheten ska botas svarar de undvikande och producerar hyllmeter med ordbajs och föreslår reformer som enbart gömmer undan arbetslösheten och inte löser själva grundproblemet. De främsta exemplen är plusjobb, arbetsmarknadsåtgärder och fler praktikplatser. Konstgjord andning alltså.

Här kommer ett ypperligt exempel på Socialdemokraternas idéfattigdom fast på regeringsnivå.

Anna Sjödin och hennes meningsfrände i Frankrike attackerar Centerpartiet med hot om brända bildäck.

Om jag vore Anna Sjödin skulle jag ligga lågt med hot om våld. Det är argumenten som ska styra och inte pöbelväldet. Observera att förslagen till Centerpartiets förslag antingen är konstgjord andning eller något som borgerligheten redan har föreslagit fast gått ännu längre.

Och så hotet: "Hur många brända bildäck krävs för att centerpartiet ska fatta att inga ungdomar varken i Sverige eller i Frankrike vill bli rättslösa på arbetsmarknaden?"

Det är tankeväckande att moderaten Gunnar Hökmark försvarar Centerpartiet.

Den politiska kartan har verkligen ritats om.

Skriv på en namninsamling till stöd för arbetslösa ungdomar.

Den kommer att skickas till arbetslivsminister Hans Karlsson och är ett svar på SSU:s populistiska namninsamling mot Centerpartiets ungdomsavtal.

En ledare i DN försvarar Centerpartiets förslag och tillägger att de som protesterar tror sig vara radikala men är i själva verket konservativa.

Carl Svanberg ger en filosofisk grund till varför Centerpartiets förslag är riktigt och varför många fransmän är irrationella.

Han påpekar det lustiga att Socialdemokraterna föreslår lägre arbetsgivaravgifter för enmansföretag och sänkta skatter för företag som anställer ungdomar. Men Socialdemokraterna brukar ju annars anföra tesen att skatter inte påverkar arbetslöshet och tillväxt. Varför då föreslå selektiva skattesänkningar?

Allan Åberg skriver på Svensk tidskrift att den orättvisa lagen LAS bör tas bort helt och hållet.

Skicklighet och produktivitet är mer relevanta grunder för att avgöra vem som ska sägas upp än vad anställningstiden är. En anställning är som ett äktenskap och ska givetvis kunna sägas upp av den part som så önskar. Det kan ju inte vara vår mening att återinföra äktenskapslagar där de som ska skiljas måste reflektera under en tidsperiod innan skiljsmässan går igenom.

När det gäller LAS är det också intressant att notera att de tre professorerna Mats Persson, Mårten Palme och Assar Lindbeck har kommit fram till att lagen leder till att människor som mår dåligt på jobbet hellre sjukskriver sig än byter jobb.

Läs deras rapport här!

Och det är väl rätt så självklart, eller? Priset för att reformera eller avskaffa LAS är dock att de med en sjukdomshistoria oftare sägs upp men de tre professorernas forskning visar att det kompenseras av att det blir lättare för dessa människor att få ett nytt jobb då företagen är mer beredda att chansa. Forskningen bygger på en jämförelse mellan småföretag där två personer kan undantas från LAS (1-10 anställda) och småföretag som inte har fått samma undantag (11-20 anställda).

Fredrick Federley publicerar en jämförelse mellan Centerpartiets förslag och Socialdemokraternas plusjobb!

Centerpartiet publicerar ett PM som jämför de två förslagen!

Maud Olofsson kritiserar plusjobb för ungdomar!

Det kanske är dags att vända ilskan mot rätt parti.

Ungdomsarbetslösheten är hela 28 % enligt en rapport från "Den nya välfärden"!

Göran Persson lovade 2002 att halvera arbetslösheten, men det har han misslyckats med.

Ledarna för de fyra borgerliga ungdomsförbunden har skrivit en artikel om denna rapport och kräver en mer flexibel arbetsmarknad.

