HemVem är Runebert?NyhetsbrevsarkivAnalys av CenterpartietEgna litterära alsterLitteraturanalysFavoritlänkarLäsarundersökninge-mail me

Krossa längdmaktsordningen!
 

2006-02-15

1. Hur väl förvaltar Centerpartiet det Fälldinska arvet?
2. Recensioner på Contraböcker
3. Plattskatten vinner terräng
4. Krossa längdmaktsordningen!
5. Nytt på feministfronten
6. Sossefiering av kultur och bistånd
7. Centerpartiets bruna förflutna
8. Går inte så bra för Sverige som Persson påstår
9. Bushs State of the union tal
10. Den muslimska kulturen är efterbliven
11. Black rednecks and white liberals

1. Hur väl förvaltar Centerpartiet det Fälldinska arvet?

Den 5 februari 2006 höll jag ett tal i Åsgarns Bygdegård inför den lokala centerföreningen. Talet bygger på följande essä om det fälldinska arvet i Captus.

"Thorbjörn Fälldin var en statsman och inte främst en partipolitiker. Han tog ansvar för tre regeringar under en period på drygt sex år. Detta ansvarstagande belönades inte av väljarna, men han lade grunden för framtida borgerliga regeringar, varav en realiserades 1991-1994 – dvs. Bildtregeringen. Fälldins regeringar visade att det fanns ett alternativ till Socialdemokraterna och att en borgerlig regering inte leder till en social nedmontering. Något som Socialdemokraterna försöker beskylla borgerliga regeringar för. Alltså kan man säga att Fälldin var större än sitt eget parti."

Läs hela talet här!

För ungefär ett år sedan höll jag ett annat tal inför samma publik om Centerpartiets visioner, profil och image.

Så här skrev jag om talet i mitt nyhetsbrev.

2. Recensioner på Contraböcker

Har uppdaterat hemsidan med recensioner på böcker utgivna av stiftelsen Contra.

Här kan du se alla böcker som Contra har gett ut och säljer.

3. Plattskatten vinner terräng

I senaste Contra, nr. 1 2006, har jag skrivit en artikel om plattskatten som är ett fenomen som vinner terräng i världen, främst i Östeuropa.

"Platt skatt (på engelska "flat tax") är ett skattesystem som vinner terräng i världen. Det går ut på att alla skall betala samma procentsats i skatt. Nio östeuropeiska länder, som tidigare dignade under kommunismens ok, har infört platt skatt och fått en formidabel tillväxt att glädjas åt. Förvisso sker tillväxten från en låg nivå, och orsakerna är fler än enbart platt skatt, men det råder ingen tvekan om att platt skatt har stor betydelse för arbetsmotivation och investeringar."

Läs en sammanfattning av innehållet i Contra nr. 6 2006.

Läs Tommy Hanssons artikel om islamistterrorns holländska anknytning.

Läs också Tommy Hanssons artikel om islamofascismens släktskap med marxismens och nazismens våldsideologier.

4. Krossa längdmaktsordningen!

Har fått följande insändare publicerad i Svenska dagbladet (13/2).(pdf)

Du kan också läsa den här.

Den är också, samma dag, publicerad i Dalademokraten.

Observera att Dalademokraten har valt att skoja till det lite i rubriken.

Kalle Strokirk har tagit upp detta på sin blog.

Läs kommentarerna på Antifeministiska samfundets forum.

Insändaren bygger på följande fakta:

Ju kortare män, desto kortare utbildning. Studie utförd på 950 000 rekryter.

"National Institute for Statistics and Economic Studies in Paris" har utfört en studie på 2 000 människor.

Inspiration från Dick Erixon.

5. Nytt på feministfronten

Läs under samma rubrik i förra nyhetsbrevet.

I Falukuriren har fyra personer som skrivit under som medlemmar i Antifeministiska samfundet skrivit en insändare som svar på en insändare från Ung vänster.

I svarsinsändaren från våra antifeministiska vänner finns bland annat dessa guldkorn att läsa: "Att vissa män slår kvinnor kan knappast ses som bevis på ett ojämställt samhälle. Däremot har studier visat att en klart övervägande del av män som misshandlar, kan betecknas som psykiskt störda eller sjuka."

Har ej lyckats hitta insändaren som dessa antifeminister har besvarat. Men det verkar vara representanter från Ung vänster som skrivit något om hur ojämställt det är i Sverige. Och att allt givetvis är mäns fel.

Per Bergström har i Falukuriren svarat på denna insändare.

Ett intressant resonemang från Bergströms svarsinsändare: "Ni undrar vad mäns våld mot män beror på. Att män brukar våld i betydligt högre utsträckning än kvinnor beror på att det är betydligt mer accepterat att män är aggressiva än att kvinnor är det, och det är på samma sätt mer accepterat att män slår andra män, än att de slår kvinnor.

Därför sker det förstnämnda på stan och det sistnämnda i hemmets "lugna" vrå."

Misshandeln mot kvinnor sker främst inom hemmets väggar just på grund av att kvinnomisshandel INTE är accepterat av samhället, inklusive av män.

En länk som jag tidigare har missat är Centerpartiets Högskoleförbunds krav på att JämställdhetsOmbudsmannen Claes Borgström ska entledigas då han ägnar sin myndighetsroll åt att sprida vänsteråsikter och pläderar för kvoteringar och mansskatter.

Det känns nästan som att jag har hittat hem ideologiskt. Äntligen!

Ett exempel på hur illa det kan gå ifall Centerpartiet får som de vill ang. samtyckeskravet.

Det intressanta här är att vi inte ens behöver införa samtyckeskravet för att erbjuda en dålig rättssäkerhet.

Glenn Sacks går igenom forskningen om falska anklagelser.

Män är överrepresenterade inom brottslighet men det finns kvinnliga brottslingar.

Susanna Popova menar att kulturskribenter och andra betraktar kvinnliga brottslingar på ett mildare sätt en manliga dito. Ett exempel på det är hyllandet av Valerie Solanas som jag i förra veckobrevet gav ett antal länkar om.

Glenn Sacks skriver tillsammans med Marc Angelucci om hur svårt det är för partnermisshandlade män att bli tagna på allvar i samhället.

Vidare frågar Glenn Sacks om det istället är män som bör strejka och inte kvinnor.

Till största delen utför män de 25 farligaste arbetena i världen. Men det man fokuserar på är att kvinnor jobbar mer i hushållet, trots att kvinnor inte arbetar mer totalt sett. Feminister anser att problemet är att kvinnor står för det obetalda arbetet medan män står för det betalda som om män inte delade med sig av frukterna av sitt förvärvsarbete. I vänsterns och feminismens värld existerar inte familjen, enbart enskilda individer som för tillfället råkar vara organiserade i en social enhet vid namn familjen.

Glenn Sacks framhåller också fördelar med att arbeta hemma. Det är flexibelt, man kan exempelvis titta på tv samtidigt och man är mindre övervakad. Det finns också en större möjlighet att umgås med barnen när man hushållsarbetar än när man förvärvsarbetar.

Män sitter i en rävsax: "Men like Gary Thompson are victims of a doublebind. If they are talented cooks or doting caretakers of children but are unable to provide for their families, they are not respected as husbands or as men. Yet when they work long hours to fulfill the principal breadwinner role that they are still expected to perform, they are blamed for not contributing enough at home."

6. Sossefiering av kultur och bistånd

Jag har tidigare glömt att ta upp de uppgifter som förbundsordförande i Centerpartiets Högskoleförbund, Ilan Sadé, har tagit fram om kultur- och biståndspolitiken i Sverige i Rådslag nr. 5 2005. Ytterligare bevis för att staten är sossefierat har nu lagts fram. Av de 22 statliga myndigheter som ansvarar för kulturpolitiken i Sverige, dvs. de myndigheter som verkar inom kulturområdet samt delar ut medel till olika kulturprojekt, leds nio av kända socialdemokrater. Två andra har en bakgrund i närstående organisationer till Socialdemokraterna. Två centerpartister och en kristdemokrat har fått förtroendet att leda ytterliga tre myndigheter. Således leds 14 av 22 kulturmyndigheter av politiskt anknutna personer. Är detta sunt?