En flexibel arbetsmarknad ger mer trygghet till ungdomar. Tyvärr redovisas inga konkreta förslag om vad som bör göras åt problemet mer än att avreglera arbetsmarknaden och att konstlade jobb från AMS inte är lösningen på några problem. Exakt vad ska avregleras? Federley och Centerpartiet vill införa ungdomsavtal men vad vill de gemensamt göra? Det framgår inte. Men det är ändå en bedrift att de fyra ungdomsförbunden beskriver problemet på ett tydligt sätt och pekar på de långsiktiga konsekvenserna av ungdomsarbetslöshet. Ett exempel är att pensionen blir totalt 126 000 kronor lägre för en person som varit ungdomsarbetslös än den som inte varit det. Lägger man också till förlorad lön blir det totalt 775 000 kronor. Ett nytt klassamhälle är på väg att byggas av Socialdemokraterna och nu måste de borgerliga finna en alternativ väg att gå.

Kalle Strokirk fångar upp grundfrågan angående ungdomsavtal!

Kalle Strokirk fångar också upp skillnaden mellan ungdomsavtal och plusjobb!

Eller som Glenn McCoy tecknar det hela!

6. Så blir du rik – Donald J. Trump

Donald J. Trump skriver i boken "Så blir du rik" i ett rappt tempo, vilket är en egenskap som allmänt kännetecknar Trump. Han skriver lättläst, men inte trivialt, och han kan framstå som väldigt hård och krass, men han är också rättvis. Alla människor passar inte ihop, alla människor passar inte i en viss miljö eller en viss kultur. Det är därför arbetsgivaren måste ha rätten att bestämma vilka han ska arbeta med och därmed också kunna avsluta anställningar på ett snabbt sätt.

Han berättar om det glada 80-talet då han beskrevs som mannen som förvandlar allt till guld. Han hade lärts upp av sin far som verkade i byggbranschen och blev sedan en viktig aktör på Manhattan i New York. Men han blev, enligt egen utsago, ofokuserad och åkte bland annat till Europa för att se på modevisningar utan att ens titta på kläderna. Men så kom fastighetskraschen och Trump blev i början av 1990-talet skuldsatt. Hans skuld uppgick till 9,2 miljarder dollar och när han gick förbi en tiggare insåg han att tiggaren var 9,2 miljarder mer värd än han själv. Men Trump gav inte upp utan började återigen att fokusera på sitt arbete och lyckades till slut komma igen. Nu har han betalat tillbaka skulderna och byggt upp ett nytt imperium.

Bara för att man gått i konkurs en gång eller blivit skuldsatt betyder inte det att man för alltid har misslyckats, eller ännu värre att man helt enkelt är en skurk och fifflare, något som vi i Sverige borde lära oss. Även i USA finns missunsamhet och falsk vänskap. När Trump förlorade sin förmögenhet förlorade han också många "vänner" och många tidningar publicerade skadeglada artiklar om Trump.

Trump ogillar otvetydigheter och kräver raka besked. Men han verkar inte inse att det alltid finns för- och nackdelar, vilket föranleder en att reflektera och inte bara tuta och köra.

Trump är känd för att kicka folk men Trump är oförstående till det då han, enligt sin egen mening, inte har sparkat så många. Han tycker heller inte om att göra det, men det är nödvändigt. Trump skriver till och med att de som tycker om att kicka folk är sadister.

Han påpekar också att nyanställningar alltid är en chansning, och därmed en risk. Angående diskussioner om meritvärderingar och diskrimineringstjafs: "Imponerande meriter innebär inte alltid att den sökande kommer att göra en topprestation eller passa för jobbet. Brist på meriter betyder inte nödvändigtvis att personen saknar talang." (s. 31) Han betonar också vikten att omge sig med medarbetare som är stolta över sitt arbete och som ständigt vill utvecklas och lära sig något nytt.

En väldigt fånig idé hos Trump är att han inte vill ta i hand för att hälsa eller konstituera ett avtal. Han tycker att det är en mycket dum tradition och önskar ersätta den med det japanska bruket att buga. Anledningen: Han är rädd för baciller. Att skaka hand är, enligt Trump, den vanligaste smittovägen.

Läser man boken för att lära sig att bli rik, vilket titeln utlovar, blir man besviken. Jag utgick dock från att en bok inte kan ge mig några enkla tips. Framgång handlar om hårt arbete, fokus och mycket mod samt lite tur. Trump betonar detta trots sin klatschiga titel. Så den som vill läsa en konsultbok får vända sig någon annanstans. Den som gillar att läsa författare med andra perspektiv och som vågar ge uttryck för politiskt inkorrekta idéer finner många guldkorn. Och vad kan man inte begära av en person som skapat dokussåpan "The Apprentice" och som äger rättigheterna till "Miss universum"? Hans sexistiska, eller snarare utseendefixerade, syn på livet irriterar mig något, även då det är en skön kontrast till feministtramset i Sverige, men han är samtidigt tydlig med att kvinnor är lika mycket intelligenta som män. Så den som tror att Trump är en mansgris får dock fel.