Inom biståndspolitiken sköts det mesta via den statliga organisationen SIDA som hanterade ungefär 14 miljarder kronor under år 2005. Av dessa är 1,1 miljarder kronor avsatta för SIDA:s ramorganisationer som av SIDA har upphöjts till en särskild ställning som samarbetspartner. Merparten av dessa ramorganisationer är vänsterinriktade och det socialdemokratiskt närstående "Olof Palmes Internationella Center" har en extra upphöjd status inom SIDA:s verksamhet. Forum Syd är den största mottagaren av SIDA-pengar. Inom Forum syd finns det fem uttalat borgerliga ramorganisationer varav tre är centerpartistiska. LUF har i protest lämnat denna organisation på grund av att Forum syd vägrade godkänna en policy att inte ge bistånd till grupper som främjar diktaturer. Förövrigt är Forum syd vad gäller exempelvis bokutgivning väldigt vänsterinriktad.

Om man räknar ihop vad de Socialdemokratiskt närstående organisationerna LO/TCO Biståndsnämnd, Palmecentret och Kooperationen utan gränser erhåller från SIDA kommer man upp till summan 297 miljoner kronor. Men detta är enbart rambidrag. Räknar man även in stöd till partinära organisationer och en särskild Iraksatsning som administreras av Olof Palmes Internationella Center uppnås 318 miljoner kronor. Är detta sunt?

Prenumera på Rådslag du med!

7. Centerpartiets bruna förflutna

Liberalen och folkpartisten Peter Wolodarski tror på arvssynden och kollektivt skuldbeläggande då han belastar dagens Centerparti för vad ett par bruna centerpartister skrev för 70 år sedan. Visst är det bra att lära sig av historien och ta avstånd från knäppgökar men att göra partipolitik av det hela är bara löjligt.

Wolodarski kan inte rösta på Centerpartiet på grund av att partiet inte har skrivit en vitbok.

Det har inte Folkpartiet och de andra partierna heller gjort trots att de röstade för ett rasbiologiskt institut i Uppsala och för tvångssterilisering.

Det var enbart en avvikande konservativ politiker, juristen Hjalmar Hammarskjöld, som röstade emot tvångssteriliseringen.

Han fick medhåll av bondeförbundaren Carl Reuterskiöld.

De som var ledande i kampen för tvångssteriliseringar var Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Har de gjort upp med sin historia? Läs och dra egna slutsatser.

För att få en bakgrund till steriliseringslagarna: "Det var psykiatrikern Alfred Petrén som var mannen bakom den svenska steriliseringslagstiftningen. Han var socialdemokratisk riksdagsman och överinspektör för sinnessjukvården. Han skrev 1922 den första riksdagsmotionen om att sterilisera psykiskt sjuka, främst sådana som var rättsinkapabla (det vill säga så mentalt efterblivna att de hade svårt att förstå sin egen situation). Motionären hade samlat in stöd från ett flertal partikamrater, några liberaler och den välkände bondeförbundaren Nils Wohlin. Det kan särskilt noteras att ingen högerman (moderat) undertecknade motionen."

Högern kom ändå att instämma i motionens budskap. En högerman ville gå längre och föreslog att: "... en sterilisering även skulle kunna gå till så att könskörtlarna opererades bort för att minska sexualdriften hos till exempel våldtäktsmän." Liberalen Ulrik Lenander instämde i detta. (Nu är inte jag emot kemisk kastrering av dömda våldtäktsmän, men det är något helt annat.)

Bondeförbundaren Karl Gustaf Westman menade att ett lagförslag om sterilisering 1941: "... innebär ju ett högst betydande steg framåt i syfte att sanera den svenska folkstammen".