Intressanta citat:

"Media måste riva ner det som har byggts upp: det ingår i journalistiken. Historierna handlar om hjältar och skurkar, eller framgång och misslyckande. Om du är ett varumärke, kommer de att skjuta på dig." (s. 63)

"Kommer du ihåg regeln jag nämnde tidigare om att man bör vara rak? Det fungerar i affärer, men inom politiken bör man i allmänhet vakta sin tunga." (s. 67)

"Känn det inte som om du bär hela världen på dina axlar. De flesta i publiken bryr sig inte om hur bra eller dåligt du talar. Det är inte så viktigt. Det är bara ett tal – inte en jordbävning eller ett krig." (s. 78)

"Kanske har du kommit till en punkt där du tror att du inte orkar igenom ännu en dag. Det är kortsynt av dig. Då missar du helheten. Du befinner dig på startbanan men du har problem med bränsletillförseln. Du kommer inte att ta dig upp från marken utan bränsle. Om du ger dig själv positiva tankar kan du starta när som helst." (s. 82)

"Jag insåg tidigt att jag är en fullblodsestet som dras till skönhet, både hos människor och byggnader." (s. 195-196)

Detta citat påminner om Ayn Rands hjälte Howard Roark i boken "Urkällan".

"Det första samtal jag ringer är till föreningen för cerebral pares, United Cerebral Palsy, eftersom jag är med i deras rådgivande nämnd. En av de bästa förmånerna med ekonomisk framgång är att man får möjlighet att vara generös. Jag tycker om att ge pengar till välgörande ändamål som den ideella organisationen United Way och idrottsföreningen Police Athletic League. Det känns verkligen bra varje gång jag kan hjälpa till, och för det mesta är det en privat del av mitt liv. En del av mina välgörenhetsinsatser är offentligt kända, andra är det inte." (s. 198)

Här har vi alltså ett livs levande bevis för tesen att många människor mår väldigt bra av att vara generösa och hjälpa de som är sämre lottade. Bilden av Donald J. Trump bör verkligen nyanseras något.

"Som Benjamin Franklin en gång sade: "Håll reda på småutgifterna! En liten läcka kan snart nog sänka ett stort skepp."" (s. 212)

Något politiker borde ta lärdom av.

"Jag får ett samtal från en författare som håller på att skriva en artikel om motivation och ledarskap. En av frågorna han ställer gäller hur jag hanterar personer som ständigt gör samma misstag. Jag säger som det är: det gör jag inte. De jobbar för någon annan nu." (s. 213-214)

7. Kriget mot drogerna är kriget mot missbrukarna

John Stossel på Townhall.com förklarar varför "The war on drugs" inte fungerar!

Alternativet är dock inte att strunta i de som har missbruksproblem. Förbud mot droger fungerar inte. Våra erfarenheter från alkoholförbudet i USA på 1920-talet visar hur skadliga effekterna blir av ett förbud.

8. Nytt på feministfronten

Läs vad jag i föregående nyhetsbrev har skrivit under samma rubrik!

Dominika Borg påpekar på Captus att Evin Rubar som vågade ifrågasätta könsmaktsteorin granskas för att några galningar anser sig förfördelade samtidigt som jämställdehets"experten" Gunilla Ekberg som har för vana att hota folk som inte tänker rätt sitter kvar på sin post i näringsdepartementet.

Ett glamoröst och feministiskt magasin har startats!

Ett separatistiskt projekt ledd av Aftonbladets tidigare redaktör för kvinnobilagan, Åsa Matsson. Hon försöker förändra den bild av feminismen som fastnat efter FI-konflikter och ROKS-skandaler. Men hon avslöjar sig själv genom att självklart formulera ännu en anklagelseakt mot mannen: "Hon menar att de skarpa gränsdragningar mellan kvinnor, mellan bimbofierade kvinnor från arbetarklassen och medvetna medelklasskvinnor utan relation till sin kropp, skapats av män."

Läs mer här!