Intressant att notera är att kommunisten Set Persson i en debatt sade att tvångssteriliseringsförslaget: "... erinrade om den rasförbättring som man i vissa totalitärt styrda länder söker bedriva med hjälp av operationskniven".

Makarna Myrdal skrev följande i boken "Kris i befolkningsfrågan": "Helst skulle man på den vägen vilja utrota all slags fysisk och psykisk mindervärdighet inom befolkningen, både sinnesslöhet och sinnessjukdom, kroppsliga sjukdomar och dåliga karaktärsanlag".

På Socialdemokraternas hemsida står följande om makarna Myrdal: "År 1934 gav Gunnar och Alva Myrdal tillsammans ut en bok med namnet "Kris i befolkningsfrågan". De skrev om en helt ny fördelningspolitik. Bland annat föreslog de att folket gemensamt skulle vara med och betala en större del av kostnaden för att försörja ett barn. Boken skapade en livlig debatt om barn-, familje- och bostadspolitiken och var betydelsefull i utformningen av reformpolitiken."

Historierevisionism?

Läs Socialdemokraternas historiebeskrivning!

Har Folkpartiet nämnt sina ledamöter som pläderade för bland annat tvångssterilisering? Nej, det har de inte!

Det kanske finns fler partier än Centerpartiet som behöver ta itu med sin historiebeskrivning.

Jag ger dock Wolodarski rätt i att Centerpartiet borde skriva klart och tydligt i sin historieskrivning att partiet var nazianstruket på 1930-talet. För så var det! Det finns ingen anledning att förneka det. Och har man lovat att skriva en vitbok, vilket Centerpartiet gjorde på 1990-talet, då ska man också göra det. Ett löfte är alltid ett löfte!

Men är inte Wolodarski alltför uppenbart desperat i sina försök att legitimera Folkpartiet som det liberala alternativet i svensk politik?

8. Går inte så bra för Sverige som Persson påstår

Nyttig läsning för de som tror på Perssons drömmerier.

Amerikanskt perspektiv på den svenska välfärdsstaten.

Sverige är långt efter andra länder vad gäller investeringar.

Observera ändå att det finns positiva faktorer i Sverige. Allt är inte nattsvart. Men det mesta av det som är positivt i Sverige är beroende av entreprenörer och andra skapare och inte politiker.

Marita Ulvskog har dock fel i sina konspirationsteorier att företagsledare vägrar investera på grund av valår.

Investeringarna ökade med 12 % förra året.

Sedan har givetvis företagarna och ägarna all moralisk rätt att oinskränkt bestämma över sitt eget kapital. En investerarstrejk i Ayn Rands anda är kanske exakt det som Sverige behöver.

Ett problem för Sverige på sikt är att vi har en positiv bytesbalans, dvs. vi exporterar mer än vi importerar, och att detta överskott främst lånas ut till utländska investeringar istället för att kapitalet investeras i Sverige genom att bland annat importera investeringsvaror.

Svenskt Näringsliv svarar På Ulvskogs löjliga påhopp och Göran Perssons odemokratiska hot.

Läs Timbros rapport "Tyck som vi eller tig!" som visar hur Socialdemokraterna har satt i system att försöka tysta näringslivet med hjälp av statens makt. (pdf)

Det är inte ofta som jag berömmer vänsterpartister men Per Rosengren är värd respekt för att han, trots att det inte är hans väljargrupp, har tagit strid för att ingen ska behöva betala skatt på förluster. En självklarhet måhända, men inte för Socialdemokraterna som först tänkte ignorera riksdagens beslut att pappersvinster inte ska beskattas men som nu har tvingats krypa till korset.

När till och med Vänsterpartiet inser dumheter inom skattelagstiftningen är något verkligen fel.

9. Bushs State of the union tal

George Bush State of the union tal var inriktad på att redogöra för USA:s ekonomiska framgångar jämfört med exempelvis Europa, om utvecklingen i mellanöstern, fred och frihet samt att minska USA:s oljeberoende. Precis som jag nämnt tidigare är Bush mer inriktad på teknologisk optimism istället för domedagsprofetior.