Christina Hoff Sommers har skrivit en recension på boken "Manliness" som handlar om att män inte har förtryckt kvinnor under historiens gång.

Kvinnor hade makt inom den privata sfären medan män hade makt inom den offentliga. Något stelbent samhälle, ja, men knappast ett förtryckarsamhälle.

Nu har en kammaråklagare vid namn Rolf Hillegren äntligen gått ut och kritiserat dagens urvattnade definition av våldtäkter där många olika beteenden ska rubriceras som våldtäkt. Hillegren fastslår, helt korrekt, att allt inte kan vara våldtäkt. Den tidigare synen på våldtäkter bygger på att brottet är allvarligt och därför är minimistraffet två år. (Jag vet det är alldeles för lågt, men för att vara Sverige är det relativt högt.)

Nu kräver många högljudda samhällsdebattörer, dvs. feminister, att sexuellt umgänge mellan vuxna och personer under 15 år ska bedömas som våldtäkter istället för den korrekta benämningen sexuellt utnyttjande. Genom att bredda definitionen av våldtäkter kommer brottet att devalveras.

Hillegren skriver: "SvD 17/3 citeras en riksdagsman som säger: "Vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att flera 13-åringar inte ska få brotten bedömda som våldtäkt." På så vis! Är det verkligen rubriceringen som är det viktiga? Och är det offret som ska bestämma brottsrubriceringen?"

Den som är bestulen får finna sig i att brottet rubriceras som stöld även om offret önskar att rubriceringen borde vara rån.

Hillegren kritiserar också Madeleine Leijonhufvud som av någon anledning tituleras professor.

Läs Hillegrens debattartikel här!

Vad Madeleine Leijonhufvud går för kan du läsa här!

Jämo Claes Borgström är ute och politiserar igen!

Han anser att fotbollsförbundet bör bojkotta VM i Tyskland på grund av att prostitutionen är laglig där. Okey, om man kräver att tyska regeringen ska ta krafttag mot traffickingen, dvs. slaveriet, men att bråka om frivilligt ingångna avtal är enbart patetiskt.

Få politiker tycker att bojkott är bra men de uppmärksammar inte problemet med myndigheter som är opinionsbildande.

Tomas Brandberg skriver i Captus om varför sexköpslagen är fel.

De nya moderaterna fortsätter i Anders Borgs feministspår och skriver i sitt senaste nyhetsbrev (går tyvärr inte att hitta på nätet) så här: "Under den senaste tioårsperioden har ökade hinder för företagande och ökade risker med att ha anställda medfört att andelen bland kvinnor i arbetsför ålder som driver företag med anställda har minskat med närmare 20 procent. Det är i dag fyra gånger så vanligt att män driver företag med anställda som att kvinnor gör det. Kvinnor med anställda har dessutom i genomsnitt betydligt färre anställda än män."

Lägg märke till Moderaternas förklenande omdöme av kvinnor? Kvinnor är offer och mindre duktiga på att hantera problem som staten har orsakat. Feminism är inte bara manshat, det är även kvinnohat.

9. Fler väljare som kallar sig själva höger än vänster

Det blåser en svag högervind i Sverige.

Statsminister Göran Perssons popularitet sjunker alltmer. Fredrik Reinfeldt är den enda partiledare som har höga betyg. Han närmar sig Carl Bildts nivåer. (För mig är detta obegripligt.)

Ordförandena för de fyra ungdomsförbunden står mer åt höger än moderpartierna.

Det bådar gott för framtiden även om LUF:s Fredrik Malm verkar vara ett riktigt stolpskott.

61 % av LO:s medlemmar anser att det är fel att medlemmar tvingas betala 6 kronor till Socialdemokraterna.

Det visar sig till och med att 45 % av de som tänker rösta på Socialdemokraterna är emot att LO stöder Socialdemokraterna politiskt.

Men LO försvarar sig med att korruptionen är godkänd i demokratisk ordning då en majoritet av de förtroendevalda är för att LO mutar Socialdemokraterna. Till saken hör också att de förtroendevalda ska dela arbetarrörelsens värderingar, dvs. socialdemokraternas värderingar.

10. Myten om den misslyckade avregleringen

En professor i nationalekonomi och en professor i skogsekonomi menar att en återreglering av energimarknaden (vilket är ett krav från ett särintresse som tror att idéer saknar konsekvenser) inte kommer att leda till lägre elpriser.