Läs Bush tal!

10. Den muslimska kulturen är efterbliven

Den muslimska kulturen har ännu inte uppnått upplysningsfasen. De har inte börjat skilja på religion och politik utan förespråkar en teokrati där en upplyst elit ska bestämma över folket.

Har skrivit en artikel om detta i Contra!

Bråket som nyligen har blossat upp handlar om de här oförargliga, och i några fall roliga, teckningar.

Sprid bilderna så mycket som möjligt och motarbeta dessa medeltida galningar i pyjamas som tycker att en tusen år gammal bok ska ligga till grund för deras leverne.

Detta anses legitimera flaggbränning, bojkott av danska varor och att bränna ned ambassader. Tusentals muslimer förstår alltså inte vad yttrandefrihet handlar om. Det handlar inte om att enbart inneha rätten att säga något som alla gillar, utan rätten att säga vad man vill. Det enda som ska vara olagligt är att uppmana till brott och att kränka enskilda individer. Inte grupper!

Många tidningar tar de fundamentalistiska galningarnas sida och målar upp muslimer som stackars offer som får kräkreflexer av Muhammedbilder. Givetvis ska inte kräkreflexer avgöra yttrandefrihetens gränser.

Per Bauhn har som vanligt kritiserat offerretoriken.

Om muslimer nu är så känsliga och om yttrandefriheten nu är så hemsk. Varför då inte flytta tillbaka till de paradis som de kommer ifrån. Där finns det ingen som tecknar hemska Muhammed-porträtt. Där existerar ingen jobbig yttrandefrihet. Ska man bo i västvärlden ska man tolerera yttrandefriheten. Punkt slut.

Dick Erixon avslöjar hur Aftonbladets Anders Gerdin hycklar i frågan.

Han fördömer Jyllandspostens publiceringar av Muhammedteckningarna, men han har tidigare försvarat Elisabeth Olssons utställning Ecce-Homo där Jesus framställdes med erigerad penis i lätt homosexuell bakgrund. Varför ska kristna behöva stå ut med detta och inte muslimer? Är det någon som kommer ihåg hur vänstern agerade när den israeliska diplomaten blev förbannad på en utställning där en självmordsbombare/terrorist hyllades?

Låt oss fräscha upp minnet något.

Det här har jag skrivit om Ecce-Homo.

Läs om den israeliska diplomaten. (Under rubriken: Konstbråket - finkulturens krusiduller)

Dessutom har muslimerna överdrivit teckningarna för att skapa de protester som vi ser nu.

Teckningarna var alltså inte tillräckligt kränkande utan de danska imamer som åkt ut på hetsturné i mellanöstern var tvungna att förvärra dem.

Tråkigt att Jyllandsposten och Danmark beklagade det skedda eftersom det tolkats som en ursäkt och en resignation. Det sämsta man kan göra i det här läget är att låta fundamentalisterna få rätt. Hårt måste sättas mot hårt. Vi tolererar inte intolerans och förtryck. Passar det inte så är det bara att dra. Eller att titta åt något annat håll.

Men Danmark har inte bett om ursäkt: "Vi står fast på, at vi hverken kan eller vil undskylde, hvad en privat avis i Danmark har valgt at trykke. Uanset konsekvenserne rokker vi hverken ved Danmarks ytringsfrihed eller pressefrihed."

Läs mer här!

Det här med att avbilda Muhammed är heller inget nytt.

Sedan tycker man väl att muslimerna borde oroa sig över andra image-problem än ett par enstaka teckningar i ett litet nordiskt land.

Följande satir om muslimernas upprördhet är också väldigt träffande.

Och det här.

Karikatyr på skillnaden mellan västerländsk späkkultur och muslimsk kultur.

En karikatyrfilm som heter "It´s in the Koran".

Google har av någon anledning stängt ned den.

Men du kan se karikatyrfilmen "It´s in the Koran" här.

Här finns ytterligare en satir där Muhammed dansar.

Och här gör Jesus samma sak.

Ska vi förbjuda det sistnämnda också?

Vissa muslimer försöker vara roliga och försöker göra jämförbara karikatyrer av europeiska heliga kor.

Det är helt okey, juridiskt sett. Men det säger rätt så mycket om muslimer om de likställer karikatyrer på Muhammed med en karikatyr av Hitler som efter ett samlag med Anne Frank säger "Skriv om det här i din dagbok, Anne." Detta är makabert och äckligt men borde vara lagligt. (Vilket det inte är i vissa länder.)

Kristdemokraten Henrik Ehrenberg som är redaktör på Kristdemokraten faller pladask för offerretoriken och skuldbelägger helt Jyllands-posten som enbart utnyttjar sin yttrandefrihet.

Lars Leijonborg står dock upp för yttrandefriheten och de västerländska idealen.

Contra uppmanar till solidaritet med Danmark.

CHF instämmer och uppmanar till stödköp av dansk ost.

Kristdemokraterna anser istället att man ska införa en lag mot hädelse.

Men kritisera homosexuella ska man få göra. Ett snedsteg till från Kristdemokraterna och jag får rösta på centerfeminismen!

EU viker också ned sig för fundamentalistiskt nonsens och vill att tidningar inom EU ska censuera sig själva inom det religiösa området.

Så varje Nisse som kommit fram till att han eller hon har en religion som de inte vill kritiseras för ska alltså kunna få specialbehandling av media jämfört med ateister. Det kanske ändå börjar bli dags att gå ur EU.

Magasinet Neo svarar kort och gott "Glöm det".

Även FN via Kofi Annan vill reducera yttrandefriheten för religionernas skull.

I Sverige har vi redan börjat vika ned oss för islamofascisterna.

Och här!

Läs Lars Leijonborgs reaktion!

Freivalds kommenterar Sverigedemokraternas karikatyrer så här.

Johan Norberg skriver om Laila Freivalds rätt så förvirrade uttalanden som visar att hon döljer något.

Göran Persson är givetvis oskyldig.

Men Folkpartiet vågar i alla fall KU-anmäla utrikesminister Freivalds.

Bilden som Sverigedemokraterna publicerade kan du se här.

SÄPO och UD, och därmed också regeringen, har krävt av internetleverantören levonline att de ska släcka ned Sverigedemokraternas hemsida samt partiets tidning SD-kuriren på grund av att de publicerat karikatyrteckningar på Muhammed. Inte ens Leijonborg vågar stå upp för 100 % yttrandefrihet då han uttalar en förståelse för att det kan vara rimligt i detta konkreta exempel, men tillägger att detta kan bli problematiskt i framtiden. Han formulerar sin hycklande inställning på följande vis: "Även om resultatet den här gången blev positivt så oroar jag mig för konsekvenserna". För mig är saken enkel: Yttrandefrihet ska råda. De enda undantag som ska finnas är ärekränkning och uppmaningar till brott. Det går inte att kompromissa om yttrandefriheten och förhandla med totalitära fascister.

Sedan är det intressant att Sverigedemokraterna får skulden för att svenskar i utlandet hotas på grund av publiceringen. Självklart är det inte Sverigedemokraternas fel utan enbart islamofascisterna. Det är de som hotar som har moralisk skuld, ingen annan. Det finns mycket man kan klandra Sverigedemokraterna för, men terrorism hör inte dit. Men i Sverige kramar man hellre Jihad-grupper än Sverigedemokrater.

Sverigedemokraten Rickard Jomshof ska anmäla alla svenska tidningar som publicerat karikatyrbilder av Muhammed samt Nationalencyklopedin för att den har en bild på Muhammed i sina uppslagsverk. Det här blir konsekvenserna av ryggradslös P.C!

Utländska media kommenterar censuren:
Brussels Journal (De uppmanar sina läsare att skicka de tolv karikatyrerna till alla svenskar som de känner.)
BBC

En dansk karikatyr över Laila Freivalds.

Michelle Malkin försvarar yttrandefriheten.