Elmarknaden är förvisso mindre reglerad än tidigare men är ännu inte en riktig marknad.

Svensk energi försvarar sig mot Expressens lögnaktiga kampanj "Hälften är nog".

Carl Svanberg förklarar att de höga elpriserna inte beror på avregleringen utan på politiska beslut.

11. Åter till det kalla kriget

Tommy Hansson har samlat ett antal politiskt inkorrekta artiklar från åren 1974 till 1993 som främst handlar om kalla kriget och konsekvenserna av spänningen mellan frihetliga USA och kommunistiska Sovjetunionen. Tommy Hansson avslöjar många kommunistiska medlöpare som vägrade inse Sovjetunionens och andra kommunistiska länders brister vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter mm.

Några av de ämnen som artiklarna tar upp är vänstervridningen inom media och övriga etablissemang, Vietnamkriget och massmordet i Kambodja, neutronbomben, omständigheterna i Chile, USA:s bojkott av OS i Moskva 1980, Baltikums strävan efter självständighet, terrorism, Korea, omständigheterna i Angola och Francos Spanien.

Det är intressant att läsa artiklar från den tiden då det alltid finns en risk att man fokuserar alltför mycket på sin egen samtid. Mycket av misstagen upprepar sig. Debattörer som vek ned sig för kommunismen påminner väldigt mycket om de debattörer som idag viker ned sig för islamofascismen.

Några saker som jag hade lite svårt för i Tommy Hanssons bok är tesen att Franco egentligen inte var fascist utan mest en konservativ katolik och att Franco var missförstådd. Det ligger något i att Franco fått mer kritik än vad andra ledare som varit ännu värre har fått, men det ändrar inte faktum att Franco var en stor skitstövel. Men den som tror att Tommy Hansson inte håller med mig om att Franco var en skitstövel tror fel. Följande citat visar att Hansson mycket väl känner till bristerna med Franco: "Francisco Franco Bahamonde – det senare, moderns familjenamn, troligen av judisk härkomst – var långt ifrån felfri. Det finns åtskilligt att kritisera honom för. Förutom stödet från Nazityskland och Mussolinis Italien kan här nämnas nationalisternas skoningslösa uppgörelse med vänsterelement efter inbördeskriget, som ställer Franco i samma rum som Pinochet i Chile (fast det hade säkert blivit lika blodiga utrensningar inom högern om republikanerna vunnit kriget). Franco var ingen entydig ljusgestalt". (s. 90-91). Det sista är en irriterande underdrift.

Det är okey att nyansera bilden av Franco, vilket Hansson har lyckats med, men att försöka måla upp en bild av att Franco är missförstådd är att gå för långt. Jag irriterar mig också något över Tommy Hanssons syn på homosexuella. Även då han tydligt talar om att han inte bryr sig om vad människor gör i sina sovrum så har han en viss nedlåtande ton mot homosexuella. Han har förvisso rätt i att böglobbyn fått för stort utrymme i samhällsdebatten men hans formuleringar riktas alltför mycket mot homosexualiteten som sådan.

Den mest intressanta artikeln är "Bruna bönor" som ingår i artikelserien "Vänsterns nya kläder". Bruna bönor handlar om feminismens utbredning i början på 1990-talet. Tommy Hansson skriver om feministikonen Susan Faludi som talar om en backlash efter Reagans regeringsperiod. Tommy Hansson förutser det manshat som feminismen har lyckats sprida i det svenska samhället. Redan 1993 talar Hansson om feminismen som en konspirationsteori som inte har någon grund i verkligheten. Även Hillary Rodham Clinton får kritik för sina ståndpunkter och Anita Hill avslöjas som lögnare då hon felaktigt har anklagat Clarence Thomas för sexuella trakasserier inför Thomas nominering till Högsta domstolen.

Tommy Hansson gör också upp med rasistmyten där debattörer som är kritiskt inställda till svensk invandrarpolitik utmålas som rasister. Detta för att lätt avfärda rättfärdig kritik genom att utmåla en kritiker som en galning. "Åter till det kalla kriget" är värd att läsas för att vidga vyerna i det samhällsklimat som är så torrt och nyansfattigt.

Hansson, Tommy: Åter till det kalla kriget, Contra 1993.

Köp boken "Åter till det kalla kriget" här!

Läs om fler Contraböcker här!

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|