Stockholm Spectator publicerar en av de danska karikatyrteckningarna som en sympatiåtgärd för yttrandefriheten.

Han har också angivit sig själv till Säpo.

Johan Norberg har gjort detsamma.

Men bäst på att försvara yttrandefriheten är Ayaan Hirsi Ali som har förstått poängen med Jyllandspostens test av demokratin där självcensur har nästlat sig in i det fria samhället.

Expressen har haft den goda smaken att översätta hennes tal.

Kort och gott: Kommunisterna har ersatts av islamister.

(Det är nästan så att man kan förlåta Expressen för tidigare övertramp.)

Sydsvenskan har startat en artikelserie om muslimer som inte godkänner svensk lag. De vill istället införa sharia-lagar i Sverige. De predikar att man inte kan vara vän med svenskar så länge de inte tror på Allah, men det är okey att umgås med svenskar för att omvända oss till islam. Hur integrerar man sådana människor i Sverige? Det svenska samhället måste dra en gräns för vilka som är välkomna här. De som inte accepterar svenska lagar och levnadssätt ska inte få bosätta sig här. De ska helt enkelt slängas ut ur landet. När Folkpartiet (och tidigare Moderaterna) vågade yppa sådana krav blev det ett jävla liv bland eliten, men många gräsrötter stödde förslagen.

Läs mer här!

Läs särskilt denna artikel!

Men å andra sidan. Det största hotet riktar sig nog inte mot demokratin i väst utan mot demokratiutvecklingen i de muslimska länderna. Johan Norberg nyanserar hotbilden något och ger ett något annorlunda perspektiv på karikatyrteckningarna.

Det finns dessutom entreprenörer i Gaza som kan tjäna pengar på kalabaliken.

11. Black rednecks and white liberals

Angående självspäkningen inom den västliga hemisfären har Thomas Sowell skrivit följande om slaveriet som av vänstern används som ett slagträ mot den vita mannen:

"Why this provincial view of a worldwide evil? Often it is those who are most critical of a "Eurocentric" view of the world who are most Eurocentric when it comes to the evils and failings of the human race. Why would anyone wish to arbitrarily understate an evil that plagued mankind for thousands of years, unless it was not this evil itself that was the real concern, but rather the present-day uses of that historic evil? Clearly, the ability to score ideological points against American society or Western civilization, or to induce guilt and thereby extract benefits from the white population today, are greatly enhanced by making enslavement appear to be a peculiarly American, or a peculiarly white, crime."

"This explanation is also consistent with the otherwise inexplicable contrast between the fiery rhetoric about past slavery in the United States used by those who pass over in utter silence the traumas of slavery that still exist in Mauritania, the Sudan, and parts of Nigeria and Benin. Why so much more concern for dead people who are now beyond our help than for living human beings suffering the burdens and humiliations of slavery today? Why does a verbal picture of the abuses of slaves in centuries past arouse far more response than contemporary photographs of presentday slaves in Time magazine, the New York Times or the National Geographic?"

"It takes no more research than a trip to almost any public library or college library to show the incredible lopsided coverage of slavery in the United States or in the Western Hemisphere, as compared to the meager writings on the even larger number of Africans enslaved in the Islamic countries of the Middle East and North Africa, not to mention the vast numbers of Europeans also enslaved in centuries past in the Islamic world and within Europe itself. At least a million Europeans were enslaved by North African pirates alone from 1500 to 1800, and some European slaves were still being sold on the auction block in Egypt, years after the Emancipation Proclamation freed blacks in the United States. Indeed, an Anglo-Egyptian treaty of August 4,1877 prohibited the continued sale of white slaves after August 3, 1885, as well as prohibiting the import and export of Sudanese and Abyssinian slaves." (s. 111-112)

Besök Thomas Sowells hemsida!

/Fredrik Runebert

|Hem| |Vem är Runebert?| |Nyhetsbrevsarkiv| |Analys av Centerpartiet| |Egna litterära alster| |Litteraturanalys| |Favoritlänkar| |Läsarundersökning|